Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės meras potvarkiu Nr. MV-57 šaukia Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdį 2020 m. gegužės 28 d. 10 val.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis. Stebėti tiesioginę transliaciją bus galima internetu, prisijungus posėdžio dieną Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje, skiltyje „Naujienos“ pateikta nuoroda.

2020 m. gegužės 28 d. Tarybos posėdžio medžiaga paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt, skiltyje „Taryba“, „Tarybos posėdžiai“.

Tarybos ir mero sekretoriato informacija