INVESTUOTOJŲ ATLEIDIMAS NUO ŽEMĖS, VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS IR NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIŲ - Klaipedos-r.lt

INVESTUOTOJŲ ATLEIDIMAS NUO ŽEMĖS, VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS IR NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIŲ

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis investuotojų atleidimo nuo žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja investuotojų atleidimą nuo Klaipėdos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje esančios žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio.
2. Investuotojai savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atleisti nuo kitos paskirties (naudojimo būdas: komercinės paskirties, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčio.
3. Šiame apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose investicinę ir mokestinę aplinką.

II SKYRIUS

ATLEIDIMO NUO MOKESČIŲ SĄLYGOS

 

4. Investuotojai gali teikti rašytinį prašymą Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai dėl atleidimo nuo žemės, valstybinės žemės nuomos mokesčio ir (ar) nekilnojamojo turto mokesčio:

4.1. vienerių metų laikotarpiui, jei per paskutinius 3 metus iki prašymo pateikimo datos investuota nuo 150 000 eurų iki 300 000 eurų ir per 3 metus sukurta ne mažiau kaip 3 darbo vietos Klaipėdos rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Klaipėdos rajono gyventojams (su samdomais darbuotojais sudarytos neterminuotos darbo sutartys visai darbo dienai ne mažiau kaip 6 mėn.).

4.2. dvejų metų laikotarpiui, jei per paskutinius 3 metus iki prašymo pateikimo datos investuota nuo 301 000 euro iki 1 000 000 eurų ir per 3 metus sukurta ne mažiau kaip 5 darbo vietos Klaipėdos rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Klaipėdos rajono gyventojams (su samdomais darbuotojais sudarytos neterminuotos darbo sutartys visai darbo dienai ne mažiau kaip 6 mėn.).

4.3. trejų metų laikotarpiui, jei per paskutinius 3 metus iki prašymo pateikimo datos investuota nuo 1 000 001 euro iki 10 000 000 eurų ir per 3 metus sukurta ne mažiau kaip 7 darbo vietos Klaipėdos rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Klaipėdos rajono gyventojams (su samdomais darbuotojais sudarytos neterminuotos darbo sutartys visai darbo dienai ne mažiau kaip 6 mėn.).

4.4. penkerių metų laikotarpiui, jei per paskutinius 3 metus iki prašymo pateikimo datos investuota virš 10 000 001 euro investicijų (jei sukurta ne mažiau kaip 15 darbo vietų Klaipėdos rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Klaipėdos rajono gyventojams (su samdomais darbuotojais sudarytos neterminuotos darbo sutartys visai darbo dienai), išlaikytų ne mažiau kaip 3 metus) arba jei sukurta daugiau kaip 40 darbo vietų Klaipėdos rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Klaipėdos rajono gyventojams (su samdomais darbuotojais sudarytos neterminuotos darbo sutartys visai darbo dienai), išlaikytų ne mažiau kaip 3 metus.

5. Dėl planuojamų ne mažesnių kaip 10 000 001 euro investicijų (jei planuojama sukurti ne mažiau kaip 15 darbo vietų Klaipėdos rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Klaipėdos rajono gyventojams (su samdomais darbuotojais planuojama sudaryti neterminuotas darbo sutartis visai darbo dienai), išlaikomų ne mažiau kaip 3 metus) arba jei planuojama sukurti daugiau kaip 40 darbo vietų Klaipėdos rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Klaipėdos rajono gyventojams (su samdomais darbuotojais planuojama sudaryti neterminuotas darbo sutartis visai darbo dienai), išlaikomų ne mažiau kaip 3 metus, Klaipėdos rajono savivaldybė sudaro su investuotojais investicijų sutartis, kuriose nustatomos specialios investavimo ir verslo sąlygos.

6. Investuotojai atleidžiami nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo tik tam turtui, kuris yra įskaičiuojamas į investicijų vertę.

7. Sprendžiant, ar investuotoją atleisti nuo žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio atsižvelgiama, ar jis prisideda prie Savivaldybės, mokslo ir verslo bendradarbiavimo programos (-ų), fondo (-ų) įgyvendinimo (jei tokios programos yra vykdomos ar yra įsteigti tokie fondai).

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

 

8. Investuotojai motyvuotus prašymus dėl atleidimo nuo mokesčių teikia Savivaldybės tarybai.
9. Kartu su prašymu (aprašo 1 priedas) pateikiami šie dokumentai:

9.1.valstybės įmonės Registrų centro pažymėjimo apie įregistruotą žemės sklypą kopija;

9.2. valstybinės žemės nuomos sutarties kopija;

9.3. valstybės įmonės Registrų centro pažymėjimo apie įregistruotą nekilnojamąjį turtą (nurodant mokestinių metų aktualią statinių (patalpų) vertę) kopija;

9.4. žemės mokesčio deklaracijos kopija;

9.5.valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos kopija;

9.6. nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos kopija;

9.7. investicijas įrodantys dokumentai (investicijų projektas, finansiniai dokumentai, sutartys ir kt.);

9.8. „Vienos įmonės“ deklaracija (pagal Europos Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013).

 

IV SKYRIUS

PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS IR SVARSTYMAS

 

10. Prašymus svarsto Savivaldybės Mero potvarkiu patvirtinta Investuotojų atleidimo nuo žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio prašymų svarstymo komisija.
11. Išvadą dėl prašymo atitikties šio aprašo 9.8. papunkčio reikalavimui pateikia Savivaldybės administracijos Centrinė buhalterija.
12. Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, vadovaudamasis Savivaldybės Mero potvarkiu patvirtintos Investuotojų atleidimo nuo žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio prašymų svarstymo komisijos išvada, rengia Savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl investuotojo atleidimo nuo žemės ir/ar valstybinės žemės nuomos, ir/ar nekilnojamojo turto mokesčio vienerių, dvejų, trejų ar penkerių metų laikotarpiui ar investicijų sutarties sudarymo pagal šio aprašo 5 punktą.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius apie Savivaldybės tarybos priimtus sprendimus dėl investuotojo atleidimo nuo žemės, valstybinės žemės nuomos ar nekilnojamojo turto mokesčio investuotoją informuoja raštu.
14. Savivaldybės administracijos Centrinė buhalterija suteiktą mokesčio lengvatą užregistruoja Suteiktos valstybės pagalbos registre.
15. Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius Savivaldybės tarybos priimtų sprendimų apie suteiktas lengvatas sprendimų kopijas pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai arba Savivaldybės administracijos skyriams, kurie vykdo žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių administravimą.

 

_________________________________________________

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-22 11:05:17
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102