2020 m. - Klaipedos-r.lt

2020 m.

 2020-12-23

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Klaipėdos r. sav., Gargždų sen., Gargždų m., Kastyčio g. (Inv nr. KL7032) statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-12-21.


2020-12-21

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Vieno buto gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio pastato Marių g. 19, Kairių k., Klaipėdos r. sav. statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-12-18.


2020-12-18

Informacija apie parengtus esamo administracinio pastato (un. Nr. 5597-1004-4087), Statybininkų g. 1, Gargžduose, rekonstravimo į sandėliavimo paskirties pastatą, projektinius pasiūlymus

1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Klaipėdos r. sav., Gargždai, Statybininkų g. 1, kadastrinis Nr.: 5520/0019:37 Gargždų m. k.v.

2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: rekonstruojamas esamas administracinis pastatas, unikalus Nr. 5597-1004-4087, numatoma statinio paskirtis po rekonstravimo – sandėliavimo paskirties pastatai.

3. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis – kita,  būdas - pramonės ir sandėliavimo.

4. Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas, įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a, Klaipėda, el. paštas.: [email protected], projekto vadovas – Tadas Stalaučinskas, tel. 860925544.            

Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas: Giedrė Stankevičienė, el. paštas:  [email protected].

5. Statytojas: K. S., įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Tadas Stalaučinskas, Minijos g. 42-3a., Klaipėda, el. paštas.: [email protected], tel- 867810636

6. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  2020 m. gruodžio mėn.  nuo 23 d. iki 2021 m. sausio mėn. 11 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda (dėl šalyje įvesto karantino, susipažinti su parengta medžiaga galima elektroninėmis priemonėmis, paskambinus ar elektroniniu paštu).

7. Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų nuo 2020 m. gruodžio mėn. 23 d. iki 2021 m. sausio mėn. 11 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu). Pasiūlymus galima teikti  gali teikti raštu, adresu: UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda.

8. Viešas susirinkimas vyks 2021 m. sausio 12d. (antradienį) 16.00 val. dėl šalyje įvesto karantino, susirinkimas bus transliuojamas internetu https://www.facebook.com/Vakar%C5%B3-architekt%C5%ABra-1426329034275679

Projektiniai pasiūlymai 

2021-02-15 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Esamo administracinio pastato, Statybininkų g. 1, Gargžduose, rekonstravimo į sandėliavimo paskirties pastatą projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-02-12.


 2020-12-17

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Gamyklos Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Dirvupių k., Pramonės g. 14, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-12-17.


2020-12-14

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Klaipėdos rajono Gargždų miesto Gedimino g. (Nr. KL8051), Palangos g. (Nr. KL8052), Saulažolių g. (Nr. KL8053), Vytenio g. (Nr. KL8054), Gargždupio g. (Nr. KL8055) ir Žibučių g. (Nr. KL8056) rekonstravimo techninis darbo projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-12-10.


2020-12-14

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Sandėliavimo paskirties pastato su administracinėmis patalpomis, Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kaspariškių k., Stariškės g.23, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-12-10.


2020-12-09

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Stoginės, Žiedų g. 31, Gobergiškės k., kKlaipėdos r. sav., statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-12-07.


2020-12-09

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Administracinio pastato, Aulaukio g. 41 Slengių k. Sendvario sen. Klaipėdos raj., statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-12-04.


2020-12-01

PRANEŠIMAS APIE VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO PROJEKTAVIMO PRADŽIĄ

Projekto pavadinimas:

Sporto paskirties pastato Arimų g. 3, Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav statybos projektas

Statinių statybvietės adresas:

Arimų g. 3, Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., kadastrinis sklypo nr. 5523/0003:1019

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Žemės sklypo naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

Projektuojamo statinio paskirtis: Sporto

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, duomenys:

UAB „SIMPER“

Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas, LT-44351

Architektė – Ieva Jokubaitienė

El. paštas: [email protected]

Mob.: +370 672 39282

Statytojas: UAB „GO TENNIS“, Karklų g. 36, Kunkių k., Klaipėdos r. Tel.: +370 614 55325  El. paštas: [email protected]

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas.

UAB „SIMPER“ tel.:+ 370 672 39282, El. paštas: [email protected] darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00val. Susipažinimo laikas iki 2020 m. gruodžio mėn. 18 d.

 Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;

Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimamas iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Raštu adresu: UAB „SIMPER“, Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas, LT-44351

Raštu elektroniniu paštu: [email protected]

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).

Su projektu bus galima susipažinti  2020 m. gruodžio mėn. 18 d. 15.00 val. tiesioginio internetinio vaizdo transliavimo metu. Viešojo susirinkimo tiesioginės transliacijos nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjhjZTFlN2MtNGM3Ni00Njc0LTllNTItZmIxNjVhYTVhYmQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a3f969f2-317b-473c-ac4f-ef9fc797ef5e%22%2c%22Oid%22%3a%228fb90a0d-ec37-4678-b06b-e6c9af351c02%22%7d

Projektiniai pasiūlymai 

2021-01-22 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Sporto paskirties pastato Arimų g. 3, Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-01-22. 


2020-11-27

Informuojame apie statinio: „Prekybos paskirties pastato Klaipėdos r. sav. Sendvario sen., Gindulių k., Malūno g. 1, projektiniai pasiūlymai“ projektinius pasiūlymus, objekto adresas: Klaipėdos rajono sav., Sendvario sen., Ginduliai, Malūno g. 1, kuriam vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas" 13 priedo, punkto 3.2 reikalavimais, visuomenė  informuojama apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą.

1.   Statinio adresas : Klaipėdos rajono sav., Sendvario sen., Ginduliai, Malūno g. 1, žemės sklypo kad. Nr.: 5523/0002:1186.

2.   Statinio paskirtis: sutinkamai  STR 1.01.03:2017, naujai statomas - 7.3 prekybos paskirties.

3.   Projektinių pasiūlymų Projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: UAB „Progresyvūs projektai“, adresas: J.Zauerveino g.5-7,LT92122 Klaipėda, mob.: +370 46 216071, el.paštas: [email protected], projekto vadovė – Danutė Zubavičienė

4.    Statytojas: S.S.  Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Danutė Zubavičienė, J.Zauerveino g.5-7,LT92122 Klaipėda, tel.:  +370 46 216071, el. paštas: [email protected];

5.   Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis iki 2020-12-17 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  J.Zauerveino g.5-7,LT92122 Klaipėda, Tel.:   +370 46 216071.

6.    Iki 2020-12-17 d. iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: J.Zauerveino g.5-7, LT-92122 Klaipėda.

7.    Viešas susirinkimas vyks 2020-12-17 d. 16:00 val. Nuotoliniu būdu. Nuotolinio pristatymo nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/4758169283?pwd=M1NpNjJzeVJEdzZEZnFKTHpqT0pqZz09#success

Projektiniai pasiūlymai


2020-11-26

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ KLAIPĖDOS RAJONO GARGŽDŲ MIESTO VOLUNGĖS G. (NR. KL8058), LYROS G. (NR. KL8057) IR RASOS G. (NR. KL8059)  REKONSTRAVIMO PROJEKTĄ

1. Statinių  statybvietės adresas ir žemės sklypų kadastrinis numeris:

Klaipėdos rajonas Gargždų miestas Volungės g. (Nr. KL8058), Lyros g. (Nr. KL8057) Rasos g. (Nr. KL8059).

2. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

   Nėra.

3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

pagrindinė naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos ir inžineriniai tinklai.

4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens)  įgalioto atstovo, galinčio  informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;

Projekto vadovas: Kęstutis Amolevičius (kvalifikacijos atestatas Nr.1594) tel. 8698 38297, el. paštas [email protected]

UAB „Patvanka“ , Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas, tel. (8 37) 327452, el. paštas [email protected]

5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Klaipėdos rajono savivaldybė, Klaipėdos g. 2, LT-96130  Gargždai Tel. (8 46) 45 25 45, El. paštas - [email protected]

6.  Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris

Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www. klaipedos-r.lt ;  Klaipėdos rajono savivaldybėje Klaipėdos g. 2  Gargždai. Atsakingas asmuo – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė Reda Palaimienė, tel. (8 46) 211116, +37067328949

7.  Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2020 m. gruodžio mėn. 17 d. 16:00 val.  elektroniniu paštu [email protected],  tel. Nr. 8698 38297, Savanorių pr. 192, LT-44151, Kaunas ir viešo susirinkimo metu.

8.  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Dėl COVID-19  plitimo grėsmės projektas bus viešinamas rengiant tiesioginę vaizdo transliaciją internetu, per šia nuoroda:

https://www.twitch.tv/archimedija/  

Viešinimo (tiesioginės vaizdo ir garso transliacijos) laikas: 2020-12-17, 16:00val.

Projektiniai pasiūlymai 

2021-01-18 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Klaipėdos rajono Gargždų miesto Volungės g. (Nr. KL8058), Lyros g. (KL8057) ir Rasos g. (NR. KL8059) rekonstravimo techninio projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-01-14.


2020-11-26

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Adresas: Bičiulių g. 15, Budrikų k., Sendvario sen. Klaipėdos r. sav. (kad. nr. 5530/0005:362)

Statinių naudojimo paskirtis: paslaugų

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Projektinių pasiūlymų teikimas:

Projektuotojas: UAB „Planvesta“

Statytojas: V.S.

Tel. nr.: +37062040781

El. paštu: [email protected]

Raštu adresu: Šilutės pl. 2-502, Klaipėda

Pasiūlymų teikimo termino pabaiga: 2020-12-15

Supažindinimas su projektiniais pasiūlymais  

Iki 2020-12-15  Šilutės pl. 2-502, Klaipėda, darbo dienomis nuo 9.00-17.00 val., tel. (8620)40781 arba internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt

Viešo susirinkimo duomenys  

Nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/8515592551?pwd=S2c0Q0dXNkR3NG9nUndJVjV4ZkZndz09

Data: 2020-12-15

Laikas: 15:30

 Projektiniai pasiūlymai


2020-11-26

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Administracinės paskirties pastato (gamybos pastato priklausinys), dviejų gamybos paskirties pastatų, ir stoginės Gargždų m. (skl. kad. Nr.:5520/0009:412) statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-11-25.


 2020-11-25

Informuojame apie numatomą Gamyklos Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Dirvupių k., Pramonės g. 14, statybos projekto projektinių pasiūlymų viešinimą

1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Dirvupių k., Pramonės g. 14, žemės sklypo kadastro Nr. 5530/0002:5;

2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Numatoma paskirtis – gamybos, pramonės paskirties pastatas;

3. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas;

Naudojimo paskirtis – kita;

Naudojimo būdas: - Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos,

-           Komercinės paskirties objektų teritorijos,

-           Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos,

-           Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos;

4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas).

UAB „Neoforma“ direktorius Rimantas Bogdžiūnas, el. paštas: [email protected], tel. +370 61296069; UAB „Arches“ architektas E. Neniškis, el. paštas: [email protected], tel. +370 52711808;

5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

UAB Klaipėdos aerouostas, įmonės kodas 163334217, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Dirvupių k., el. paštas: [email protected], tel. +370 612 22859;

6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos;

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Neoforma“ patalpose, Baltijos pr. 123-45, Klaipėda, susitikimo laiką iš anksto suderinus telefonu, tel. +370 61296069; darbo dienomis 8:00-17:00 val., iki 2020 m. gruodžio 14d.; interneto svetainėje: www.klaipedos-r.lt

7. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus galima teikti raštu, UAB „Neoforma“, adresas Baltijos pr. 123-45, Klaipėda, el. paštas: [email protected], iki 2020 m. gruodžio 14 d.

8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).

Viešas susirinkimas vyks Sendvario seniūnijoje, Saulės g. 1, Slengių k., Klaipėdos r., 2020 m. gruodžio 15 d. 16:00 val. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose viešas susirinkimas vyks elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu.

Transliacijos nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjJkZjQzZGEtMzMwYy00NTZiLWFjMjAtZWMyYmM4MmMwYTZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224b75b4e8-c6c2-48a2-b972-456b9246b843%22%2c%22Oid%22%3a%22ea6f6d91-2f20-45e4-a94a-f40f22c66d95%22%7d

Aiškinamasis raštas

Sprendiniai

 Vizualizacija


2020-11-24

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Informuojame apie statinio -   MOKSLO PASKIRTIES PASTATO,  Klaipėdos r. sav., Priekulė, Klaipėdos g.16, esančio sklype Klaipėdos r. sav., Priekulė, Klaipėdos g.16, REKONSTRAVIMO PROJEKTĄ, kuriam vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė " 13 priedo, punkto 3.2 reikalavimais, visuomenė informuojama apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą.

1.    Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės;

Klaipėdos r. sav. Priekulė, Klaipėdos g.16, sklypo kadastrinis Nr.5548/0001:13;

2.    Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta):

Rekonstruojamas mokslo paskirties pastatas – mokykla,  unikalus Nr.5596-7004-0012; numatomas pastatyti mokyklos priestatas;

3.    Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai);

Projektuotojas – UAB “Nemuno deltos projektai”, Turgaus g.5, LT-99132, Šilute, el.pašto adresas – [email protected];  tel.8-441-51443;

Projekto vadovė – Alma Čepienė; Statinio architektės – Alma Čepienė, Birutė Gedrimienė, el. pašto adresas - [email protected]; tel.8-441-61644

4.    Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris); -

Klaipėdos rajono savivaldybė,  Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai, tel. (8 46) 472025,  faks. (8 46)  472005, el. p. [email protected]ėdos-r.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas;

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2020-12-11 darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. Priekulės K. Donelaičio gimnazijos patalpose, esančiose Priekulėje, Klaipėdos g.20 ir savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu visuomenės atstovai gali teikti iki 2020-12-11 16.00val. bei viešo susirinkimo metu –  Projektuotojui - UAB “Nemuno deltos projektai”, Turgaus g.5, LT-99132, Šilutė, el.pašto adresas – [email protected];  tel.8-441-51443; [email protected]; tel.8-441-61644;

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas);

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantiną dėl COVID-19 viruso plitimo bei apribojus visuomenės patekimą į uždaras patalpas ir esant rekomendacijoms riboti viešus susirinkimus siekiant išvengti COVID-19 viruso plitimo, viešo svarstymo susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis komunikacijos priemonėmis.

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas vyks 2020 m. gruodžio 11 d. 17:00val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Nuoroda tiesioginiam prisijungimui pateikiama žemiau.

https://us04web.zoom.us/j/7984134923?pwd=YjBvTTA5WlVROXkwdWRWaTBHeXo1QT09

Projektiniai pasiūlymai 

2021-02-15 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Mokslo paskirties pastato, Klaipėdos r. sav., Priekulė, Klaipėdos g.16, rekonstravimo projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-02-12.


2020-11-19

Informacija apie parengtus  „Sandėlio pastato ir kiemo aikštelės, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Sudmantų k., Aušros g. 36, statybos projektas  projektinius pasiūlymus.

Statinio statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Sudmantų k., Aušros g. 36; žemės sklypo kadastrinis Nr.: 5530/0001:45 Jakų k.v.

Statinio numatoma paskirtis sutinkamai STR 1.01.03:2017:

7.9. sandėliavimo paskirties pastatai – pastatai, pagal savo tiesiginę paskirtį naudojami sandėliuoti: saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti pastatai, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti.

Kiemo aikštelės: inžineriniai statiniai; grupė: kiti inžineriniai statiniai -12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai − fortai, bunkeriai, šaudyklos, techniniai stebėjimo bokštai, sąvartynai, atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti), transporterių galerijos, estrados, nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai, neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui (tvoros, kiemo aikštelės, lauko tualetai, stoginės, pavėsinės, atraminės sienelės, šachtiniai šuliniai, lieptai, mėšlidės, aplinkos tvarkymo elementai ir panašiai).

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Planuojama statinio projektavimo pradžia ir pabaiga: 2020-2021 m.

Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus  -  UAB  J ir A architektūros studija, Baltijos pr. 123-24, LT-93224, Klaipėda; projekto vadovė Jurgita Burbienė; el. paštas:  [email protected], mob.t. 869947048.

Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Projekto vadovė Jurgita Burbienė; tel. 869947048; [email protected]

Statytojas: MB "LMD Steel", į.k. 305210735.

Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis nuo 2020 m. lapkričio mėn. 24 d. iki gruodžio mėn. 9 d. imtinai nuo 9.00 iki 17.00 val. projektuotojo patalpose adresu: UAB J ir A architektūros studija, Baltijos pr. 123-24, LT-93224, Klaipėda, susitikimo laiką iš anksto suderinus telefonu.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:  nuo 2020 m. lapkričio mėn. 24 d. iki gruodžio mėn. 9 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu)  raštu  adresu: UAB J ir A architektūros studija, Baltijos pr. 123-24, LT-93224, Klaipėda, el. paštas:  [email protected].

Viešas susirinkimas įvyks 2020 gruodžio mėn. 9 d. (trečiadienį) 15.30 val. Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai (posėdžių salėje)

Karantino atveju viešas susirinkimas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Konferencijos  nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/89387115446?pwd=czJvYjJ2ZE94bkpXR1YxN0xKQUtsUT09

ID: 893 8711 5446

Slaptažodis: t2vfLZ

Projektiniai pasiūlymai


2020-11-18

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Sodybos: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato su priklausiniais - pagalbinio ūkio pastatais: pirtimi, kūrybinėmis dirbtuvėmis ir sandėliu, Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Karklės k., Placio g. 102B; (Skl. kad Nr.: 5528/0003:108) statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-11-17.


 2020-11-18

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Maitinimo ir paslaugų paskirties su administracinėmis patalpomis pastato ir kiemo aikštelės, Arimų g. 36, Klemiškė II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-11-16.


2020-11-18

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Sandėliavimo pastatų su administracinėmis ir prekybos patalpomis Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klausmylių vs., Klauso Malūno g. 1 , Klauso Malūno g. 3 ir Klauso Malūno g. 5 statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-11-11.


2020-11-16

Informacija apie Prekybos paskirties pastato (prekyba iš sandėlio), Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Sudmantų k., Žiedo g. 2C., projektinius pasiūlymus

Projekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Sudmantų k., Žiedo g. 2C, statybos projektas

Statinio adresas: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Sudmantų k., Žiedo g. 2C. Žemės sklypo kadastrinis numeris 5530/0001:350.

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita, komercinės paskirties objektų teritorijos.

Planuojama statinio projektavimo pradžia ir pabaiga: 2020-2021 m.

Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB „Projektas tau“, Liepų g. 64A, 518 kab., LT-92101 Klaipėda. Tel.: 8 640 11996. Elektroninis paštas: [email protected]

Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Projekto vadovas A. Armalis, tel. 8 640 11996, [email protected] 

Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas: Rinaldas Regesas, [email protected]

Statytojas: UAB “Vitvela”

Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus? Iki  2020-12-04 darbo dienomis nuo 9 iki 17 val., UAB „Projektas tau“ patalpose adresu: Liepų g. 64A, 518 kab., LT-92101 Klaipėda. Susitikimo laiką iš anksto suderinus telefonu. Atsakingi asmenys: projekto vadovas Andrius Armalis, tel. 8 640 11996, el. paštas [email protected].

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas dėl projektinių pasiūlymų aptarimo?    2020-12-07, 15.30 val., Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje (1aukštas), adresu: Klaipėdos g.2, Gargždai

Karantino atveju viešas susirinkimas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Konferencijos nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/5262801665?pwd=dHdpRU9HREZpNHZhOUlSTDVxdWIvUT09

ID: 526 280 1665       Slaptažodis: 9k3uVQ

Detali prisijungimo instrukcija: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija 

2021-02-15 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Prekybos paskirties pastato, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Sudmantų k., Žiedo g. 2C, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-02-12.


2020-11-13

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Marių g. 19, Kairių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., Sklypo kad. Nr. 5552/0001:139 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamoji (vieno buto) pastatai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Architektė Lina Jurevičiūtė Šernauskienė, el.p.: [email protected] Tel. Nr. +37069824833

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

R.P, A.P

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kuosų g. 20-65, Klaipėda, +370 60118168, iš anksto susitarus.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki 2020-12-03 paštu adresu Kuosų g. 20-65, Klaipėda arba elektroniniu paštu [email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešo susirinkimo laikas: 2020 m. gruodžio 04 d., 16:00 val.

Viešas susirinkimas vyks videotransliacijos būdu:

https://us04web.zoom.us/j/9268822921?pwd=OGZUSnl2WVhsWkQyUDRLekZTV2FGQT09

ID: 135435

Password: 2Bfw3B

 Projektiniai pasiūlymai 

 Vizualizacija


2020-11-10

Pranešame apie numatomą inžinierinio statinio-stoginės projektavimą 

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus  „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis yra parengtas projektas „Stoginė Žiedų g. 31, Gobergiškės k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas“.

Statybvietės adresas – skl. kad. Nr. 5510/0003:789, Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Gobergiškės k., Žiedų g. 31

Pagrindinė naudojimo paskirtis: esama - pramonės ir sandėliavimo teritorijos.

Projektuotojas - AB „Panevėžio statybos trestas“, Ukmergės g. 219, Vilnius.

Projekto vadovas – Ruslan Timofejev, tel. 8 61543972, el.paštas [email protected]

Statytojas - UAB „KALDERA“ K. Donelaičio g. 62-1, Kaunas,   el.paštas: [email protected]

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje  www.klaipedos-r.lt ir AB „PST“ patalpose (Ukmergės g. 219, Vilnius) iki 2020-11-27, darbo dienomis, 8:00-16:00 val. Telefonas pasiteirauti: 8 61543972.

Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus teikti elektroniniu paštu [email protected]  iki 2020 11 27.

Viešas susirinkimas įvyks 2020 11 27 d., 17:00 val. Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, naudojant ZOOM platformą. Prisijungimo nuoroda:

https://zoom.us/j/94426833120?pwd=OUhrWldsUmZJVGNBNjg0NWFRSGY1QT09

 Projektiniai pasiūlymai


2020-11-10

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Poilsio pastatų, Klaipėdos r. sav., Karklės k., Placio g. 15, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-11-09.


2020-11-10

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Gamybinio pastato su administracinėmis patalpomis Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klausmylių vs., Klauso Malūno g. 2 statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-11-06.


2020-11-09

Projektinių pasiūlymų pavadinimas - Sandėliavimo paskirties pastato su administracinėmis patalpomis, Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kaspariškių k., Stariškės g. 23, statybos projektas, projektiniai pasiūlymai

Statinio statybos vieta: Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kaspariškių k., Stariškės g. 23, žemės sklypo kad. Nr. 5544/0007:386

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: negyvenamasis pastatas (sandėliavimo paskirties pastatas)

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis - kita;

naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Statinio naudojimo paskirtis: negyvenamasis pastatas (sandėliavimo paskirties pastatas)

Projektuotojas: UAB „BAU Solutions“, Grįžgatvio g. 6, Klaipėda, el. paštas [email protected], projekto vadovas – Vilma Vaičekauskienė, tel. +370 698 36588.

Statytojas: UAB „V. Paulius & associates real estate“, Grįžgatvio g. 6, Klaipėda, tel. +370 46 355255; el. paštas [email protected]

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: iki 2020-12-01 adresu Grįžgatvio g. 6, Klaipėda, darbo dienomis 9.00-17.00 val., tel. +370 698 36588 arba internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt.

Pasiūlymus teikti: iki 2020-12-01 raštu UAB „BAU Solutions“, Grįžgatvio g. 6, Klaipėda, arba el. p. [email protected]

Viešas susirinkimas įvyks - 2020 m. gruodžio mėn. 01 d. 17.15 val. Karantino metu gyvo vaizdo transliacijos (Live) nuoroda: https://www.facebook.com/BAU.Solutions/.

Projektiniai pasiūlymai


2020-10-30

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Prekybos paskirties statinių (degalinės) sklype kad. Nr. 5530/0003:327, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., statybos projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-10-27.


2020-10-30

Pranešame apie numatoma sandėliavimo pastato projektavimą 

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus  „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis yra parengti „Sandėliavimo paskirties pastato su administracinėmis patalpomis skl. kad. Nr. 5510/003:302 ir kiti skl. Gobergiškės k., Kvietinių-Dauparų sen., Klaipėdos r. statybos projektas“.

Statybvietės adresas – skl. kad. Nr. 5510/0003:302, :789, :127, :732, :733, :734, :735, :743 (šalia Žiedų g. 31), Gobergiškės k., Kvietinių-Dauparų sen., Klaipėdos r.

Pagrindinė naudojimo paskirtis: esama - pramonės ir sandėliavimo teritorijos.

Projektuotojas - UAB „Kita Kryptis“, Laisvės al. 11-2, Kaunas.

Projekto vadovas – Rimantas Grigauskas, tel. 8 682 26652, el.paštas [email protected].

Statytojas - UAB „Landmor“, Upės g. 23, Vilnius, tel., 8 616 99308, el. paštas: [email protected].

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje  www.klaipedos-r.lt ir UAB „Kita kryptis“ patalpose (Laisvės al. 11-2, Kaunas) iki 2020-11-17, darbo dienomis, 8:00-17:00 val. Telefonas pasiteirauti: 8 682 26652.

Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus teikti raštu adresu Laisvės al. 11-2, LT-44237, Kaunas arba elektroniniu paštu [email protected] iki 2020 11 17.

Viešas susirinkimas įvyks 2020 11 17 d., 17:30 val. Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, naudojant ZOOM platformą. Prisijungimo nuoroda:

https://us05web.zoom.us/j/81008072633?pwd=SjZleVB6SEhXT3FRbVFGL0hDNmVsZz09

Aiškinamasis raštas

Brėžiniai

Vizualizacija


2020-10-30

Klaipėdos rajono savivaldybės, Gargždų seniūnijos, Gargždų m., Klaipėdos g. atšakos (inventorinis Nr. KL7080), P. Cvirkos (inventorinis Nr. KL7024) automobilių stovėjimo aikštelių ir viešųjų erdvių statyba

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Projekto pavadinimas: Klaipėdos rajono savivaldybės, Gargždų seniūnijos,     Gargždų m., Klaipėdos g. atšakos (inventorinis Nr. KL7080), P. Cvirkos (inventorinis Nr. KL7024) automobilių stovėjimo aikštelių ir viešųjų erdvių statyba.

Projektuotojas: MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“. Įmonės kodas 304505355; Pagojuko g. 1-2, 02233 Vilnius, projekto vadovas Mindaugas Gaigalas, el. p.: [email protected], tel.+370 618 38 182.

Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, LT- 96130, Gargždai, el. paštas [email protected], tel. Nr. (846 211116) Tel. Nr. +370 46 211116,  +370 652 84656

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2020-10-30 iki  2020-11-18, Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose (Klaipėdos g. 2, Gargždai), darbo dienomis iki 17 val. Savivaldybės interneto svetainės adresas www.klaippedos-r.lt. Kristina Jokubaitytė; Tel. Nr. 8 652 84656.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti projektuotojui raštu el. p.: [email protected] iki viešo susirinkimo, tel.+370 618 38 182.

Viešas susirinkimas įvyks 2020 m lapkričio 19 d. 17 val. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), organizuojamas viešas susirinkimas elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu). Pateikiama viešo susirinkimo vietos transliacijos nuoroda.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4cd643becd6c4a388c422a03cab01e7d%40thread.tacv2/1604043314359?context=%7b%22Tid%22%3a%222f83cae1-ccf8-496a-b86f-47515e5ecd39%22%2c%22Oid%22%3a%22384d4a8a-08d4-4832-ae47-4196dc474476%22%7d

Projektiniai pasiūlymai


2020-10-27

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDŲ SENIŪNIJOS, GARGŽDŲ M. MELIORATORIŲ G. (INV. NR. KL7030), PĖSČIŲJŲ-DVIRAČIŲ TAKŲ, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ  STATYBOS PROJEKTĄ

1. Statinių  statybvietės adresas ir žemės sklypų kadastrinis numeris:

Klaipėdos r. sav., Gargždų sen., Gargždų m. Melioratorių g. (Inv. Nr. KL7030). Kadastrinis Nr.: nėra

2. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

   Susisiekimo komunikacijos statiniai ir inžineriniai tinklai nesuformuotoje valstybinėje žemėje.

3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos ir inžineriniai tinklai.

4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens)  įgalioto atstovo, galinčio  informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;

Projekto vadovas: Kęstutis Amolevičius (kvalifikacijos atestatas Nr.1594) tel. 8698 38297, el. paštas [email protected]

UAB „Patvanka“ , Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas, tel. (8 37) 327452, el. paštas [email protected]

5.Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Klaipėdos rajono savivaldybė, Klaipėdos g. 2, LT-96130  Gargždai Tel. (8 46) 45 25 45, El. paštas - [email protected]

6. Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris

Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www. klaipedos-r.lt ;  Klaipėdos rajono savivaldybėje Klaipėdos g. 2  Gargždai. Atsakingas asmuo – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Jokubaitytė, tel. (8 46) 472021.

7. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2020 m. lapkričio mėn. 18 d. 17:00 val.  elektroniniu paštu [email protected],  tel. Nr. 8698 38297, Savanorių pr. 192, LT-44151, Kaunas ir viešo susirinkimo metu.

8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Dėl COVID-19  plitimo grėsmės projektas bus viešinamas rengiant tiesioginę vaizdo transliaciją internetu, per šia nuoroda:  

https://www.twitch.tv/archimedija/  

Viešinimo (tiesioginės vaizdo ir garso transliacijos) laikas: 2020-11-18, 17:15val.

 Projektiniai pasiūlymai 

2021-02-24 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Klaipėdos r. sav. Gargždų sen., Gargždų m. Melioratorių g. (Inv. Nr. KL7030), pėsčiųjų-dviračių takų, automobilių stovėjimo aikštelių statybos rojekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-02-17.


2020-10-27

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDŲ SENIŪNIJOS, GARGŽDŲ M. KASTYČIO G. (INV.  NR. KL7032)  STATYBOS PROJEKTĄ

1. Statinių  statybvietės adresas ir žemės sklypų kadastrinis numeris:

Klaipėdos r. sav., Gargždų sen., Gargždų m. Kastyčio g. (Inv. Nr. KL7032). Kadastrinis Nr.: nėra

2. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

   Susisiekimo komunikacijos statiniai ir inžineriniai tinklai nesuformuotoje valstybinėje žemėje.

3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos ir inžineriniai tinklai.

4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens)  įgalioto atstovo, galinčio  informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;

Projekto vadovas: Kęstutis Amolevičius (kvalifikacijos atestatas Nr.1594) tel. 8698 38297, el. paštas [email protected]

UAB „Patvanka“ , Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas, tel. (8 37) 327452, el. paštas [email protected]

5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Klaipėdos rajono savivaldybė, Klaipėdos g. 2, LT-96130  Gargždai Tel. (8 46) 45 25 45, El. paštas - [email protected]

6. Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris

Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www. klaipedos-r.lt ;  Klaipėdos rajono savivaldybėje Klaipėdos g. 2  Gargždai. Atsakingas asmuo – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Jokubaitytė, tel. (8 46) 472021.

7. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2020 m. lapkričio mėn. 18 d. 17:00 val.  elektroniniu paštu [email protected],  tel. Nr. 8698 38297, Savanorių pr. 192, LT-44151, Kaunas ir viešo susirinkimo metu.

8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Dėl COVID-19  plitimo grėsmės projektas bus viešinamas rengiant tiesioginę vaizdo transliaciją internetu, per šia nuoroda:  

https://www.twitch.tv/archimedija/  

Viešinimo (tiesioginės vaizdo ir garso transliacijos) laikas: 2020-11-18, 17:15val.

 Projektiniai pasiūlymai


2020-10-26

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Dirvupių 110/10 kV transformatorių pastotės inžinerinių statinių ir gamybos, pramonės paskirties pastato, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Dirvupių k., Pramonės g. 14, statybosprojekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-10-26. Satytojas - AB "Energijos skirstymo operatorius".


  2020-10-26

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Dirvupių 110/10 kV transformatorių pastotės inžinerinių statinių ir gamybos, pramonės paskirties pastato, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Dirvupių k., Pramonės g. 14, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-10-26. Satytojas - LITGRID AB.


2020-10-26

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Ūkinio pastato dalies patalpų paskirties keitimo į prekybos, atliekant paprastąjį remontą, Smeltaitės g.96 Trušelių k.Klaipėdos raj., projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-10-23.


2020-10-21

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Pastato paskirties keitimo iš mokslo į gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties su gydymo paskirties patalpomis ir kapitalinio remonto Žalgirio g. 2, Priekulė, Klaipėdos r. sav., projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-10-20.


2020-10-19

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Inžinerinių tinklų ( elektros tinklų) Stragnų g. 29, Stragnų II k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. statybos projekto, nugriaunant esamus inžinerinius tinklus (unikalus Nr. 5596-9013-4042), kitus inžinerinius statinius (Nr. 5596-9013-4053), projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-10-16.


2020-10-16

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Palėpės dalies paskirties keitimo iš kitos į gyvenamąją, buto ir palėpės turtinių vienetų apjungimo, atliekant paprastąjį remontą, Klaipėdos r. sav., Gargždai, Klaipėdos g. 28-4, projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-10-16. 


2020-10-16

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Palėpės dalies paskirties keitimo iš kitos į gyvenamąją, buto ir palėpės turtinių vienetų apjungimo, atliekant paprastąjį remontą, Gargždai, Klaipėdos g. 28-11, projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-10-16. 


2020-10-09

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Vaisių sandėlio-šaldytuvo su administracinėmis patalpomis Stariškės g. 7, Laistų k., Dovilų sen. Klaipėdos r. sav. rekonstravimo ir sandėlio-šaldytuvo Laistų k., Dovilų sen. Klaipėdos r. sav. (skl. Kad.nr.: 5552/0001:254) naujos statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-10-09. 


2020-10-09

Projekto pavadinimas: Klaipėdos rajono savivaldybės, Gargždų seniūnijos, Gargždų m., Klaipėdos g. atšakos (inventorinis Nr. KL7080), P. Cvirkos (inventorinis Nr. KL7024) automobilių stovėjimo aikštelių ir viešųjų erdvių statyba

Projektuotojas: MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“. Įmonės kodas 304505355; Pagojuko g. 1-2, 02233 Vilnius, projekto vadovas Mindaugas Gaigalas, el. p.: [email protected], tel.+370 618 38 182.

Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, LT- 96130, Gargždai, el. paštas [email protected], tel. Nr. (846 211116) Tel. Nr. +370 46 211116,  +370 652 84656

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2020-10-11 iki  2020-10-28, Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose (Klaipėdos g. 2, Gargždai), darbo dienomis iki 17 val. Savivaldybės interneto svetainės adresas www.klaippedos-r.lt.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti projektuotojui raštu el. p.: [email protected] iki viešo susirinkimo, tel.+370 618 38 182.

Viešas susirinkimas įvyks Gargždų muzikos mokyklos salėje 2020 m. spalio 29 d. 17 val. Kvietinių g. 2, Gargždai.

Projektiniai pasiūlymai


2020-10-08

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 60 punkto ir 13 priedo nuostatomis, informuojame apie „KLAIPĖDOS RAJONO GARGŽDŲ MIESTO GEDIMINO G. (NR. KL8051), PALANGOS G. (NR. KL8052), SAULAŽOLIŲ G. (NR. KL8053), VYTENIO G. (NR. KL8054), GARGŽDUPIO G. (NR. KL8055) IR ŽIBUČIŲ G. (NR. KL8056) REKONSTRAVIMO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS“ parengtus projektinius pasiūlymus.

1.    Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypų kadastrinis numeris:

Gedimino g., Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

Palangos g., Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

Saulažolių g., Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

Vytenio g., Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

Gargždupio g., Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

Žibučių g., Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

Statiniai yra valstybinėje žemėje, kurioje nėra suformuoti žemės sklypai.

2. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Susisiekimo komunikacijos statiniai nesuformuotoje valstybinėje žemėje.

3.      Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos.

4.    Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens)  įgalioto atstovo, galinčio  informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;

Projektuotojas: UAB „Transporto infrastruktūros projektai“, Savanorių pr. 187-314, Kaunas, LT-50177

 Projekto vadovas: Rytis Batavičius (kvalifikacijos atestatas Nr. 38353)

Projekto koordinatorė: Sandra Volosenko (kvalifikacijos atestatas Nr. 39388), tel. Nr.  +370 643 49378, el. paštas: [email protected]

5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Klaipėdos rajono savivaldybė, Klaipėdos g. 2, LT-96130  Gargždai Tel. (8 46) 45 25 45, El. paštas - [email protected]

6.  Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris

Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www. klaipedos-r.lt ;  Klaipėdos rajono savivaldybėje Klaipėdos g. 2  Gargždai. Atsakingas asmuo – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė Reda Palaimienė, tel. Nr.  (8 46) 472021, el. paštas: [email protected]  Rekomenduojame, jei yra galimybė, susipažinimą atlikti nuolatiniu būdu, kreipiantis elektroninėmis ryšio priemonėmis.

7.  Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2020 m. spalio mėn. 29 d. 17:00 val.  elektroniniu paštu [email protected],  tel. Nr. +370 64349378, Savanorių pr. 187-314, LT-50177, Kaunas ir viešo susirinkimo metu.

8.  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

 Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai. Viešinimo laikas: 2020 m. spalio mėn. 29 d. 17:15 val. arba, jeigu galios karantino sąlygos, viešasis susirinkimas vyks virtualiu būdu, nuoroda į konferenciją:

Prisijungimo nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/77228149152?pwd=NU9BalpPWTIzdEVTbkVoSWRRMnBvUT09

Slaptažodis: gargzdai-2 

 Projektiniai pasiūlymai


202010-07

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDŲ SENIŪNIJOS, GARGŽDŲ M. MELIORATORIŲ G. (INV. NR. KL7030), PĖSČIŲJŲ-DVIRAČIŲ TAKŲ, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ  STATYBOS PROJEKTĄ

1.    Statinių  statybvietės adresas ir žemės sklypų kadastrinis numeris:

Klaipėdos r. sav., Gargždų sen., Gargždų m. Melioratorių g. (Inv. Nr. KL7030). Kadastrinis Nr.: nėra

2. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Susisiekimo komunikacijos statiniai ir inžineriniai tinklai nesuformuotoje valstybinėje žemėje.

3.      Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos ir inžineriniai tinklai.

4.    Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens)  įgalioto atstovo, galinčio  informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;

Projekto vadovas: Kęstutis Amolevičius (kvalifikacijos atestatas Nr.1594) tel. 8698 38297, el. paštas [email protected]

UAB „Patvanka“ , Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas, tel. (8 37) 327452, el. paštas [email protected]

5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Klaipėdos rajono savivaldybė, Klaipėdos g. 2, LT-96130  Gargždai Tel. (8 46) 45 25 45, El. paštas - [email protected]

6.  Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris

Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www. klaipedos-r.lt ;  Klaipėdos rajono savivaldybėje Klaipėdos g. 2  Gargždai. Atsakingas asmuo – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Jokubaitytė, tel. (8 46) 472021.

7.  Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2020 m. spalio mėn. 29 d. 17:00 val.  elektroniniu paštu [email protected],  tel. Nr. 8698 38297, Savanorių pr. 192, LT-44151, Kaunas ir viešo susirinkimo metu.

8.  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

 Klaipėdos rajono savivaldybėje, Tarybos narių kabinete, Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Viešinimo laikas: 2020 m. spalio mėn. 29 d. 17:15 val. 

Projektiniai pasiūlymai


2020-10-07

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDŲ SENIŪNIJOS, GARGŽDŲ M. KASTYČIO G. (INV.  NR. KL7032)  STATYBOS PROJEKTĄ

1.    Statinių  statybvietės adresas ir žemės sklypų kadastrinis numeris:

Klaipėdos r. sav., Gargždų sen., Gargždų m. Kastyčio g. (Inv. Nr. KL7032). Kadastrinis Nr.: nėra

2. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

   Susisiekimo komunikacijos statiniai ir inžineriniai tinklai nesuformuotoje valstybinėje žemėje.

3.      Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos ir inžineriniai tinklai.

4.    Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens)  įgalioto atstovo, galinčio  informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;

Projekto vadovas: Kęstutis Amolevičius (kvalifikacijos atestatas Nr.1594) tel. 8698 38297, el. paštas [email protected]

UAB „Patvanka“ , Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas, tel. (8 37) 327452, el. paštas [email protected]

5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Klaipėdos rajono savivaldybė, Klaipėdos g. 2, LT-96130  Gargždai Tel. (8 46) 45 25 45, El. paštas - [email protected]

6.  Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris

Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www. klaipedos-r.lt ;  Klaipėdos rajono savivaldybėje Klaipėdos g. 2  Gargždai. Atsakingas asmuo – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Jokubaitytė, tel. (8 46) 472021.

7.  Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2020 m. spalio mėn. 29 d. 17:00 val.  elektroniniu paštu [email protected],  tel. Nr. 8698 38297, Savanorių pr. 192, LT-44151, Kaunas ir viešo susirinkimo metu.

8.  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

 Klaipėdos rajono savivaldybėje, Tarybos narių kabinete, Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Viešinimo laikas: 2020 m. spalio mėn. 29 d. 17:15 val.

 Projektiniai pasiūlymai


2020-10-07

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Sandėlio pastato rekonstravimo, Klaipėdos r. sav., Priekulė, Turgaus g. 10 A, keičiant paskirtį iš sandėliavimo į paslaugų paskirtį, projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-10-06.


2020-10-06

Administracinės paskirties pastato (gamybos pastato priklausinys), dviejų gamybos paskirties pastatų ir stoginės, Gargždų m. (skl.kad. Nr.:5520/0009:412)statybos projekto

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

1. Statybvietės sklypo adresas:

Sklypo kad. Nr.: 5520/0009:412, Gargždai.

2. Statinių paskirtis:

  - administracinės paskirties pastatas (organizacijų administraciniai pastatai),                                                                                       

 - gamybos, pramonės paskirties pastatai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos   pramonės perdirbimo įmonės ir kt.),

 - kitos paskirties  inžineriniai statiniai- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“  

2. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis - kita

    Žemės sklypo naudojimo būdas-  pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos                           

 3. Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas:

  UAB "Uostamiesčio projektas", Turgaus a. 27, Klaipėda.

  Įgaliotas atstovas galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus:

  Algirdas Stripinis, [email protected]; tel.:+37068391385

  Projektinius pasiūlymus parengė:

  Algirdas Stripinis, [email protected]

  Kristina Milvidaitė-Striškienė, [email protected]

4. Statytojas:

  UAB „Scandia Steel Baltic“, Kretinga, Vytauto g. 151,              [email protected], tel.:+37062082274 

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas:

  Turgaus a. 27, Klaipėda. Pirmadieniais- penktadieniais 9.00-17.00 iki viešojo susirinkimo dienos arba interneto svetainėje- www.klaipedos-r.lt

6. Visuomenės atstovai iki viešo susirinkimo pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų gali teikti projektuotojui nurodytu adresu. 

7. Viešas susirinkimas įvyks 2020m. spalio 26 d., 15.30 val., Klaipėdos rajono savyvaldybėje (Klaipėdos g. 2, Gargždai) posėdžių salėje.

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:

1.  vardą, pavardę (juridinio asmens pavadinimą), elektroninio pašto adresą;

2.  pasiūlymo teikimo datą;

3.  informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.


Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija


2020-09-30 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ TRANSPORTO APTARNAVIMO PASLAUGŲ STATINIO – KAVINĖS, SU SPORTO PASKIRTIES PATALPOMIS, JUNGTINĖS G.1, AUKŠTKIEMIŲ K., KLAIPĖDOS R. SAV., STATYBOS PROJEKTĄ IR SVARSTYMĄ SU VISUOMENE

Statinio statybos adresas: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., Jungtinė g.1 (Sklypo kadastro nr.: 5558/0013:1071  Tauralaukio k.v.)

Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinio naudojimo paskirtis: Paslaugų paskirties pastatas.

Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB „Danės projektai“, Turgaus g. 37-5, Klaipėda. 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo kontaktai: Valentinas Lucenko [email protected]  Mob. tel: +370 620 76751.

Statytojas: MB „DomaNT“ (adresas: Danų g. 13, Aukštkiemių k.)

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje: www.klaipedos-r.lt taip pat Turgaus g. 37-5, Klaipėda, laikas: pirmadienį – penktadienį  10.00 - 17.00 val., susitarus iš anksto, tel.: +370 620 76751. Rekomenduojame, jei yra galimybė, susipažinimą atlikti nuolatiniu būdu, kreipiantis elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: paštu: UAB "Danės projektai", Turgaus g. 37-5, Klaipėda bei el. paštu: [email protected] iki 2020-10-19 d. Teikiant pasiūlymus būtina nurodyti: 1) vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis; 2) pasiūlymo teikimo datą; 3) informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešo susirinkimo data ir laikas2020-10-19 d., 15.00 val., Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje (1aukštas), adresu: Klaipėdos g.2, Gargždai arba, jeigu galios karantino sąlygos, viešasis susirinkimas vyks virtualiu būdu, nuoroda į konferenciją:

Prisijungimo nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/3142738048?pwd=SlZLWllEMnhRYTdmTWlqMzRnWk1WUT09#successlaptažodis - 6QyeKM

Projektiniai pasiūlymai 

2021-02-26 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Transporto aptarnavimo paslaugų statinio – kavinės, su sporto paskirties patalpomis, Jungtinės g.1, Aukštkiemių k., Klaipėdos r. sav., statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-02-25.


2020-09-25

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Trijų poilsio paskirties pastatų, Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Derceklių k. (sklypo kad. nr. 5513/0015:439), statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo dta 2020-09-24.


2020-09-23

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Administracinio pastato (Uni. Nr. 5596-6007-7010) ir sandėlio (Uni. Nr. 4400-2524-2722), Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Priekulės II k., Dvaro g. 32, rekonstrukcijos, sandėlio (Uni .Nr. 4400-2524-2722) paskirties keitimo į administracinės paskirties pastatą projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-09-23.


2020-09-23 

Ūkinio pastato dalies patalpų paskirties keitimo į prekybos, atliekant paprastąjį remontą, Smeltaitės g.96,  Trušelių k., Klaipėdos raj., projektas

Adresas: Smeltaitės g.96 Trušelių k. Klaipėdos raj. (kad. nr.5558/0005:993)

Statinių naudojimo paskirtis: pagalbinio ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Projektinių pasiūlymų teikimas 

Projektuotojas: Lauros Merkelienės individuali veikla

Statytojas: O.S.

Tel. nr.: +37062040781

El. paštu: [email protected]

Raštu adresu: Šilutės pl. 2-502, Klaipėda

Pasiūlymų teikimo termino pabaiga: 2020-10-12

Supažindinimas su projektiniais pasiūlymais  

Iki 2020-10-12 Šilutės pl. 2-502, Klaipėda, darbo dienomis nuo 9.00-17.00 val., tel. (8620)40781 arba internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt

Viešo susirinkimo duomenys  

Adresas: Gargždai, Klaipėdos g. 2

Data: 2020-10-12

Laikas: 15:30

 Projektiniai pasiūlymai


2020-09-21

Pastato paskirties keitimo iš mokslo į gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties su gydymo paskirties patalpomis ir rekonstravimo  Žalgirio g. 2, Priekulė, Klaipėdos r. sav., projektas

Statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Žalgirio g. 2, Priekulė, Klaipėdos r. sav., 5548/0004:40 Priekulės m. k.v.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Esama: mokslo

Numatoma: gyvenamoji (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirtis su gydymo paskirties patalpomis

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita. Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Projektinių pasiūlymų Projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus:

UAB "Germis"  Architektė Renata Laivytė  Telef. 8-650-31013, [email protected]

Statytojas: VšĮ „Ėvės namai“

Susipažinimas su parengtais projektiniais pasiūlymais:

Nuo 2020-09-24 iki 2020-10-08

Žalgirio g. 2, Priekulė, Klaipėdos r. sav., darbo dienomis 9-18 val., kitu metu- iš anksto susitarus telefonu  8-606-06533 arba Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje adresu https://www.klaipedos-r.lt

Pasiūlymų dėl projektinių pasiūlymų teikimas:

Raštu: elektroniniu laišku adresu [email protected]

Žodžiu: telefonu 8-650-31013, darbo dienomis 10-16 val.

Viešas susirinkimas vyks:

2020 m. spalio 9 d., 15 val. Priekulės seniūnijos patalpose adresu Klaipėdos g. 14, Priekulė

Projektiniai pasiūlymai


2020-09-21

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Karklės k., Placio g. 102B; (Skl. kad Nr.: 5528/0003:108 Grikalių k. V.)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, Gyvenamosios teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas su priklausiniais

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Emilija Liudvinavičiūtė, el. p.: [email protected], +370 683 67794

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Domimaks“, Panevėžio aplinkl. 10, Šilagalio k., Panevėžio r., tel.: +370 45 454014, el. p.: ruslana[email protected];

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Olimpiečių g. 4-1A, Vilnius; Darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 (prieš atvykstant laiką suderinti telefonu +370 683 67794) iki 2020-10-13

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

El. paštu [email protected] iki 2020-10-13

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2020-10-14,

I-a susirinkimo dalis 17:00val.

https://us02web.zoom.us/j/86507821452?pwd=R1pMY0dNeXFERkU2WlIwLzVJeHlFdz09

Meeting ID: 865 0782 1452

Password: 6Ss2j2

II-a susirinkimo dalis 17:40h;

https://us02web.zoom.us/j/85210854691?pwd=ZGI2WGl2YWhiNWpiUElRblRQWmZ4UT09

Meeting ID: 852 1085 4691

Password: 6Ss2j2

Projektiniai pasiūlymai


2020-09-17

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Lietaus nuotekų tinklų Gargždų mieste, Vasario 16-osios gatvėje (atkarpa tarp Laukų g. ir Topolių g.) statybos projeko  projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-09-17.


2020-09-17

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Lietaus nuotekų tinklų Gargždų mieste J. Basanavičiaus g. su Kalno g. sankryžoje statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-09-17.


2020-09-17

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Lietaus nuotekų tinklų Gargždų mieste Žalgirio g. ir Kvietinių g. statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-09-17.


2020-09-17

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Lietaus nuotekų tinklų Gargždų mieste Dariaus ir Girėno, Kuršlaukio g. (iki karjerų) statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-09-17.


2020-09-15

Statinio statybvietės adresas;

- Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klausmylių vs.,  Klauso Malūno g. 2

- žemės sklypo kadastrinis Nr.: 5523/0009:384 Gindulių k.v.

Statinio numatoma paskirtis sutinkamai STR 1.01.03:2017;

- Gamybos, pramonės paskirties pastatai  - (7.8.)

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas;                       

- Kitos paskirties žemė;

- naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos                                                  

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, pavadinimas, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas).

- Projektinius pasiūlymus parengė MB „Arplanas“, el. p. mbarplanas@gmail.com, tel. +37067523032

- Statinio architektas Laura Merkelienė, el. p. [email protected]

Statytojas (juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

- UAB GTR konstrukcijos, Plieno g 18, Klaipėda, el. p. [email protected], tel. +37065279244

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos;

- iki 2020-10-05     Šilutės pl. 2-502, Klaipėda,

- darbo dienomis nuo 13.00-16.00 val., tel. (867523032),

- arba internetinėje svetainėje www./

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo

visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

- iki 2020-10-06. Raštu: adresu Šilutės pl. 2-502, Klaipėda; el. p. [email protected]

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).:

- Gargždai, Klaipėdos g. 2 (Klaipėdos rajono savivaldybė),

posėdžių salė (pirmas aukštas), 2020-10-06, 15.30 val

- Karantino atveju – nuotoliniu būdu jungiantis per paskyrą: https://youtu.be/85AdL8wDR8M

 Projektiniai pasiūlymai

 


2020-09-11

Informacija apie parengtus  Maitinimo ir paslaugų paskirties su administracinėmis patalpomis pastato ir kiemo aikštelės, Arimų g. 36, Klemiškė II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas“  projektinius pasiūlymus.

1. Statinio statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., Arimų g. 36; žemės sklypo kadastrinis Nr.: 5523/0004:904 Gindulių k.v.

2. Statinio numatoma paskirtis sutinkamai STR 1.01.03:2017:

- 7.5. maitinimo paskirties pastatai – skirti žmonėms maitinti: valgyklos, restoranai, kavinės, barai ir kiti pastatai.

· Kiemo aikštelės: inžineriniai statiniai; grupė: kiti inžineriniai statiniai -12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai − fortai, bunkeriai, šaudyklos, techniniai stebėjimo bokštai, sąvartynai, atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti), transporterių galerijos, estrados, nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai, neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui (tvoros, kiemo aikštelės, lauko tualetai, stoginės, pavėsinės, atraminės sienelės, šachtiniai šuliniai, lieptai, mėšlidės, aplinkos tvarkymo elementai ir panašiai)

3. Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus  -  UAB  J ir A architektūros studija, Baltijos pr. 123-24, LT-93224, Klaipėda; projekto vadovė Jurgita Burbienė; el. paštas:  [email protected], mob.t. 869947048.

4. Statytojas: UAB “MTD vakarai” (į.k. 300584775).

5. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis nuo 2020 m. rugsėjo mėn. 16 d. iki rugsėjo mėn. 30 d. imtinai nuo 9.00 iki 17.00 val. projektuotojo patalpose adresu: UAB J ir A architektūros studija, Baltijos pr. 123-24, LT-93224, Klaipėda.

6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:  nuo 2020 m. rugsėjo mėn. 16 d. iki rugsėjo mėn. 30 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu)  raštu  adresu: UAB J ir A architektūros studija, Baltijos pr. 123-24, LT-93224, Klaipėda, el. paštas:  [email protected]  .

7. Viešas susirinkimas įvyks 2020 rugsėjo mėn. 30 d. (trečiadienį) 15.30 val. Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai (posėdžių salėje).  

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


2020-09-10

Informacija apie Dirvupių 110/10 kV transformatorių pastotės inžinerinių statinių ir gamybos, pramonės paskirties pastatų, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Dirvupių k., Pramonės g. 14, statybos projektų projektinius pasiūlymus bei viešą svarstymą su visuomene.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Dirvupių k., Pramonės g. 14.  Žemės sklypo kad. nr. 5530/0002:5.

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis:

110 kV skirstyklos teritorija

110 kV įtampos elektros perdavimo tinklai ir jų technologiniai priklausiniai – elektros tinklai;

gamybos, pramonės paskirties pastatas (110 kV ASĮ valdymo pulto pastatas) – gamybos, pramonės paskirties pastatas;

tvora – kiti inžineriniai statiniai;

keliai (vidaus keliai) – keliai;

tualetas – kiti inžineriniai statiniai;

kabelių kanalai – elektros tinklai.

10 kV skirstyklos teritorija

gamybos, pramonės paskirties pastatas (10 kV uždarosios skirstyklos ir valdymo pulto pastatas) – gamybos, pramonės paskirties pastatas;

tvora – kiti inžineriniai statiniai;

keliai (vidaus keliai) – keliai;

tualetas – kiti inžineriniai statiniai;

kabelių kanalai – elektros tinklai.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita; transformatorių pastotės statybos vietoje – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Projektuotojas: UAB „Energetikos projektai”, į. k. 300583958, direktorius Tomas Danielius, el. p.: [email protected], tel. +370 615 68525.

Statinio projekto vadovas: Tomas Danielius, el. p.: [email protected], tel. nr. +370 615 68525.

Statytojas (110 kV dalis): LITGRID AB, į. k. 302564383.

Statytojas (10 kV dalis): AB „Energijos skirstymo operatorius“, į. k. 304151376.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas: Kaunas, Islandijos pl. 217-8 (2 aukštas), tel. nr. +370 615 68525.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais laikas: darbo dienomis 8.00 - 17.00 val. arba /.

Susipažinimo termino pabaiga: 2020-09-29.

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2020-09-29 el. p. [email protected]

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Gargždai, Klaipėdos g. 2 (Klaipėdos rajono savivaldybė), posėdžių salė (pirmas aukštas), 2020-10-01, 15.30 val.

Stendo įrengimo data: 2020-09-14.

Stendo išmontavimo data: ne anksčiau 2020-09-30.

Projektiniai pasiūlymai

Statinių situacijos planas

Vizualizacija


2020-09-07

Informacija apie inžinerinių tinklų (elektros tinklų) Stragnų g. 29, Stragnų II k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. statybos  nugriaunant esamus inžinerinius tinklus (unikalus Nr. 5596-9013-4042), kitus inžinerinius statinius (Nr. 5596-9013-4053) projektinius pasiūlymus bei viešą svarstymą su visuomene. 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Stragnų II k..  Žemės sklypo kad. nr. 5552/0005:411.

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: 9.6. elektros tinklai – perdavimo elektros tinklai.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita; Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Projektuotojas: AB Energetikos tinklų institutas, į.k. 132129036, įgaliotas atstovas Vaidotas Vasiliauskas, el. p.: [email protected], tel. nr. 861363200.

Statinio projekto vadovas: PV Vaidotas Vasiliauskas, el. p.: [email protected], tel. nr. 861363200.

Statytojas: LITGRID AB, į.k. 302564383.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas: Kaunas, Kampo g. 7; tel. nr. 861363200.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais laikas: darbo dienomis 8.00 - 16.00 val arba https://www. klaipedos-r.lt.lt/.

Susipažinimo termino pabaiga: 2020-09-25.

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2020-09-25 el. p. [email protected]

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): 2020-09-28, 15 val. Priekulės seniūnija, Klaipėdos g. 14, LT-96341 Priekulė

Stendo įrengimo data: 2020-09-09.

Stendo išmontavimo data: 2020-09-28.

Projektiniai pasiūlymai


2020-09-02

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Kitos paskirties inžinerinio statinio (kolumbariumo) Slengių riboto laidojimo kapinėse Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-09-02. 


2020-09-02

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Transporto paskirties, autobusų stoties pastato, P. Cvirkos g. 32, Gargždų m., statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-09-02.


2020-08-31

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Dviejų sublokuotų sandėlių Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės I k., Ryto g. 1statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-08-31.


2020-08-27

Informacija apie trijų poilsio paskirties pastatų, Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Derceklių k. (sklypo kad. nr. 5513/0015:439), projekto projektinius pasiūlymus bei viešą svarstymą su visuomene. 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Derceklių k.. Žemės sklypo kad. nr. 5513/0015:439.

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: 7.13. Poilsio paskirties pastatas.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita; rekreacinės teritorijos.

Projektuotojas: MB „Baltas kvadratas“, į.k. 304754794, įgaliotas atstovas Vytis Cibulskis, el. p.: [email protected], tel. nr. 865770766.

Statinio architektas: PV, arch. - Vytis Cibulskis, el. p.: [email protected], tel. nr. 865770766.

Statytojas: UAB „Bontema“, į.k. 304754100.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas: Klaipėda, Bokštų g. 9-38; tel. nr. 865770766.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais laikas: darbo dienomis 13.00 - 17.00 val arba https://www. klaipedos-r.lt.lt/.

Susipažinimo termino pabaiga: 2020-09-16.

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2020-09-16 el. p. [email protected]

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Gargždai, Klaipėdos g. 2, pirmo aukšto foje, 2020-09-17 17:00

Stendo įrengimo data: 2020-09-01.

Stendo išmontavimo data: 2020-09-16.

Projektiniai pasiūlymai


2020-08-27

Informacija apie visuomenei svarbių statinių „Gatvės iki Viesulo g. 1 Drevernos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. statybos projektas“ rengimą bei parengtų šių statinių projektinių pasiūlymų svarstymą su visuomene.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-11-07 įsakymu Nr. D1-738 bei statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriumi, 4 ir 13 priedais, MB „Dvynių namai“ (Užsakovas) informuoja apie Gatvės iki Viesulo g. 1 Drevernos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. statybos projektas“ rengimą bei apie parengtus šių statinių projektinius pasiūlymus.

Statinio statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: – laisva valstybinė žemė nuo sklypo kad. Nr. 5515/1:233 iki Viesulo gatvės.

Statinio naudojimo paskirtis – inžineriniai statiniai (susisiekimo komunikacijos): keliai (gatvės).

Projektinius pasiūlymus parengęs Projektuotojas – Paulius Petrauskas, veikiantis pagal individualios veiklos pažymėjimą Nr. 789072, tel. +370 618 21545, el. p. [email protected]

Projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie parengtus projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono Nr. – Paulius Petrauskas, el. p.,  [email protected], tel. +370 618 21545.

Užsakovas – MB „Dvynių namai“, Dvaro g. 16B Priekulės II k. Klaipėdos r., tel. +370 684 50020.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas – su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2020-08-28 iki 2020-09-16 adresu Sodų g. 38, Radailių k. Klaipėdos r. pirmadienį-penktadienį nuo 8.00 iki 17.00 val. tel. 370 618 21545. Projektinių pasiūlymų byla laikoma aukščiau nurodytu adresu pas Projekto rengėją.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų – pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki viešo susirinkimo ir viešo susirinkimo metu adresu Sodų g. 38, Radailių k. Klaipėdos r. pirmadienį-penktadienį nuo 8.00 iki 17.00 val. tel. 370 618 21545, el. p. [email protected].

Viešo susirinkimo data ir adresas: – viešas susirinkimas vyks 2020 m. rugsėjo mėn. 16 d. 17 val. 30 min. Klaipėdos rajono sav., Priekulės sen., Drevernos k., Žemaičių g. 2 (Kultūros centro patalpose).

Teikiant pasiūlymus Projektuotojui, turi būti nurodyta:

Vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;

Pasiūlymo teikimo data;

Informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Projektiniai pasiūlymai


2020-08-26

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMO STATINIO PROJEKTAVIMO DARBUS, DUOMENYS APIE STATINĮ.

1. Statinio statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: Pietinė 4-oji gatvė 9, Gručeikių kaimas, Priekulės seniūnija, Klaipėdos rajono savivaldybė, žemės sklypo kad. nr. 5544/0020:111.
2. Statinio projekto pavadinimas. Pastato - sodo pastato (Unik. Nr.: 5598-9020-9016) rekonstravimo ir paskirtis keitimo į vieno buto gyvenamąjį namą, Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Gručeikių k., Pietinė 4-oji g. 9, projektas.  

3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis. 
Esama naudojimo paskirtis:
Pastatas – sodo pastatas (unik. nr.:5598-9020-9016) priskiriamas kitos (sodų) paskirties pastatams.
Būsima naudojimo paskirtis:
Pastatas po rekonstravimo ir paskirties keitimo bus priskiriamas gyvenamosios paskirties statiniams.

4. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis:

Esama ir būsima žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio.

5. Žemės sklypo naudojimo būdas:

Esamas ir būsimas žemės sklypo naudojimo būdas – megėjų sodo žemės sklypai.

6. Projektinius pasiūlymus parengė: Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 722905, el. paštas- [email protected], projekto vadovas Edvinas Dumbrė.
7. Statytojas: Edvinas Dumbrė, tel. +370 681 70103.
8. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: "Geodezija, kadastras, statiniai" biuro patalpose, esančiose P.Cvirkos g. 23-2A, Gargždai, tel. 868170103, d. d. 8:00-17:30 val., pietų pertrauka 11.00-12.00.
9. Pasiūlymus, dėl parengtų projektinių pasiūlymų galima teikti rašytine forma Edvinui Dumbrei, siunčiant paštu P.Cvirkos g. 23-2A, Gargždai LT-96134 arba siunčiant elektroniniu paštu: [email protected]. Teikiant pasiūlymus būtina nurodyti: teikiančio asmens vardą, pavardę, adresą, telefono nr., pasiūlymo teikimo data, teikiamo pasiūlymo pagrindžiančią informaciją ar svarbias aplinkybes.
10. Viešas susirinkimas įvyks: Klaipėdos rajono savivaldybės pastate esančiose I a. patalpose , Klaipėdos g. 2, Gargždai. 2020-09-14, 16:00 val.

Projektiniai pasiūlymai


2020-08-26

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Gatvės, vandentiekio ir nuotekų tinklų Ievų g., Radailių km., Klaipėdos raj., statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-08-26.


2020-08-21

Informacija apie parengtus Palėpės dalies paskirties keitimo iš kitos į gyvenamąją, buto ir palėpės turtinių vienetų apjungimo, atliekant paprastąjį remontą, Klaipėdos r. sav., Gargždai, Klaipėdos g. 28-4, projekto  projektinius pasiūlymus

 

 1.       Adresas: Klaipėdos raj., Gargždai, Klaipėdos g. 28-11, buto unik. Nr. 5596-1000-8010:0012

2.       Buto paskirtis – gyvenamoji.

3.       Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a, Klaipėda, el. paštas.: [email protected], projekto vadovas – Alvydas Kriščiūnas, tel. 867810636.                                                                     

4.       Statytojas: R.D. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Tadas Stalaučinskas, Minijos g. 42-3a Klaipėda, el. paštas.: [email protected], tel- 867810636.

5.       Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  2020 m. rugpjūčio  mėn. nuo 20 d. iki rugsėjo  08 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda.

6.       2020 m. rugpjūčio mėn. nuo 20 d. iki rugsėjo 08 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda.

7.       Viešas susirinkimas vyks 2020 rugsėjo 09 d. (trečiadienį) 15.00 val. internetu. Pridedama nuoroda : https://www.facebook.com/Vakar%C5%B3-architekt%C5%ABra-1426329034275679/

Projektiniai pasiūlymai


2020-08-21

Informacija apie parengtus Palėpės dalies paskirties keitimo iš kitos į gyvenamąją, buto ir palėpės turtinių vienetų apjungimo, atliekant paprastąjį remontą, Klaipėdos r. sav., Gargždai, Klaipėdos g. 28-11, projekto  projektinius pasiūlymus

 1. Adresas: Klaipėdos raj., Gargždai, Klaipėdos g. 28-11, buto unik. Nr. 5596-1000-8010:0010

2. Buto paskirtis – gyvenamoji.

3. Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a, Klaipėda, el. paštas.: [email protected], projekto vadovas – Alvydas Kriščiūnas, tel. 867810636.                                                                     

4. Statytojas: I.L. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Tadas Stalaučinskas, Minijos g. 42-3a Klaipėda, el. paštas.: [email protected], tel- 867810636.

5. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  2020 m. rugpjūčio  mėn. nuo 20 d. iki rugsėjo  08 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda.

6. 2020 m. rugpjūčio mėn. nuo 20 d. iki rugsėjo 08 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda.

7. Viešas susirinkimas vyks 2020 rugsėjo 09 d. (trečiadienį) 16.00 val. internetu. Pridedama nuoroda : https://www.facebook.com/Vakar%C5%B3-architekt%C5%ABra-1426329034275679/

 Projektiniai pasiūlymai


2020-08-20

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Sporto paskirties pastato, Kvietinių g. 26, Gargždų mieste, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-08-18.


2020-08-20

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ GARGŽDŲ MIESTE VASARIO 16-OSIOS G. (ATKARPA TARP LAUKŲ G. IR TOPOLIŲ G.) STATYBOS PROJEKTĄ

Statinių  statybvietės adresas ir žemės sklypų kadastrinis numeris:

Gargždų m. Vasario 16-osios g. (atkarpa tarp Laukų g. ir Topolių g.). Kadastrinis Nr.: nėra

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Inžineriniai tinklai

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: inžineriniai tinklai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens)  įgalioto atstovo, galinčio  informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;

Projekto vadovas: Kęstutis Amolevičius (kvalifikacijos atestatas Nr.1594) tel. 8698 38297, el. paštas [email protected]

UAB „Patvanka“ , Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas, tel. (8 37) 327452, el. paštas [email protected]

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Klaipėdos rajono savivaldybė, Klaipėdos g. 2, LT-96130  Gargždai Tel. (8 46) 45 25 45, El. paštas - [email protected]

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris

Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www. klaipedos-r.lt ;  Klaipėdos rajono savivaldybėje Klaipėdos g. 2  Gargždai. Atsakingas asmuo – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėjos pavaduotojas Feliksas Žemgulys, tel. (8 46) 470 884

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2020 m. rugsėjo mėn. 10 d. 17:00 val.  elektroniniu paštu [email protected],  tel. Nr. 8698 38297, Savanorių pr. 192, LT-44151, Kaunas ir viešo susirinkimo metu.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

 Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Viešinimo laikas: 2020 m. rugsėjo mėn. 10 d. 17:15 val.

Projektiniai pasiūlymai


2020-08-20

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ GARGŽDŲ MIESTE ŽALGIRIO G. IR KVIETINIŲ G. STATYBOS PROJEKTĄ 

Statinių  statybvietės adresas ir žemės sklypų kadastrinis numeris:

Gargždų m. Žalgirio g. ir Kvietinių g. Kadastrinis Nr.: nėra 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Inžineriniai tinklai 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: inžineriniai tinklai 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens)  įgalioto atstovo, galinčio  informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;

Projekto vadovas: Kęstutis Amolevičius (kvalifikacijos atestatas Nr.1594) tel. 8698 38297, el. paštas [email protected]

UAB „Patvanka“ , Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas, tel. (8 37) 327452, el. paštas [email protected]

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Klaipėdos rajono savivaldybė, Klaipėdos g. 2, LT-96130  Gargždai Tel. (8 46) 45 25 45, El. paštas - [email protected]

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris

Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www. klaipedos-r.lt ;  Klaipėdos rajono savivaldybėje Klaipėdos g. 2  Gargždai. Atsakingas asmuo – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėjos pavaduotojas Feliksas Žemgulys, tel. (8 46) 470 884 

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2020 m. rugsėjo mėn. 10 d. 17:00 val.  elektroniniu paštu [email protected],  tel. Nr. 8698 38297, Savanorių pr. 192, LT-44151, Kaunas ir viešo susirinkimo metu. 

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

 Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Viešinimo laikas: 2020 m. rugsėjo mėn. 10 d. 17:15 val. 

Projektiniai pasiūlymai


2020-08-20

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ GARGŽDŲ MIESTE DARIAUS IR GIRĖNO,  KURŠLAUKIO G. (IKI KARJERŲ) STATYBOS PROJEKTĄ 

Statinių  statybvietės adresas ir žemės sklypų kadastrinis numeris:

Gargždų m. Dariaus ir Girėno, Kuršlaukio g. (iki karjerų). Kadastrinis Nr.: nėra

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: 

Inžineriniai tinklai

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: inžineriniai tinklai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens)  įgalioto atstovo, galinčio  informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;

Projekto vadovas: Kęstutis Amolevičius (kvalifikacijos atestatas Nr.1594) tel. 8698 38297, el. paštas [email protected]

UAB „Patvanka“ , Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas, tel. (8 37) 327452, el. paštas [email protected]

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Klaipėdos rajono savivaldybė, Klaipėdos g. 2, LT-96130  Gargždai Tel. (8 46) 45 25 45, El. paštas - [email protected]

 Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris

Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www. klaipedos-r.lt ;  Klaipėdos rajono savivaldybėje Klaipėdos g. 2  Gargždai. Atsakingas asmuo – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėjos pavaduotojas Feliksas Žemgulys, tel. (8 46) 470 884

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2020 m. rugsėjo mėn. 10 d. 17:00 val.  elektroniniu paštu [email protected],  tel. Nr. 8698 38297, Savanorių pr. 192, LT-44151, Kaunas ir viešo susirinkimo metu.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

 Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Viešinimo laikas: 2020 m. rugsėjo mėn. 10 d. 17:15 val. 

Projektiniai pasiūlymai


2020-08-20 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ GARGŽDŲ MIESTE J. BASANAVIČIAUS G. SU KALNO G. SANKRYŽOJE STATYBOS PROJEKTĄ 

Statinių  statybvietės adresas ir žemės sklypų kadastrinis numeris:

Gargždų m. J. Basanavičiaus g. su Kalno g. sankryža. Kadastrinis Nr.: nėra

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Inžineriniai tinklai

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: inžineriniai tinklai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens)  įgalioto atstovo, galinčio  informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;

Projekto vadovas: Kęstutis Amolevičius (kvalifikacijos atestatas Nr.1594) tel. 8698 38297, el. paštas [email protected]

UAB „Patvanka“ , Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas, tel. (8 37) 327452, el. paštas [email protected]

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Klaipėdos rajono savivaldybė, Klaipėdos g. 2, LT-96130  Gargždai Tel. (8 46) 45 25 45, El. paštas - [email protected]

Susipažinimas suprojektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris

Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www.klaipedos-r.lt ;  Klaipėdos rajono savivaldybėje Klaipėdos g. 2  Gargždai. Atsakingas asmuo – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėjos pavaduotojas Feliksas Žemgulys, tel. (8 46) 470 884

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2020 m. rugsėjo mėn. 10 d. 17:00 val.  elektroniniu paštu [email protected],  tel. Nr. 8698 38297, Savanorių pr. 192, LT-44151, Kaunas ir viešo susirinkimo metu.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

 Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Viešinimo laikas: 2020 m. rugsėjo mėn. 10 d. 17:15 val. 

Projektiniai pasiūlymai


2020-08-19

Informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus ,,Vaisių sandėlio-šaldytuvo su administracinėmis patalpomis  Stariškės g.7, Laistų k., Dovilų sen. Klaipėdos r.sav. rekonstravimas ir  sandėlio-šaldytuvo Laistų k., Dovilų sen. Klaipėdos r. sav. (skl. kad.nr.: 5552/0001:254) nauja statyba“ ir jų viešinimą

1.      statinių statybvietės adresas:

Žemės sklypų kadastro Nr.: 5552/0001:528; 5552/0001:254; Stariškės g.7,Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.

2.      statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis; statybos rūšis:

Negyvenamosios paskirties pastatai: sandėliavimo paskirties; Ypatingi statiniai; Rekonstravimas, Nauja statyba;

3.      žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas;

Sklypų naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

4.      projektuotojas:

MB ,,Nekilnojamojo turto reanimacija“

Projekto Vadovas Jolanta Kitra (el.p. [email protected]; tel. +37068607299);

statinio architektas Stanislovas Lukšas (el.p. [email protected]; tel. +37068606110)

5.      statytojas:

UAB ,,Baltic Fresh Fruit“ investa ; Stariškės g. 7, Laistų k., Klaipėdos r.; el.p. [email protected]; tel. +37069826362

6.      susipažinimas su projektiniais pasiūlymais:

Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www. klaipedos-r.lt ;

iš anksto susitarus telefonu +37068607299 iki 2020 -09- 07 17:00 val.

7.     informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus teikti iki 2020 m. rugsėjo 07 d. 17:00 val.  el. paštu  [email protected]  ir viešo susirinkimo metu.

8.      kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

2020 m. rugsėjo 07 d. 17:00 val. Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai

 

Projektiniai pasiūlymai


2020-08-19

Adresas: Aulaukio g. 41 Slengių k. Sendvario sen. Klaipėdos raj. (kad. nr.5558/0007:1443)

Statinių naudojimo paskirtis: administracinė

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

Projektinių pasiūlymų teikimas  

 Projektuotojas: Lauros Merkelienės individuali veikla

Statytojas: T.O.

Tel. nr.: +37062040781

El. paštu: [email protected]

Raštu adresu: Šilutės pl. 2-502, Klaipėda

Pasiūlymų teikimo termino pabaiga: 2020-09-07

Supažindinimas su projektiniais pasiūlymais  _

Iki 2020-09-07 Šilutės pl. 2-502, Klaipėda, darbo dienomis nuo 9.00-17.00 val., tel. (8620)40781 arba internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt

Viešo susirinkimo duomenys  

Adresas: Gargždai, Klaipėdos g. 2

Data: 2020-09-07

Laikas: 17:00

Projektiniai pasiūlymai


2020-08-18

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad  Vienbučio gyvenamojo namo (6.1) rekonstravimo į daugiabutį (6.3)ir daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) statybos Kvietinių g. 20, Gargžduose projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-08-17.


2020-08-13

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Mokslo paskirties pastato (unikalus Nr. 5500-2012-9030), Saulės g. 1, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., rekonstravimo projekto  projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-08-13.


2020-08-13

Projektas: „Župės g., Šimkų k., Klaipėdos r. sav. supaprastintas statybos projektas“

Statinių statybos vieta: Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Šimkų k., Župės g., žemės sklypo kad. Nr. 5545/0004:196.

Statinių naudojimo paskirtis: Gatvių, Susisiekimo komunikacijos.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Kita. Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Projektuotojas: UAB „Vakarų inžinerija“, Šilutės pl. 2-524,Klaipėda, tel. 868734573, 861219090 el. p. [email protected] , projekto vadovė Aistė Ruginienė, el. paštas [email protected]

Statytojas: K. J.

Susipažindinimas su projektiniais pasiūlymais: iki 2020-09-01 Šilutės pl. 2-524, Klaipėda; el paštu: [email protected], darbo dienomis nuo 9-17 val., tel. 868734573, 861219090

Pasiūlymus teikti: iki 2020-09-01  raštu adresu  Šilutės pl. 2-524, Klaipėda, LT-91111; el. p. [email protected]

Viešas susirinkimas įvyks 2020-09-02, 15.00 val. adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai (Posėdžių salė).

Projektiniai pasiūlymai

 Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija


2020-08-12

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Paslaugų paskirties pastato (pirties) (un. nr. 5596-9019-4014), Klaipėdos g. 2, Drevernos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., rekonstravimo projekto keitimui, keičiant paskirtį į viešbučių (svečių namai) projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-08-11.


2020-08-10

Informuojame apie numatomą poilsio pastatų, Klaipėdos r. sav., Karklės k., Placio g. 15, projektinių pasiūlymų viešinimą

1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Karklės k., Placio g. 15, žemės sklypo kadastro Nr. 5528/0001:325; 

2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Numatoma paskirtis – poilsio paskirties pastatai;

3. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas;

Naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdai - rekreacinės teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas).

 UAB „Neoforma“ architektas Lauras Ruseckas, el. paštas: [email protected], tel. +370 46 400936;

5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

UAB „Klairesta“, įmonės kodas 141438989, Placio g. 27A-6, Karklės k., Klaipėdos r., el. paštas: [email protected], tel. +370 686 39981;

6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos;

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Neoforma“ patalpose, Baltijos pr. 123-45, Klaipėda, tel. +370 69821575; darbo dienomis 8:00-17:00 val., iki 2020 m. rugpjūčio 28 d.; interneto svetainėje: www.klaipedos-r.lt

7. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus galima teikti raštu, UAB „Neoforma“, adresas Baltijos pr. 123-45, Klaipėda, el. paštas: [email protected], iki 2020 m. rugpjūčio 28 d.

 8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).

Viešas susirinkimas vyks Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos g. 12, Kretingalė, Klaipėdos r., 2020 m. rugpjūčio 31 d. 16:00 val.

Aiškinamasis raštas
Sprendiniai

1. Vizualizacija

2. Vizualizacija


2020-08-05

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Pastatų rekonstravimo ir paskirties keitimo į depą su administracinėmis patalpomis Gamyklos g. 21, Gargždai, projekto  projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-08-05. 


2020-08-05

 Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad 1,5 MW saulės elektrinės Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Gropiškių k., Frydricho Šrėderio g. 21A, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-08-04. 


2020-08-05

 Informacija apie parengtus dviejų sublokuotų sandėlių Klaipėdos r. sav., Klemiškės I k, Ryto g. 1, statybos projekto projektinius pasiūlymus

 1. Statinio statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav., Klemiškės I k., Ryto g. 1, žemės sklypo kadastrinis Nr.: 5523/0002:106 Gindulių. k.v.

 2. Statinių numatoma paskirtis – sutinkamai STR 1.01.03:2017 yra sandėliavimo;.

 3.  Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a, Klaipėda, el. paštas.: [email protected], projekto vadovas – Tadas Stalaučinskas, tel. 867810636.                                                                     

 4. Statytojas: L. L. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Tadas Stalaučinskas, Minijos g. 42-3a Klaipėda, el. paštas.: [email protected], tel- 867810636.

 5. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  2020 m. rugpjūčio  mėn. nuo 7 d. iki rugpjūčio  24 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda.

 6. 2020 m. rugpjūčio mėn. nuo 7 d. iki rugpjūčio 24 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42 -3a., Klaipėda.

 7. Viešas susirinkimas vyks 2020 rugpjūčio 24 d. (pirmadienė) 18.00 val. internetu. Pridedama nuoroda : https://www.facebook.com/Vakar%C5%B3-architekt%C5%ABra-1426329034275679/

 Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

 


2020-08-03

 Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Pastato - Kultūros namai kapitalinio remonto, pakeičiant paskirtį į gamybos pastatą su administracinėmis patalpomis, Tilto g.1, Stragnų II k., Klaipėdos r, sav., projekto  projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-08-03.


2020 -07-31

Informuojame apie statinio: „ Transporto paskirties, autobusų stoties pastato, P. Cvirkos g. 32, Gargždų m., statybos projektas“, objekto adresas:  Gargždai, P. Cvirkos g. 32, kuriam vadovaujantisSTR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas" 13 priedo, punkto 3.2 reikalavimais, visuomenė  informuojama apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą.

1.  Statinio statybvietės adresas :  Gargždai, P. Cvirkos g. 32, žemės sklypo kad. Nr.  5520/0012:29 Gargždų m. k.v.

2.   Statinio paskirtis: sutinkamai  STR 1.01.03:2017 p. 7.6 yra transporto paskirties pastatas, autobusų stotis.

3.   Projektinių pasiūlymų Projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: UAB „Progresyvūs projektai“, adresas: J.Zauerveino g.5-7,LT92122 Klaipėda, mob.: +370 46 216071, el.paštas: [email protected], projekto vadovė – Danutė Zubavičienė.

4.   Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Danutė Zubavičienė,  J.Zauerveino g.5-7,LT-92122 Klaipėda, tel.: 869836340, el. paštas: [email protected];

5.   Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis iki 2020 rugpjūčio 20 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  J.Zauerveino g.5-7, LT-92122 Klaipėda, Tel.: 869836340.

6.   Iki 2020 rugpjūčio 20 d. viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda.

7.   Viešas susirinkimas vyks 2020-08-21 d. 15.00 val. adresu Gargždai, Klaipėdos g. 2 – Klaipėdos rajono savivaldybės pastate, posėdžių salėje.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


 

 2020-07-30

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ, ADMINISTRACINIO PASTATO (UNI. NR. 5596-6007-7010) IR SANDĖLIO (UNI. NR. 4400-2524-2722), KLAIPĖDOS R. SAV., RIEKULĖS SEN., PRIEKULĖS II K., DVARO G. 32, REKONSTRUKCIJOS, SANDĖLIO (UNI, NR. 4400-2524-2722) PASKIRTIES KEITIMO Į ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTĄ

1. Statinių  statybvietės adresas ir žemės sklypų kadastrinis numeris:

Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Priekulės II k., Dvaro g. 32. Kadastrinis Nr.: 5552/0009:465 Stragnų k.v.

2. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Administracinio pastato (Uni. Nr. 5596-6007-7010) – (7.2) administracinės paskirties pastatai;

Sandėlio (Uni. Nr. 4400-2524-2722) esama paskirtis – (7.9) sandėliavimo paskirties pastatai;

Sandėlio (Uni. Nr. 4400-2524-2722) būsima paskirtis – (7.2) administracinės paskirties pastatai.

4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens)  įgalioto atstovo, galinčio  informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;

Projekto vadovas: Indrė Auškelė, mob. Nr. +370 657 91499, el. paštas: [email protected] 

Projektuotojas:  „I. Auškelės individuali veikla“, Žirgų g. 41, Priekulės II k. LT – 96359, mob. Nr. +370 657 91499, el. paštas: [email protected]

5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): G.S.

6. Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris

Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www.klaipedos-r.lt ;  I. Auškelės individuali veikla“, Žirgų g. 41, Priekulės II k. LT – 96359. PV Indrė Auškelė,  mob. Nr. +370 657 91499

7. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2020 m. rugpjūčio mėn. 19 d. 15:00 val. elektroniniu paštu  [email protected]  mob. Nr. +370 657 91499, Žirgų g. 41, Priekulės II k. LT – 96359 ar viešo susirinkimo metu.

8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Priekulės seniūnija, Klaipėdos g. 14, Priekulė, LT–96341 .

Viešo susirinkimo laikas: 2020 m. rugpjūčio mėn. 19 d. 15:00 val.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija


 

2020-07-29

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Gamybos, pramonės paskirties pastato (dirbtuvių) 5593-6000-3014 Laugalių g. 9, Gargždai, Klaipėdos r. sav. rekonstravimo projekto projektiniams pasiūlymams  pritarta. Pritarimo data 2020-07-28.


 

2020-07-27

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Priekulės II k., Žirgų g. 14, statybos projekto  projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-07-24.

 


 

2020-07-27

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Prekybos pastato, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Budrikų k., Jubiliejaus g.11, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-07-24.


 

Dėl susirinkimo vietos rezervacijos savivaldybėje skambinti +370 695 66497 - Simona.

Susirinkimo vietos rekomendacijos

2020-07-23

Pranešame apie numatomą statinio projektavimą.

Projekto pavadinimas – Prekybos paskirties pastato, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Vieversių g. 6, statybos projektas.

Statinio statybos vieta - Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Vieversių g. 6, sklypo kad.Nr. 5523/0002:1102. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – prekybos paskirties pastatai.

Statytojas – UAB „Amirex“.

Projektinių pasiūlymų rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 673)42503, el. p. [email protected].

 Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  Žvejų g. 2-705 Klaipėdoje, tel.8 673 42503 , nuo 2020-07-22 iki 2020-08-11 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje  https://www.klaipedos-r.lt/.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2020-08-11 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu [email protected], Lietuvos paštu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2020-08-11 15.00 val.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2020 m. balandžio 10 d. Nr. D1-210 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo, viešas susirinkimas bus rengiamas nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu https://join.skype.com/nwe2idYJyQQF (pakeitus Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymą numatoma susirinkimo vieta: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai).

Projektiniai pasiūlymai


2020-07-21

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Lietaus nuotekų surinkimo sistemų Gargždų mieste Pušų g. nuo sankryžos su J. Basanavičiaus g. iki sankryžos su Žvejų g. statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-07-17.


2020-07-21

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Paslaugų paskirties pastato (automobilių švaros centras), Klaipėdos r. Gindulių km. Žalioji g.34B, statybos projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-07-17.


2020-07-16

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Daugiabučio gyvenamojo namo, Gargždų m., Klaipėdos g. 8, kapitalinis remontas. Buto Nr. 3 paskirties keitimas iš gyvenamosios paskirties į paslaugų paskirtį projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-07-13.


2020-07-15

Informacija apie parengtus  „Daugiabučio gyvenamojo namo, Santakos g. 38, Voveriškių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., rekonstravimo, rekonstruojant butą Nr.1 ir pastogės Nr.4 paprastojo remonto formuojant pastogėje du turtinius vienetus, projektas“  projektinius pasiūlymus.

1.  Statinio statybvietės adresas: Santakos g. 38, Voveriškių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.; žemės sklypo kadastrinis Nr.: 5552/0004:221 Stragnų k.v.

2. Statinio numatoma paskirtis sutinkamai STR 1.01.03:2017: 6.3 gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai – skirti gyventi trim šeimoms ir daugiau. Negyvenamosios paskirties patalpos gyvenamosios paskirties pastatuose turi būti atskirtos nuo kitos paskirties patalpų atitvaromis, turi turėti atskirus įėjimus ir atskirtas (atjungimo ventiliais, apskaitos prietaisais, sklendėmis ir pan.) inžinerines sistemas.

3. Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus  -  UAB  J ir A architektūros studija, Baltijos pr. 123-24, LT-93224, Klaipėda; projekto vadovė Jurgita Burbienė; el. paštas:  [email protected], mob.t. 869947048.

4.  Statytojas: V. V.

5.  Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis nuo 2020 m. liepos mėn. 21 d. iki rugpjūčio 04 d. imtinai nuo 9.00 iki 17.00 val. projektuotojo patalpose adresu: UAB J ir A architektūros studija, Baltijos pr. 123-24, LT-93224, Klaipėda.

6.  Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:  nuo 2020 m. liepos mėn. 21 d. iki rugpjūčio 04 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) raštu  adresu: UAB J ir A architektūros studija, Baltijos pr. 123-24, LT-93224, Klaipėda, el. paštas:  [email protected]

7.   Viešas susirinkimas įvyks 2020 rugpjūčio 04 d. (antradienį) 17.10 val. Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai. 

 Projektiniai pasiūlymai


 2020-07-14

Informuojame apie statinio: „Mokslo paskirties pastato (unikalus Nr. 5500-2012-9030), Saulės g. 1, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., rekonstravimo projektas“ objekto adresas: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k., Saulės g. 1, kuriam vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas" 13 priedą, p.3.2 - visuomenė informuojama apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą.

1. Statinio statybvietės adresas : Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k., Saulės g. 1, žemės sklypo kad. 5558/0005:164 Tauralaukio k.v.

2. Rekonstruojamo statinio paskirtis – sutinkamai  STR 1.01.03:2017, p. 7.11 yra mokslo paskirties pastatas – darželis.

3. Projektinių pasiūlymų Projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB „Progresyvūs projektai“, adresas: J.Zauerveino g.5-7,LT92122 Klaipėda, mob.: +370 46 216071, el.paštas: [email protected], projekto vadovė – Danutė Zubavičienė.

4. Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybė.  Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Danutė Zubavičienė, J.Zauerveino g.5-7,LT92122 Klaipėda, tel.:  +370 46 216071, įg.asmens tel..: +370 46 216071, el. paštas: [email protected];

5. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima: darbo dienomis nuo 2020 m. liepos mėn.  14 d. iki  liepos 31 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  J. Zauerveino g. 5-7,LT92122 Klaipėda, Tel.:  +370 46 216071.

6. Pasiūlymų teikimas: Nuo 2020 m. liepos mėn. 14 d. iki liepos mėn. 31 d. dienomis imtinai, iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: J.Zauerveino g.5-7, LT92122 Klaipėda.

7. Viešas susirinkimas vyks: 2020-08-03 d. 17:00 val. Klaipėdos rajono sav., Sendvario sen., Slengių k., Saulės g. 1 (planuojamo rekonstruoti statinio patalpose).

Projektiniai pasiūlymai


2020-07-13

Informacija apie parengtus KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (KOLUMBARIUMO) SLENGIŲ RIBOTO LAIDOJIMO KAPINĖSE SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., STATYBOS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Statybvietės adresas: Slengių km., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., (žemės sklypo kadastrinis Nr. 5558/0007:1542).

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Kitos paskirties inžinerinis statinys – kolumbariumas.

Žemės sklypo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos.

Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: UAB “Vakarų siluetas“, Turgaus a. 21, Klaipėda, el. paštas.: [email protected], architektas Mantas Daukšys, tel. 868248190.                                                               

Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybė. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais: architektas Mantas Daukšys, Turgaus a. 21, Klaipėda, el. paštas.: [email protected], tel. 868248190.

Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima: Iki 2020 m. liepos mėn. 30 d. savivaldybės  internetinėje  svetainėje adresu https://www.klaipedos-r.lt  arba darbo dienomis iki 2020 m. liepos mėn. 30 d. imtinai nuo 9.00  iki 12.00 val. ir nuo 14.00 iki 17.00 projektuotojo patalpose adresu:  UAB “Vakarų siluetas“, Turgaus a. 21, Klaipėda. Rekomenduojame,  jei yra galimybė, susipažinimą atlikti nuotoliniu būdu, kreipiantis elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Iki 2020 m. liepos mėn. 30 d. (imtinai) viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, registruotu paštu adresu: UAB “Vakarų siluetas“, Turgaus a. 21, Klaipėda.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks 2020 m. liepos mėn. 30 d. (ketvirtadienį) 17.00 val. Sendvario seniūnijos patalpose, adresu: Saulės g. 1, Slengių k., Klaipėdos r..

Projektiniai pasiūlymai 


2020-07-13

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Sandėlio statybos, Gandrų g. 2, Stančių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-07-10.


2020-07-13

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Dviejų sublokuotų prekybinių pastatų su buitinėmis patalpomis, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Žemgrindžių k., Evos Labutytės g. 50,  projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-07-10.


2020-07-10

Projektas:  „580 m jungiančiosios gatvės (kelio) atkarpa nuo Girnų g. iki sklypo kadastrinis Nr. 5523/9152 Sendvario sen., Klausmylių vs., Klaipėdos r. sav., supaprastintas statybos projektas“

Statinių statybos vieta: Sendvario sen., Klausmylių vs., Klaipėdos r. sav., žemės sklypų kad. Nr. 5523/0009:114, kad. Nr. 5523/0009:134, kad. Nr.  5523/0009:150, kad. Nr. 5523/0009:156, kad. Nr. 5523/0009:158, kad. Nr. 5523/0009:280, kad. Nr. 5523/0009:306, kad. Nr.  5523/0009:367.

Statinių naudojimo paskirtis: Gatvių, Susisiekimo komunikacijos.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Projektuotojas: UAB „Vakarų inžinerija“, Šilutės pl. 2-524,Klaipėda, tel. 868734573, 861219090 el. p. [email protected] , projekto vadovė Aistė Ruginienė, el. paštas [email protected]

Statytojas: G. T., mob. 865279244, el. paštas [email protected]

Susipažindinimas su projektiniais pasiūlymais: iki 2020-07-29 Šilutės pl. 2-524, Klaipėda; el paštu: [email protected], darbo dienomis nuo 9-17 val., tel. 868734573, 861219090

Pasiūlymus teikti: iki 2020-07-29  raštu adresu  Šilutės pl. 2-524, Klaipėda, LT-91111; el. p. [email protected]

Viešas susirinkimas įvyks 2020-07-30, 15.00 val. adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai (Posėdžių salė).

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

 Tekstine dalis


2020-07-08

Informuojame apie numatomą pastatų rekonstravimo ir paskirties keitimo į depą su administracinėmis patalpomis Gamyklos g. 21, Gargždai, projektinių pasiūlymų viešinimą

1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Gargždai, Gamyklos g. 21, žemės sklypo kadastro Nr. 5520/8001:4;

2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Esama paskirtis: gamybos pramonės paskirties pastatas – dirbtuvės ir administracinis pastatas.  Numatoma paskirtis – depas;

3. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas;

Kitos paskirties žemė, naudojimo būdas - susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas).

UAB „Neoforma“ architektas Lauras Ruseckas, el. paštas: [email protected], tel. +370 46 400936;

5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

UAB „Gargždų geležinkelis“, įmonės kodas 163143475, Gamyklos g. 21, Gargždai, el. paštas: [email protected], tel. +370 698 37265

6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos;

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Gargždų geležinkelis“ patalpose, Gamyklos g. 21, Gargždai, tel. +370 698 37265; darbo dienomis 8:00-17:00 val., iki 2020 m. liepos 27d.; interneto svetainėje: www.klaipedos-r.lt

7. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus galima teikti raštu, UAB „Gargždų geležinkelis“, adresas Gamyklos g. 21, Gargždai, el. paštas: [email protected], iki 2020 m. liepos 27 d.

8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).

Viešas susirinkimas vyks Gargždų seniūnijoje, Žemaitės g. 10, Gargždai, Klaipėdos r., 2020 m. liepos 28 d. 16:00 val.

 Aiškinamasis raštas

Sprendiniai

Vizualizacija


2020-07-07

Statinio projekto pavadinimas:

Paslaugų paskirties pastato (pirties) (un. nr. 5596-9019-4014), Klaipėdos g. 2, Drevernos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., rekonstravimo projekto keitimas, keičiant paskirtį į viešbučių (svečių namai)

Statinio adresas:

Klaipėdos g. 2, Drevernos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.

Sklypo kad. nr.: 5515/0001:90 Drevernos k.v.

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita

Statinio paskirtis:

Būsima paskirtis: negyvenamoji - viešbučių (svečių namai) (pagal STR 1.01.03:2017 trečio skirsnio 7.1 punktą). Prieš tai buvusi paskirtis: negyvenamoji - paslaugų (pirtis) (7.4. punktas).

Statinio kategorija:

Neypatingas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projekto vadovas - architektas: Mindaugas Pekarskas, veikiantis pagal individualią veiklą nr. 609999; Tel. nr.: 8-613-92673; El. paštas: [email protected]

Statytojo duomenys:

IĮ "Technologica Ecliptica", įm. kodas 301791620; Buveinės adresas: Šiaurės pr. 5-31, Kaunas, LT-49189; Tel. nr.: 8-670-77777; El. paštas: [email protected]

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Adresas: Klaipėdos g. 2, Drevernos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., LT-96240; Darbo dienomis: I-V nuo 9.00 iki 17.00 val.; Dėl susipažinimo su projektiniais pasiūlymais susitarti iš anksto telefonu 8-670-77777 arba 8-613-92673

Iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus teikti raštu adresu: Klaipėdos g. 2, Drevernos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., LT-96240

arba elektroniniu paštu [email protected] iki 2020 m. liepos mėn. 29d.

Viešas susirinkimas vyks:

Susirinkimas vyks 2020 m. liepos mėn. 29d. nuo 15.00 val. iki 16.00 val. Susirinkimas vyks Klaipėdos rajono savivaldybėje, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Aiškinamasis raštas

Grafinė dalis

 Vizualizacija


2020-07-02

 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE VIEŠBUČIO SU KAVINĖS PATALPOMIS, VILNIAUS G. 2, GERDUVĖNŲ K., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., STATYBOS PROJEKTĄ

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Vilniaus g. 2, Gerduvėnų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., žemės sklypo kadastro numeris: 5568/0001:527

Žemes sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita. Naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Būsima statinio naudojimo paskirtis: Negyvenamosio paskirties pastatas.

Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB „Kartografiniai projektai“, įm. k. 300975770. Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1 LT-92125 Klaipėda, tel. (8 46) 493322.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo kontaktai: projekto vadovas – Rimgaudas Laužikas, el.p. [email protected]

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris): B.G.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Iki 2020-07-28, adresu - Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1 LT-92125 Klaipėda, laiku: pirmadienis – penktadienis 08:00 – 17:00 val. Laiką derinti iš anksto telefonu – 8 647 17414 arba 8 46 493322. Esant galimybei, su projektiniais pasiūlymais, rekomenduojame susipažinti nuotoliniu būdu aukščiau nurodytais kontaktais arba Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje /.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Raštu - adresu Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1 LT-92125 Klaipėda, el.paštu - [email protected] iki 2020-07-28.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Tarybos salėje, adresu - Klaipėdos g. 2, Gargždų m., 2020-07-28 (antradienį) 15:15 val.

Aiškinamasis raštas

Vaizdinė informacija


2020-07-02

INFORMUOJAME APIE IEVŲ GATVĖS STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS BEI VIEŠĄ SVARSTYMĄ SU VISUOMENE

Statybvietės žemės sklypo (sklypų) adresas, kadastro Nr.: Ievų g., Radailiai, Klaipėdos raj., kadastro Nr. 5558/0004:0659         

Projektuojamų statinių tipai: Susisiekimo komunikacijos: vidaus gatvė

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo duomenys: UAB „INKOMPRA“, įgaliotas asmuo MARTIN DAUKANTAS, Adresas: Mazūriškiai, Juodžemių g.18-1; el. paštas: [email protected],  tel. 8 614 97314.

Projektinius pasiūlymus parengusio asmens duomenys: MARTIN DAUKANTAS; el.paštas: [email protected], tel. 8 614 97314

Statytojas: UAB “Westtransit”; Adresas: Saulėtekio g. 22, Radailių k., Klaipėdos r. ; tel. 8 645 49722

Susipažinimo su pasiūlymais vieta ir laikas: Skelbiama www.klaipedos-r.lt, mob. tel. 861497314; el.paštas: [email protected]

Visuomenės pasiūlymų dėl projektinių pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai teikiami Pasiūlymų rengėjui raštu, nurodytais kontaktiniais adresais, iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo vieta ir laikas: Laikas – liepos 23 d. 15val. Gargždai, Klaipėdos g.2 Posėdžių salė. Jei šalyje bus paskelbtas karantinas, viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu zoom platformoje. Pasijungimo nuoroda - https://zoom.us/j/95095165051?pwd=bXdQcFYwZnRFOS9LdGxLWkhmN1FWZz09

ID: 950 9516 5051 Pass: 4kEaMh

Projektiniai pasiūlymai


2020-07-01

PASTATO - KULTŪROS NAMAI KAPITALINIO REMONTO, PAKEIČIANT PASKIRTĮ Į GAMYBOS PASTATĄ SU ADMINISTRACINĖMIS PATALPOMIS, TILTO G.1, STRAGNŲ K., KLAIPĖDOS R, SAV., PROJEKTAS

PAKARTOTINAI VIEŠINAMI PARENGTI PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI.

Pakartotinai viešinama nes, praeito viešo susirinkimo metu nebuvo atliktas garso įrašas, bei nebuvo pateiktos fotofiksacijos apie tinkamo stendo pastatymą.

Statinio statybos adresas: Klaipėdos r. sav., Stragnų k., Tilto g.1 (Sklypo kadastro nr.: 5552/0005:64)

Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandeliavimo projektų teritorijos/Komercinės paskirties objektų teritorijos

Būsima statinio naudojimo paskirtis: Gamybos paskirties pastatas.

Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: MB „Danės architektai“, Turgaus g. 37-5, Klaipėda. 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo kontaktai: Valentinas Lucenko [email protected]  Mob. tel: +370 620 76751.

Statytojas: I.S ir O.S.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje www.klaipedos-r.lt, taip pat Turgaus g. 37-5, Klaipėda, laikas: pirmadienį – penktadienį  10.00 - 17.00 val., susitarus iš anksto, tel.: +370 620 76751. Rekomenduojame, jei yra galimybė, susipažinimą atlikti nuotaliniu būdu, kreipiantis elektroninėmis ryšio priemonėmis.

 Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: paštu: MB "Danės architektai", Turgaus g. 37-5, Klaipėda bei el. paštu: [email protected] iki 2020-07-21 d. Teikiant pasiūlymus būtina nurodyti: 1) vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis; 2) pasiūlymo teikimo datą; 3) informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešo susirinkimo data ir laikas: 2020-07-21 d., 16.00 val., Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje (1aukštas), adresu: Klaipėdos g.2, Gargždai.

Projektiniai pasiūlymai


2020-07-01

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ SPORTO PASKIRTIES PASTATO KVIETINIŲ G. 26, GARGŽDUOSE, STATYBĄ

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Kvietinių g. 26, Gargždai, Lietuva. Sklypo kad. Nr. 5520/0003:68 Gargždų m. k.v.

Žemes sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita. Komercinės paskirties objektų teritorijos. Rekreacinės teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Sporto paskirties pastas (7.14).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

 UAB „Synergy Solutions“, įm. k. 302781077, Daugėliškio g. 32-206, LT- 09300 Vilnius, projekto vadovas Tomas Kazlauskas, [email protected], tel. +37069919282.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, i. k. 188773688, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Klaipėdos r., tel. (8 46) 472025, faksas (8 46) 472005, el. paštas [email protected].

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Iki 2020-07-22 Klaipėdos g. 2, 321 kab., Gargžduose. Laiką derinti iš anksto: Statybos ir infrastruktūros skyriaus patarėja Aistė Daukantienė, nuo 9.00 val. iki 16.00 val., tel. 8 697 65809 arba internetinėje svetainėje https://www.klaipedos-r.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Raštu adresu UAB „Synergy Solutions“, Daugėliškio g. 32-206, LT- 09300 Vilnius, el. paštu [email protected] iki 2020-07-22

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Gargždų m., Klaipėdos g. 2, Tarybos salėje, 2020-07-22 (trečiadienį) 15:00 val.

 Projektiniai pasiūlymai

                 

 


2020-06-30

Informuojame apie  „Daugiabučių gyvenamųjų namų Kvietinių g. 20, Gargždai, projektiniai pasiūlymai” viešinimą.

Statinių adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Kvietinių g. 20 Gargždai, kad. nr.5520-0003-005

Statinių esama/numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: (6.3.) Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai – skirti gyventi trim šeimoms ir daugiau. (paskirtis nekeičiama)

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Paskirtis-kita, būdas-daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių terotorija
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus (statinio architekto), vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas- UAB „SUNPROJEKTAI", į. k.163730526, buveinės adresas Pievų tako g. 8-32, Klaipėda
Projekto vadovas – Lina Deikuvienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A1615, kontaktinė informacija: el. paštas [email protected], tel. 863009939
Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės): UAB „Idmava ir partneriai“

Su parengtais projektiniais pasiūlymais galima susipažinti:  Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje https://www.klaipedos-r.lt  ir projekto rengėjų patalpose adresu Pievų tako g. 8-32, Klaipėda (iš anksto susitarus tel.863009939 ) iki 2020 07 20 d. 17.30val.
Motyvuotus pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti: raštu iki viešo susirinkimo pabaigos projektinių pasiūlymų rengėjui UAB „Sunprojektai“ Pievų tako g. 8-32, Klaipėda  arba elektroniniu paštu [email protected] iki 2020 07 20d.
Viešas susirinkimas: įvyks 2020-07-21 15.00 val., Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje (1 aukštas), adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Projektiniai pasiūlymai


2020-06-29

Informuojame apie  „Gamybos, pramonės paskirties pastato (dirbtuvių) 5593-6000-3014 Laugalių g.9, Gargždai, Klaipėdos r. sav. rekonstravimo projektas“ projektinių pasiūlymų viešinimą.

Statinių adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Laugalių g. 9 Gargždai, kad. nr.04400-2371-2229)

Statinių esama/numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gamybos, pramonės paskirties pastatas (paskirtis nekeičiama)

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Paskirtis-kita, būdas-pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus (statinio architekto), vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas- UAB „SUNPROJEKTAI", į. k.163730526, buveinės adresas Pievų tako g. 8-32, Klaipėda
Projekto vadovas – Lina Deikuvienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A1615, kontaktinė informacija: el. paštas [email protected], tel. 863009939
Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės): UAB „Idmava ir partneriai“
Su parengtais projektiniais pasiūlymais galima susipažinti:  Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje https://www.klaipedos-r.lt  ir projekto rengėjų patalpose adresu Pievų tako g. 8-32, Klaipėda (iš anksto susitarus tel.863009939 ) iki 2020 07 20 d. 13.30val.
Motyvuotus pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti: raštu iki viešo susirinkimo pabaigos projektinių pasiūlymų rengėjui UAB „Sunprojektai“ Pievų tako g. 8-32, Klaipėda  arba elektroniniu paštu [email protected] iki 2020 07 20d.
Viešas susirinkimas: įvyks 2020-07-20 15.00 val., Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje (1 aukštas), adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Projektiniai pasiūlymai


2020-06-29

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Pastato – Katilinės (unik. Nr.4400-2664-0966) Klaipėdos r. Sav., Kretingalės sen., Grauminės k., Mokyklos g 23, rekonstravimo projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-06-26.


2020-06-18

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ, VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO, KLAIPĖDOS R. SAV., PRIEKULĖS SEN., PRIEKULĖS II  K., ŽIRGŲ G. 14, STATYBOS PROJEKTĄ

1. Statinių  statybvietės adresas ir žemės sklypų kadastrinis numeris:

Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Priekulės II k., Žirgų g. 14. Kadastrinis Nr.: 5552/0009:719 Stragnų k.v.

2. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos

Žemės sklypo naudojimo pobūdas: Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

(6.1.) gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai

4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens)  įgalioto atstovo, galinčio  informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;

Projekto vadovas: Indrė Auškelė, mob. Nr. +370 657 91499, el. paštas: [email protected] 

Projektuotojas:  „I. Auškelės individuali veikla“, Žirgų g. 41, Priekulės II k. LT – 96359, mob. Nr. +370 657 91499, el. paštas: [email protected]

5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): I.A.

6. Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris

Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www.klaipedos-r.lt ;  I. Auškelės individuali veikla“, Žirgų g. 41, Priekulės II k. LT – 96359. PV Indrė Auškelė,  mob. Nr. +370 657 91499

7. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2020 m. liepos mėn. 10 d. 15:00 val. elektroniniu paštu  [email protected]  mob. Nr. +370 657 91499, Žirgų g. 41, Priekulės II k. LT – 96359 ar viešo susirinkimo metu.

8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Priekulės seniūnija, Klaipėdos g. 14, Priekulė, LT–96341 .

Viešo susirinkimo laikas: 2020 m. liepos mėn. 10 d. 15:00 val.

Projektiniai pasiūlymai


2020-06-12

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ, 1,5 MW SAULĖS ELEKTRINĖS KLAIPĖDOS R. SAV., PRIEKULĖS SEN., GROPIŠKIŲ K., FRYDRICHO ŠRĖDERIO G. 21A STATYBOS PROJEKTĄ

1. Statinių  statybvietės adresas ir žemės sklypų kadastrinis numeris:

Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Gropiškių k., Frydricho Šrėderio g. 21A. Kadastrinis Nr.: 5552/0008:52

2. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

 Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Elektros energijos gamyba

4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens)  įgalioto atstovo, galinčio  informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;

Projekto vadovas: Kostas Dryžas,  tel. 852042276, mob. tel. +37061335997   el. Paštas: [email protected] - "Elektrum Lietuva" UAB, Rinktinės g. 5, Vilnius LT - 092345.

Projektuotojas : Tomas Ruzveltas, mob. tel. 865766134, el. p.: [email protected] - UAB "EnergoLT" - Stumbro g. 3, Šakių k., LT-47413 Kauno r.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

"Elektrum Lietuva" UAB, Rinktinės g. 5, Vilnius LT - 092345. mob. tel. +37061335997   el. p: [email protected]

6. Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris

Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www. klaipedos-r.lt ;  "Elektrum Lietuva" UAB, Rinktinės g. 5, Vilnius LT - 092345. Kostas Dryžas – Saulės energijos projektų vadovas, tel. (8 52) 042276

7. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2020 m. Liepos mėn. 7 d. 17:00 val.  elektroniniu paštu [email protected]  tel. tel. (8 52) 042276, Rinktinės g. 5, Vilnius LT - 092345 ar viešo susirinkimo metu.

8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Viešo susirinkimo laikas: 2020 m. liepos mėn. 7 d. 15:00 val.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


2020-06-11

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Vieno buto gyvenamojo namo, J. Basanavičiaus g. 23, Gargždai, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-06-11.


2020-06-09

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ,  LIETAUS NUOTEKŲ SURINKIMO SISTEMŲ GARGŽDŲ MIESTE PUŠŲ G. NUO SANKRYŽOS SU J.BASANAVIČIAUS G. IKI SANKRYŽOS SU ŽVEJŲ G. STATYBOS PROJEKTĄ

1. Statinių  statybvietės adresas ir žemės sklypų kadastrinis numeris:

Gargždų m. Pušų g. Kadastrinis Nr.: nėra

2. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Nėra

3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: inžineriniai tinklai

4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens)  įgalioto atstovo, galinčio  informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;

Projekto vadovas: Kęstutis Amolevičius (kvalifikacijos atestatas Nr.1594) tel. 8698 38297, el. paštas [email protected],

UAB „Patvanka“ , Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas, tel. (8 37) 327452, el. paštas [email protected]

5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Klaipėdos rajono savivaldybė, Klaipėdos g. 2, LT-96130  Gargždai Tel. (8 46) 45 25 45, El. paštas - [email protected]

6. Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris

Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www. klaipedos-r.lt ;  Klaipėdos rajono savivaldybėje Klaipėdos g. 2  Gargždai. Atsakingas asmuo – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėjos pavaduotojas Feliksas Žemgulys, tel. (8 46) 470 884

7. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2020 m. birželio mėn. 30 d. 17:00 val.  elektroniniu paštu [email protected],  tel. Nr. 8698 38297, Savanorių pr. 192, LT-44151, Kaunas ir viešo susirinkimo metu.

8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Viešinimo laikas: 2020 m. birželio mėn. 30 d. 17:15 val.

Projektiniai pasiūlymai


2020-06-09

Informuojame apie prekybos paskirties statinių (degalinės), sklype kad. Nr. 5530/0003:327, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., statybos projektinių pasiūlymų viešinimą.

Statinių adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k.; kad. Nr. 5530/0003:327. 

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: prekybos paskirties statiniai (degalinė).

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos; pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus (statinio architekto), vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: projektuotojas – UAB „Uostamiesčio projektas“; architektas Gintautas Datkūnas, el. paštas [email protected], tel. 8 46 312 458. 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės): pagal įgaliojimą veikiantis V. R. 

Su parengtais projektiniais pasiūlymais galima susipažinti: 8-17 val. darbo dienomis iki 2020-06-30 Turgaus a. 27, Klaipėda, UAB „Uostamiesčio projektas“ patalpose (2 aukštas) arba interneto svetainėje: www.klaipedos-r.lt.

 Motyvuotus pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti: raštu iki viešo susirinkimo pabaigos projektinių pasiūlymų rengėjui UAB „Uostamiesčio projektas“, Turgaus a. 27, Klaipėda, tel.: 8 46 312 458, el. p. [email protected]

Viešas susirinkimas: įvyks 2020-06-30 15.00 val., Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje (1 aukštas), adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai. 

Jei viešo susirinkimo metu nebus atšaukta ekstremalioji situacija, viešas susirinkimas vyks tuo pačiu laiku elektroninėje erdvėje, tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu Google Meet platformoje, nuoroda: https://meet.google.com/duo-ixyv-fsq. 

Prisijungimo prie transliacijos instrukcija. Viešajame susirinkime nuotoliniu būdu norintis dalyvauti asmuo Google Meet platformoje bus identifikuojamas pagal savo Google paskyroje (elektroniniame pašte) nurodytus asmens duomenis. Prisijungimui rekomenduojama naudoti Google Chrome interneto naršyklę, arba mobiliuosiuose įrenginiuose veikiančią Google Meet mobiliąją programą. Pagal transliacijai keliamus reikalavimus dalyviai bus registruojami, bus daromas susirinkimo garso ir vaizdo įrašas.

  Projektiniai pasiūlymai

 Vizualizacija


2020-06-09

1. statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Klaipėdos r. Gindulių km. Žalioji g.34B (žemės skl. Nr. 5523/0002:276)

2. statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Paslaugų

3. žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas;

Kita. Komercinės paskirties objektų teritorijos

4. projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas).

UAB "Archko", Turgaus a. 27, Klaipėda, el. p.[email protected] , tel. 868606110, Architektas Stanislovas Lukšas

5. statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės);

N.P.  

6. susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas;

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Archko“ patalpose Turgaus a. 27, Klaipėdoje, darbo dienomis 8.00-17.00 val. iki 2020-06-29  , tel. 868606110,  arba internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt

7. informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;

Pasiūlymus galima teikti raštu UAB „Archko“ Turgaus a. 27, Klaipėdoje arba elektroniniu paštu [email protected] iki 2020-06-29  

8. kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).

Viešas susirinkimas vyks Klaipėdos rajono savivaldybės pastate 2020 m. birželio mėn. 29 d. 15.00 val., Klaipėdos g. 2., Gargždai

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija 


2020-06-05

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Ūkinių pastatų Mokyklos g. 1, Drevernos km., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., rekonstravimo ir paskirties keitimo į kultūros paskirties pastatą projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-06-04.


2020-06-05

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Prekybos paskirties pastato (prekyba iš sandėlio), Sendvario g. 6, Sudmantų k., Klaipėdos r. sav., statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-06-04.


2020-06-02

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Penkių butų daugiabučio gyvenamojo namo adresu, Klaipėdos r. sav. Sendvario sen. Trušelių k. Karališkių g. 3, Sk. Kad. Nr. 5558/0005:1509 Tauralaukio k.v. statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-06-02.


2020-06-02

Informuojame apie numatomą pastato – Katilinės (unikalus Nr. 4400-2664-0966) Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Grauminės k., Mokyklos g 23, rekonstravimo projektinių pasiūlymų viešinimą

1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Grauminės k., Mokyklos g. 23, žemės sklypo kadastro Nr. 5545/0003:154.

2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gamybos, pramonės paskirties pastatas.

3. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas;

Kitos paskirties žemė, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas).

UAB „Neoforma“ direktorius Rimantas Bogdžiūnas, el. paštas: [email protected], tel. +370 61296069; architektas Lauras Ruseckas, el. paštas: [email protected];   

5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

UAB „Sakuona“, įmonės kodas 163314524, Grauminės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., el. paštas: [email protected] , tel. +370 657 90577

6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos;

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Neoforma“ patalpose, Baltijos pr. 123-45, Klaipėda, tel. +370 61296069; darbo dienomis 8:00-17:00 val., iki 2020 m. birželio 19 d.; interneto svetainėje: www.klaipedos-r.lt

7. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus galima teikti raštu, UAB „Neoforma“, adresas Baltijos pr. 123-45, Klaipėda, el. paštas: [email protected] iki 2020 m. birželio 19 d.

8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).

Viešas susirinkimas vyks Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos g. 12, Kretingalė, Klaipėdos r., 2020 m. birželio 22 d. 16:00 val.

Ekstremalios situacijos metu viešas susirinkimas vyks tuo pačiu laiku, elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu.

 Transliacijos nuoroda https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTgwMDI0MTEtNDA0Ny00MTg4LWI0YzktMGNiOTQ0OThhN2Rm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224b75b4e8-c6c2-48a2-b972-456b9246b843%22%2c%22Oid%22%3a%22ea6f6d91-2f20-45e4-a94a-f40f22c66d95%22%7d

Prisijungimo prie transliacijos instrukcija:

https://support.office.com/lt-lt/article/prisijungimas-prie-susitikimo-naudojant-„teams-1613bb53-f3fa-431e-85a9-d6a91e3468c9

Aiškinamasis raštas

Brėžiniai

Vizualizacija


2020-05-25

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Poilsio paskirties pastato, Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Maciuičių k., Akmenų g. 11, projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-05-25


2020-05-25

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Administracinės paskirties pastato, Žalioji g. 50, Gindulių k., Klaipėdos r. sav., statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-05-25. 


2020-05-21

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Esamo sandėlio rekonstravimo ir stoginės statybos, Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šlapšilės k., Lapų g. 7, projektiniams projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2020-05-20.


2020-05-18

PASTATO - KULTŪROS NAMAI KAPITALINIO REMONTO, PAKEIČIANT PASKIRTĮ Į GAMYBOS PASTATĄ SU ADMINISTRACINĖMIS PATALPOMIS, TILTO G.1, STRAGNŲ K., KLAIPĖDOS R, SAV., PROJEKTAS

Statinio statybos adresas: Klaipėdos r. sav., Stragnų k., Tilto g.1 (Sklypo kadastro nr.: 5552/0005:64)

Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandeliavimo projektų teritorijos/Komercinės paskirties objektų teritorijos

Būsima statinio naudojimo paskirtis: Gamybos paskirties pastatas.

Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: MB „Danės architektai“, Turgaus g. 37-5, Klaipėda. 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo kontaktai: Valentinas Lucenko [email protected]  Mob. tel: +370 620 76751

Statytojas: I.S ir O.S.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje www.klaipedos-r.lt, taip pat Turgaus g. 37-5, Klaipėda, laikas: pirmadienį – penktadienį  10.00 - 17.00 val., susitarus iš anksto, tel.: +370 620 76751. Rekomenduojame, jei yra galimybė, susipažinimą atlikti nuotaliniu būdu, kreipiantis elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: paštu: MB "Danės architektai", Turgaus g. 37-5, Klaipėda bei el. paštu: [email protected] iki 2020-05-06 d. Teikiant pasiūlymus būtina nurodyti: 1) vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis; 2) pasiūlymo teikimo datą; 3) informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešo susirinkimo data ir laikas: 2020-06-08 d., 15.00 val., Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje (1aukštas), adresu: Klaipėdos g.2, Gargždai arba, jeigu karantinas bus pratęstas ir galios numatytą viešojo susirinkimo dieną, viešasis susirinkimas vyks virtualiu būdu, nuoroda į konferenciją https://us04web.zoom.us/j/3142738048?pwd=SlZLWllEMnhRYTdmTWlqMzRnWk1WUT09

Konferencijos slaptažodis: 6QyeKM

 Projektiniai pasiūlymai


2020-05-15

Informacija apie parengtus SANDĖLIO PASTATO REKONSTRAVIMO,  KLAIPĖDOS R. SAV., PRIEKULĖ, TURGAUS G. 10A, KEIČIANT PASKIRTĮ IŠ SANDĖLIAVIMO Į PASLAUGŲ PASKIRTĮ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav., Priekulė, Turgaus g. 10a 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Esama paskirtis – sandėliavimo, būsima paskirtis - paslaugų

Žemės sklypo paskirtis: Valstybinė žemė, kad. Nr. 5548/0001:62, plotas 0.0669 ha, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: L. Burkė (at. Nr. A 479), veikianti pagal individualios veiklos pažymą Nr. 674883.

Kiškėnų k., Vyturių g. 5, el. paštas.: [email protected], architektė Liudmila Burkė, tel. 861487572.                                                    

Statytojas: A. F. įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais: architektė Liudmila Burkė.

 Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima: Iki 2020 m. birželio mėn. 04 d. savivaldybės  internetinėje  svetainėje adresu https://www.klaipedos-r.lt  arba darbo dienomis iki 2020 m. birželio mėn. 04 d. imtinai nuo 14.00 iki 17.00 statytojo nurodytoje patalpoje adresu:  Priekulė, Turgaus g. 10a. Rekomenduojame,  jei yra galimybė, susipažinimą atlikti nuotoliniu būdu, kreipiantis elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Iki 2020 m. birželio mėn. 04 d. (imtinai) viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai statytojui  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, registruotu paštu adresu: Žalgirio g. 32 Priekulė 96350.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks 2020 m. birželio 04 d. ketvirtadienį 15.30 val. Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje (1aukštas), adresu: Klaipėdos g. 14, Priekulė (seniūnijos patalpose).

Karantino atveju viešas susirinkimas organizuojamas nuotoliniu būdu

Konferencijos nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/8099580236?pwd=eFo5RDdmYjRSV2kwbDBzenB5Sm80Zz09

Password: Rabarbara244

Detali prisijungimo instrukcija:

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting 

 Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


2020-05-14

Informacija apie parengtus DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, GARGŽDŲ M., KLAIPĖDOS G. 8, KAPITALINIS REMONO. BUTO NR. 3 PASKIRTIES KEITIMO IŠ GYVENAMOSIOS PASKIRTIES Į PASLAUGŲ PASKIRTĮ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Statybvietės adresas: Gargždų m., Klaipėdos g. 8

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (daugiabučiai pastatai)

Žemės sklypo paskirtis: Nepriskirtas

Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: L. Burkė (at. Nr. A 479), veikianti pagal individualios veiklos pažymą Nr. 674883.

Kiškėnų k., Vyturių g. 5, el. paštas.: [email protected], architektė Liudmila Burkė,

tel. 861487572.                                                       

Statytojas: R. L. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais: architektė Liudmila Burkė.

 Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima: Iki 2020 m. birželio mėn. 02 d. savivaldybės  internetinėje  svetainėje adresu https://www.klaipedos-r.lt  arba darbo dienomis iki 2020 m. birželio mėn. 02 d. imtinai nuo 14.00 iki 17.00 statytojo nurodytoje patalpoje adresu:  Gargždai, Klaipėdos g. 16 veterinarinės vaistinės patalpoje. Rekomenduojame,  jei yra galimybė, susipažinimą atlikti nuotoliniu būdu, kreipiantis elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Iki 2020 m. birželio mėn. 02 d. (imtinai) viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai statytojui  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, registruotu paštu adresu: 96135 Gargždai, Klaipėdos g. 8-3.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks 2020 m. biželio 03 d. trečiadienį 15.00 val. Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje (1aukštas), adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Karantino atveju viešas susirinkimas organizuojamas nuotoliniu būdu

Konferencijos nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/8099580236?pwd=eFo5RDdmYjRSV2kwbDBzenB5Sm80Zz09

Password: Rabarbara244

Detali prisijungimo instrukcija:

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga


2020-05-14

Visuomenės informavimas apie numatomo, vieno buto gyvenamojo namo, J. Basanavičiaus g. 23, Gargždai projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

J. Basanavičiaus g. 23, Gargždai. Kadastrinis Nr. 5520/0014:31

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita

Naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Projektuojamas pastatas – gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas – skirti gyventi vienai šeimai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Projekto vadovė Laura Barsytė (kvalifikacijos atestatas Nr. 38159, išduotas nuo 2018-03-29), tel. Nr. 8 46 454544, el. paštas [email protected] , projektinių pasiūlymų rengėjas UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17 Kretinga, te. 8 445 78199, el. paštas [email protected] .

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

L.L.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Dariaus ir Girėno g . 7, Gargždai., tel. Nr. 8 46 454544, darbo dienomis 08:00-17:00 (pitų pertrauka 12:00 – 13:00).

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Visuomenės atstovai savo pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų gali teikti iki viešo susirinkimo ir jo metu projektuotojui elektroniniu paštu: [email protected], registruotu paštu: Dariaus ir Girėno g. 7, Gargždai, UAB „Kartografiniai projektai“

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Dariaus ir Girėno g. 7, Gargždai, UAB „Kartografiniai projektai“ biuro patalpose, 2020-06-03, 16:00 val.

Jeigu, karantinas bus pratęstas ir galios numatytą viešojo susirinkimo dieną, viešasis susirinkimas vyks virtualiu būdu https://join.skype.com/ae4h2E2z82Id

Projektiniai pasiūlymai


2020-05-11

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Gyvenamosios patalpos- buto, gyvenamajame name, Gargžduose, Klaipėdos g. 18-4, paskirties keitimo į prekybos patalpą ir kapitalinio remonto projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-05-08

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Sandėliavimo paskirties pastato su administracinėmis patalpomis, Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Laistų k., Stariškės g. 25, projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-05-08

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Teritorijos sutvarkymo ir mažosios architektūros elementų tarp Klaipėdos, J.Janonio, Žemaitės, Kvietinių g. Gargždų m. projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-05-04

Informacija apie parengtus ŪKINIŲ PASTATŲ MOKYKLOS G. 1, DREVERNOS KM., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., REKONSTRAVIMO IR PASKIRTIES KEITIMO Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Statybvietės adresas: Mokyklos g. 1, Drevernos km., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., žemės sklypo kadastrinis Nr. 5515/0001:298 Drevernos k.v.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio pastatai rekonstruojami į kultūros paskirties pastatą.

Žemės sklypo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos

Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: UAB “Vakarų siluetas“, Turgaus a. 21, Klaipėda, el. paštas.: [email protected], architektas Mantas Daukšys, tel. 868248190.                                                       

Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybė, pagal įgaliojimą Amatininkų gildija „Lamata“. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais: architektas Mantas Daukšys, Turgaus a. 21, Klaipėda, el. paštas.: [email protected], tel. 868248190.

Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima: Iki 2020 m. gegužės mėn. 21 d. savivaldybės  internetinėje  svetainėje adresu https://www.klaipedos-r.lt  arba darbo dienomis iki 2020 m. gegužės mėn. 21 d. imtinai nuo 9.00  iki 12.00 val. ir nuo 14.00 iki 17.00 projektuotojo patalpose adresu:  UAB “Vakarų siluetas“, Turgaus a. 21, Klaipėda. Rekomenduojame,  jei yra galimybė, susipažinimą atlikti nuotoliniu būdu, kreipiantis elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Iki 2020 m. gegužės mėn. 21 d. (imtinai) viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, registruotu paštu adresu: UAB “Vakarų siluetas“, Turgaus a. 21, Klaipėda.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks 2020 m. gegužės 21 d. (ketvirtadienį) 16.00 val. Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje (1aukštas), adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Karantino atveju viešas susirinkimas organizuojamas nuotoliniu būdu

Konferencijos nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/72179321001?pwd=S3F6QlpVY3BMdkxMQ0ZQektBdnlzZz09

Meeting ID: 721 7932 1001

Password: Dreverna

Detali prisijungimo instrukcija:

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting

Projektiniai pasiūlymai


2020-04-28

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Dviejų remonto dirbtuvių ir sandėlio, Klaipėdos r. sav, Dauparų-Kvietinių sen., Kvietinių k., Kretingos plento 63K, statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-04-23

Informuojame apie parengtą statinių projektinį pasiūlymą, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatomis.

Statinių statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav. Sendvario sen. Triušelių k. Karališkių g. 3, Sklp. Kad. Nr. 5558/0005:1509 Tauralaukio k.v.

Statinių naudojimo paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“): 1) gyvenamosios paskirties (penkių butų) pastatas, Daugiabučiai gyvenamosios paskirties pastatai.

Projektinius pasiūlymus parengė projektuotojas: ALBINO GIRIŪNO IĮ  Kodas 301106956. Arch. Albinas Giriūnas Mob. tel. (+370 610) 35139. Elektroninis paštas: [email protected]

Statytojas: UAB „MD LT“

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti: iki 2020-05-13 savivaldybės  internetinėje  svetainėje adresu https://www.klaipedos-r.lt  ir/ar projektuotojo biure Artojo g. 7E Klaipėda. darbo dienomis 10:00 - 16:30 , prieš vizitą informuoti telefonu (+370 610) 35139 prieš vieną valandą. Taip pat rekomenduojame, atlikti jei yra galimybės susipažinimą nuolatiniu būdu, kreipiantis elektroninėmis ryšio priemonėmis (e-paštu, medžiaga pilnai skelbiama savivaldybės tinklapyje ).

Visuomenės atstovai savo pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų gali teikti iki viešo susirinkimo ir jo metu Projektuotojui elektroniniu paštu [email protected], registruotu paštu Kuncų 2-50, Klaipėda, Albinui Giriūnui. Pasiūlymo sudėtis ir forma nurodyta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

Viešas susirinkimas vyks 2020-05-13, 17:00, Savivaldybės administracijos pastato hole I/II a. Gargždai, Klaipėdos g. 2

Jeigu, karantinas bus pratęstas ir galios numatytą viešojo susirinkimo dieną, viešasis susirinkimas vyks virtualiu būdu, sekite informaciją savivaldybės tinklapio skelbime.

 Viešasis susirinkimas vyks ZOOM platformoje, dalyviams nereikalinga būti šios platformos nariais ar abonentais. Jiems nereikia turėti mokamų programų, ar registruotis socialiniuose tinkluose. Šia platformą naudoja ir dauguma mokyklų karantino metu - nuotoliniam mokymui.  Tereikia nuspausti nuorodą ir atlikti veiksmus, kurių paprašys naršyklė. (pvz. padėti varnelę kad sutinka su ZOOM naudojimo sąlygomis).

 ZOOM „susirinkimas“ vyks 2020-05-13, 17:00 kaip ir numatytas gyvas viešasis susirinkimas.

Susirinkimo nuoroda:  https://us02web.zoom.us/j/83378881966

Projektiniai pasiūlymai


2020-04-21

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti vieno buto gyvenamojo namo Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Jonušų k., Beržų g. 6a, statybos projekto projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-04-20

INFORMACIJA APIE PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO (PREKYBA IŠ SANDĖLIO), SENDVARIO G. 6, SUDMANTŲ K., KLAIPĖDOS R. SAV., PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Projekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato (prekyba iš sandėlio), Sendvario g. 6, Sudmantų k., Klaipėdos r.sav., statybos projektas

Statinio adresas: Sendvario g. 6, Sudmantų k., Klaipėdos r.sav. Žemės sklypo kadastrinis nrumeris 5530/0001:277.

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita, komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Planuojama statinio projektavimo pradžia ir pabaiga: 2020 m.

Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB „Projektas tau“, Liepų g. 64A, 518 kab., LT-92101 Klaipėda. Tel.: 8 640 11996. Elektroninis paštas: [email protected]

Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Projekto vadovas A. Armalis, tel. 8 640 11996, [email protected] 

Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas: Rinaldas Regesas, [email protected]

Statytojas: UAB “Anava”

Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus? Iki  2020-05-11 darbo dienomis nuo 9 iki 17 val., UAB „Projektas tau“ patalpose adresu: Liepų g. 64A, 518 kab., LT-92101 Klaipėda. Susitikimo laiką iš anksto suderinus telefonu. Atsakingi asmenys: projekto vadovas Andrius Armalis, tel. 8 640 11996, el. paštas [email protected].

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas dėl projektinių pasiūlymų aptarimo?   2020-05-12, 15.30 val., Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje (1aukštas), adresu: Klaipėdos g.2, Gargždai

Karantino atveju viešas susirinkimas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Konferencijos nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/79409470916

ID: 794-0947-0916

Detali prisijungimo instrukcija:

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting

 Projektiniai pasiūlymai


2020-04-20

Informacija apie parengtus Poilsio paskirties pastato, Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Maciuičių k.,  Akmenų g. 11, projektinius pasiūlymus

 

 

Statinio statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Maciuičių k., Akmenų g. 11, kadastrinis Nr.: 5568/0009:76 Vėžaičių k.v.

Žemės sklypo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Rekreacinės teritorijos

Statinio paskirtis: poilsio paskirties pastatai.

Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a, Klaipėda, el. paštas.: [email protected],  Tadas Stalaučinskas, tel. 860925544.  Architektė Giedrė Stankevičienė.                                                                  

Statytojas: J. P. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Tadas Stalaučinskas, Minijos g. 42-3a., Klaipėda, el. paštas.: [email protected], tel- 867810636.

Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  iki 2020 m. gegužės mėn. 11 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda. Rekomenduojame, jei yra galimybė, susipažinimą atlikti nuolatiniu būdu, kreipiantis elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Iki 2020 m. gegužės mėn. 11 d. (imtinai) viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda.

Viešas susirinkimas vyks 2020 m. gegužės 11 d. (pirmadienį) 16.00 val. Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje (1aukštas), adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai arba, jeigu karantinas bus pratęstas ir galios numatytą viešojo susirinkimo dieną, viešasis susirinkimas vyks virtualiu būdu, nuoroda:  

https://www.facebook.com/Vakarų-architektūra-1426329034275679/       


Projektiniai pasiūlymai


2020-04-20

Informacija apie parengtus esamo sandėlio (un. Nr. 5598-2013-7016) rekonstravimo ir stoginės statybos, Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šlapšilės k.,  Lapų g. 7, projektinius pasiūlymus

 
 

Statinio statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav., Dauaprų-Kvietinių sen., Šlapšilės k., Lapų g. 7, kadastrinis Nr.: 5510/0003:147 Dauparų k.v.

Sklypo paskirtis: Žemės ūkio.

Naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Statinio esama paskirtis: sandėliavimo paskirties pastatai.

Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a, Klaipėda, el. paštas.: [email protected],– Tadas Stalaučinskas, tel. 860925544. Architektė Giedrė Stankevičienė.                                                             

Statytojas: R. K. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Tadas Stalaučinskas, Minijos g. 42-3a., Klaipėda, el. paštas.: [email protected], tel- 867810636.

Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  iki 2020 m. gegužės mėn. 11 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda. Rekomenduojame, jei yra galimybė, susipažinimą atlikti nuolatiniu būdu, kreipiantis elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Iki 2020 m. gegužės mėn. 11 d. (imtinai) viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda.

Viešas susirinkimas vyks 2020 m. gegužės 11 d. (pirmadienį) 15.00 val. Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje (1aukštas), adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai arba, jeigu karantinas bus pratęstas ir galios numatytą viešojo susirinkimo dieną, viešasis susirinkimas vyks virtualiu būdu, nuoroda:  

https://www.facebook.com/Vakarų-architektūra-1426329034275679/

Projektiniai pasiūlymai


 2020-04-17

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

 (duomenys pateikiami vadovaujantis  STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nustatyta tvarka (aktuali redakcija nuo 2019-01-01))

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės, žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Gandrų g. 2, Stančių k. Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1638-1925. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 5558/0001:272, žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis kita, o naudojimo būdas pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo Statomas – sandėlis, sandėliavimo paskirties pastatai – pastatai, pagal savo tiesioginę paskirtį naudojami sandėliuoti: saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti pastatai, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti *.

* paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo, įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

UAB „TS Projects“ direktorė Laura Jurkuvienė, el. paštas: [email protected], mob. 8 614 41649; (projektų vadovas Osvaldas Jankauskas, el. p. [email protected]).

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

UAB „Astrum Industriae“.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2020-04-22 iki 2020-05-12 UAB „TS Projects“ patalpose,  adresu Žvejų g. 2-512, Klaipėda, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val. (prieš atvykstant, telefonu susiderinti laiką), tel. (8-441) 54807, mob. tel. 8 614 41649 ar el. p. [email protected] , ir Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www.klaipėdos-r.lt.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami UAB „TS Projects“, Žvejų g. 2-512, Klaipėdoje, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val., tel. (8-441) 54807, mob. tel. 8 614 41649, el. paštu: [email protected] ir viešo susirinkimo metu.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas numatomas 2020-05-12 15:00 val., prie Klaipėdos rajono savivaldybės Kretingalės seniūnijoje, adresu Klaipėdos g. 12, Kretingalės mstl., Klaipėdos r. sav.

Jeigu, karantinas bus pratęstas ir galios numatytą viešojo susirinkimo dieną, viešasis susirinkimas vyks virtualiu būdu. Susirinkimo transliacijos nuoroda

https://us02web.zoom.us/j/82504262117?pwd=dnNJUkhNamNCN0dINHhrZGh3MHJPUT09

Projektiniai pasiūlymai


2020-04-17

INFORMACIJA APIE Administracinės paskirties pastato, Žalioji g. 50, Gindulių k., Klaipėdos r.sav., projektINIUS PASIŪLYMUS

Projekto pavadinimas: Administracinės paskirties pastato, Žalioji g. 50, Gindulių k., Klaipėdos r.sav., statybos projektas

Statinio adresas: Žalioji g. 50, Gindulių k., Klaipėdos r.sav. Žemės sklypo kadastrinis nrumeris 5523/0002:207.

Statinio naudojimo paskirtis: Administracinės paskirties pastatas.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita, komercinės paskirties objektų teritorijos

Planuojama statinio projektavimo pradžia ir pabaiga: 2020 m.

Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB „Projektas tau“, Liepų g. 64A, 518 kab., LT-92101 Klaipėda. Tel.: 8 640 11996. Elektroninis paštas: [email protected]

Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Projekto vadovas A. Armalis, tel. 8 640 11996, [email protected] 

Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas: Rinaldas Regesas, [email protected]

Statytojas: R.S.

Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus? Iki  2020-05-08 darbo dienomis nuo 9 iki 17 val., UAB „Projektas tau“ patalpose adresu: Liepų g. 64A, 518 kab., LT-92101 Klaipėda. Susitikimo laiką iš anksto suderinus telefonu. Atsakingi asmenys: projekto vadovas Andrius Armalis, tel. 8 640 11996, el. paštas [email protected].

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas dėl projektinių pasiūlymų aptarimo?   2020-05-08, 17.00 val., Klaipėdos rajono savivaldybės Sendvario seniūnijoje, Saulės g. 1, Slengių k., Klaipėdos r.

Karantino atveju viešas susirinkimas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Konferencijos nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/78656147664

ID: 786-5614-7664

Detali prisijungimo instrukcija:

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting

Projektiniai pasiūlymai


2020-04-15

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ PREKYBOS PASTATO, KLAIPĖDOS R. SAV., SENDVARIO SEN., BUDRIKŲ K., JUBILIEJAUS G.11, STATYBOS PROJEKTĄ IR SVARSTYMĄ SU VISUOMENE

Statinio statybos adresas: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Budrikų k., Jubiliejaus g.11 (Sklypo kadastro nr.: 5530/0005:935 Jakų k.v.)

Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas.

Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB „Danės projektai“, Turgaus g. 37-5, Klaipėda. 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo kontaktai: Valentinas Lucenko [email protected]  Mob. tel: +370 620 76751.

Statytojas: UAB „Almata“ (adresas: Ukmergės g. 9, Klaipėda; Tel. Nr.: +370 686 02438

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Klaipėdos miesto savivaldybės svetainėje www.klaipėda.lt, taip pat Turgaus g. 37-5, Klaipėda, laikas: pirmadienį – penktadienį  10.00 - 17.00 val., susitarus iš anksto, tel.: +370 620 76751. Rekomenduojame, jei yra galimybė, susipažinimą atlikti nuolatiniu būdu, kreipiantis elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: paštu: UAB "Danės projektai", Turgaus g. 37-5, Klaipėda bei el. paštu: [email protected] iki 2020-05-06 d. Teikiant pasiūlymus būtina nurodyti: 1) vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis; 2) pasiūlymo teikimo datą; 3) informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešo susirinkimo data ir laikas: 2020-05-06 d., 15.30 val., Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje (1aukštas), adresu: Klaipėdos g.2, Gargždai arba, jeigu karantinas bus pratęstas ir galios numatytą viešojo susirinkimo dieną, viešasis susirinkimas vyks virtualiu būdu, nuoroda į konferenciją https://us04web.zoom.us/j/3142738048?pwd=SlZLWllEMnhRYTdmTWlqMzRnWk1WUT09

 Projektiniai pasiūlymai


2020-04-08

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Sandėliavimo paskirties pastato, Lėbartų g. 5, Gargždai, Klaipėdos r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-04-08

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Daugiabučių gyvenamųjų namų Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Arimų g. 7, statybos projekto projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-04-08

Informuojame apie parengtą statinių projektinį pasiūlymą, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatomis.

Statinių statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav. Sendvario sen. Triušelių k. Karališkių g. 3, Sklp. Kad. Nr. 5558/0005:1509 Tauralaukio k.v.

Statinių naudojimo paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“): 1) gyvenamosios paskirties (penkių butų) pastatas, Daugiabučiai gyvenamosios paskirties pastatai.

Projektinius pasiūlymus parengė projektuotojas: ALBINO GIRIŪNO IĮ  Kodas 301106956. Arch. Albinas Giriūnas Mob. tel. (+370 610) 35139. Elektroninis paštas: [email protected]

Statytojas: UAB „MD LT“

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti: iki 2020-04-28 savivaldybės  internetinėje  svetainėje adresu https://www.klaipedos-r.lt  ir/ar projektuotojo biure Artojo g. 7E Klaipėda. darbo dienomis 10:00 - 17:30 , prieš vizitą informuoti telefonu (+370 610) 35139 prieš vieną valandą. Taip pat rekomenduojame, atlikti jei yra galimybės susipažinimą nuolatiniu būdu, kreipiantis elektroninėmis ryšio priemonėmis (e-paštu, medžiaga pilnai skelbiama savivaldybės tinklapyje ).

Visuomenės atstovai savo pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų gali teikti iki viešo susirinkimo ir jo metu Projektuotojui elektroniniu paštu [email protected], registruotu paštu Kuncų 2-50, Klaipėda, Albinui Giriūnui. Pasiūlymo sudėtis ir forma nurodyta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

Viešas susirinkimas vyks 2020-04-28, 17:15, Klaipėdos rajono sav., Sendvario sen., Trušelių k., Karališkių g. 3. (statybos sklypo vietoje)

Jeigu, karantinas bus pratęstas ir galios numatytą viešojo susirinkimo dieną, viešasis susirinkimas vyks virtualiu būdu, sekite informaciją savivaldybės tinklapio skelbime. Skelbimas  dėl susirinkimo kėlimo į virtualią erdvę bus papildytas nuoroda prieš 5 darbo dienas. 

 Projektinia pasiūlymai


2020-04-07

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Kavinės - maitinimo paskirties pastato, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., Bičių g. 37, statybos projekto projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-04-02

Projektinių pasiūlymų pavadinimas - Sandėliavimo paskirties pastato su administracinėmis patalpomis, Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Laistų k., Stariškės g. 25, statybos projektas, projektiniai pasiūlymai.

Statinio statybos vieta: Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Laistų k., Stariškės g. 25, žemės sklypo kad. Nr. 5544/0007:39

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis - kita; naudojimo būdai - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Statinio naudojimo paskirtis: negyvenamasis pastatas (sandėliavimo paskirties pastatas)

Projektuotojas: UAB „BAU Solutions“, Grįžgatvio g. 6, Klaipėda, el. paštas [email protected], projekto vadovas – Vilma Vaičekauskienė, tel. +370 698 36588.

Statytojas: UAB „V. Paulius & associates real estate“, Grįžgatvio g. 6, Klaipėda, tel. +370 46 355255; el. paštas [email protected]

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: iki 2020-04-23 adresu Stariškės g. 9, Laistų k., Klaipėdos r. sav., darbo dienomis 8.00-17.00 val., tel. +370 698 36588 arba internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt.

Pasiūlymus teikti: iki 2020-04-23 raštu UAB „BAU Solutions“, Grįžgatvio g. 6, Klaipėda, el. p. [email protected]

Viešas susirinkimas įvyks - 2020 m. balandžio mėn. 23 d. 18.00 val. Stariškės g. 9, Laistų k., Klaipėdos r. sav. Karantino metu gyvo vaizdo transliacijos (Live) nuoroda: https://www.facebook.com/BAU.Solutions/.

lutions/.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija


2020-03-31 

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu, pateikti Poilsio paskirties pastatų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų ir religinės paskirties pastato adresu: Klaipėdos r.sav., Agluonėnų sen., Vanagų k., Viržių g. 2, statybos projekto projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-03-24

INFORMACIJA APIE ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO, ŽALIOJI G. 50, GINDULIŲ K., KLAIPĖDOS R. SAV., PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Projekto pavadinimas: Administracinės paskirties pastato, Žalioji g. 50, Gindulių k., Klaipėdos r.sav., statybos projektas

Statinio adresas: Žalioji g. 50, Gindulių k., Klaipėdos r.sav.

Statinio naudojimo paskirtis: Administracinės paskirties pastatas.

Planuojama statinio projektavimo pradžia ir pabaiga: 2020 m.

Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB „Projektas tau“, Liepų g. 64A, 518 kab., LT-92101 Klaipėda. Tel.: 8 640 11996. Elektroninis paštas: [email protected]

Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Projekto vadovas A. Armalis, tel. 8 640 11996, [email protected] 

Statytojas: R.S.

Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus? Iki  2020-04-14 darbo dienomis nuo 9 iki 17 val., UAB „Projektas tau“ patalpose adresu: Liepų g. 64A, 518 kab., LT-92101 Klaipėda. Atsakingi asmenys: projekto vadovas Andrius Armalis, tel. 8 640 11996, el. paštas [email protected].

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas dėl projektinių pasiūlymų aptarimo?                      2020-04-14, 18.00 val., adresu: Žalioji g. 50, Gindulių k., Klaipėdos r.sav.

Karantino atveju: 2020-04-14, 18.00 val.

https://www.facebook.com/events/505570963459528/

Projektiniai pasiūlymai


2020-03-20

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Statinių statybos vieta:

Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klausmylių vs., Klauso Malūno g. 1

Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klausmylių vs., Klauso Malūno g. 3

Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klausmylių vs., Klauso Malūno g. 5

Statinių naudojimo paskirtis:

- Sandėliavimo paskirties pastatai - (7.9.)

Projektuotojas:

Projektą parengė MB „Arplanas“, tel. 867523032, el. p. [email protected]

Statytojas:

UAB Lemba

Susipažindinimas su projektiniais pasiūlymais:

iki 2020-04-08 Šilutės pl. 2-502, Klaipėda,

darbo dienomis nuo 9.00-12.00 val., tel. (867523032),

arba internetinėje svetainėje www./

Pasiūlymus teikti:

iki 2020-04-08 raštu adresu Šilutės pl. 2-502, Klaipėda; el. p. [email protected]

Viešas susirinkimas įvyks:

2020-04-08, 18.00 val. adresu Klaipėdos pl. 9, Dauparai, Klaipėdos r .

Karantino atveju – nuotoliniu būdu jungiantis per paskyrą: https://join.skype.com/ayn7phcW2UxF

Projektiniai pasiūlymai


2020-03-19

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu, pateikti Mokyklos Klaipėdos r. sav., Priekulė, Žalgirio g. 2, kapitalinio remonto, keičiant paskirtį į globos namus su gydymo patalpomis, projekto projektiniai pasiūlymai ir peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje, jiems pritarta.


2020-03-19

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu, pateikti Sandėliavimo paskirties pastato, Kuršlaukio g. 4F, Gargžduose, projektiniai pasiūlymai ir peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje, jiems pritarta.


2020-03-19

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu, pateikti Gatvių paskirties pėsčiųjų tako, Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Vasario 16-osios gatvės atkarpoje nuo Kęstučio g. iki Užuovėjos g. statybos projekto projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-03-19

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu, pateikti Gyvenamojo namo, Naujoji g. 12, Priekulė, Klaipėdos r. sav., rekonstravimo projekto projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-03-19

Informacija apie parengtus Gyvenamosios patalpos – buto (un.nr. 5596-6014:0004) gyvenamajame name (un.nr. 5596-2000-6014) Gargžduose, Klaipėdos g. 18-4, paskirties keitimo į prekybos patalpą ir kapitalinio remonto projektinius pasiūlymus

1.       Statinio statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav., Gargždai, Klaipėdos g. 18-4.

2.       Statinio numatoma paskirtis – Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų-daugiabučiai pastatai).

3.       Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a, Klaipėda, el. paštas.: [email protected], projekto vadovas – Alvydas kriščiūnas, tel. 867810636.                                                                 

 4.       Statytojas: E. Š. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Tadas Stalaučinskas, Minijos g. 42-3a., Klaipėda, el. paštas.: [email protected], tel- 867810636.

5.       Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  2020 m. kovo  mėn. nuo 06 d. iki kovo  23 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda.

6.       2020 m. kovo mėn. nuo 06 d. iki kovo  23 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda.

7.       Viešas susirinkimas vyks 2020 kovo 23 d. (pirmadienį) 18.00 val. Projektuotojo UAB “Vakarų architektūra” patalpose: Klaipėdos g. 64, Gargždai.  

Nuoroda i viesa svarstyma :   https://www.facebook.com/Vakar%C5%B3-architekt%C5%ABra-1426329034275679/

 


 2020-03-18

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

 (duomenys pateikiami vadovaujantis  STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nustatyta tvarka (aktuali redakcija nuo 2019-01-01))

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:

Gandrų g. 2, Stančių k. Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1638-1925. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 5558/0001:272

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo Statomas – sandėlis, sandėliavimo paskirties pastatai – pastatai, pagal savo tiesioginę paskirtį naudojami sandėliuoti: saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti pastatai, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti *.

* paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo, įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

UAB „TS Projects“ direktorė Laura Jurkuvienė, el. paštas: [email protected], mob. 8 614 41649; (projektų vadovas Osvaldas Jankauskas, el. p. [email protected]). 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

UAB „Astrum Industriae“.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2020-03-23 iki 2020-04-06 UAB „TS Projects“ patalpose,  adresu Žvejų g. 2-512, Klaipėda, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val. (prieš atvykstant, telefonu susiderinti laiką), tel. (8-441) 54807, mob. tel. 8 614 41649 ar el. p. [email protected] , ir Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www.klaipėdos-r.lt.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami UAB „TS Projects“, Žvejų g. 2-512, Klaipėdoje, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val., tel. (8-441) 54807, mob. tel. 8 614 41649, el. paštu: [email protected] ir viešo susirinkimo metu. 

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas numatomas 2020-04-06 17:30 val., prie Klaipėdos rajono savivaldybės Kretingalės seniūnijos (lauke), adresu Klaipėdos g. 12, Kretingalės mstl., Klaipėdos r. sav.

Projektiniai pasiūlymai


2020-03-16

Informuojame apie VIENO BUTO GYVENAMO NAMO L. STULPINO G. 20, ZEIGIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. STATYBOS PROJEKTO projektinius pasiūlymus bei viešą svarstymą su visuomene.
Statybos vieta:L. Stulpino g. 20, Zeigių k., Klaipėdos r.
Statytojas (Užsakovas): D. T.
Statinio paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai.
Projekinių pasiūlymų rengėjas: UAB „TAU projektai“, Titnago g. 10, Klaipėda, LT-92121, tel. 860942255, el. paštas: info@tauprojektai.lt
Projekto vadovas: Mindaugas Savickas, tel. 862523402, el paštas: info@tauprojektai.lt
Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: Visuomenės atstovai š.m. kovo 17 d. – balandžio 3 d. gali susipažinti su projektiniu pasiūlymu, darbo valandomis adresu Titnago g. 10, Klaipėda. Nurodytu laikotarpiu su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt
Pasiūlymų teikimo būdas: Pasiūlymus galima teikti raštu adresu Titnago g. 10, LT-92121 Klaipėda, arba el. paštu: info@tauprojektai.lt.
Viešo susirinkimo vieta ir laikas: Viešasis susirinkimas numatomas 2020 m. balandžio mėn. 3 d. 17 val., adresu L. Stulpino g. 20, Zeigių k., Klaipėdos r..

viešo susirinkimo tiesioginės transliacijos nuoroda:  https://www.facebook.com/events/546881532900423/

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija


2020-03-09

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ PREKYBOS PASTATO, KLAIPĖDOS R. SAV., SENDVARIO SEN., BUDRIKŲ K., JUBILIEJAUS G.11, STATYBOS PROJEKTĄ IR SVARSTYMĄ SU VISUOMENE

Statinio statybos adresas: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Budrikų k., Jubiliejaus g.11

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas.

Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB „Danės projektai“, Turgaus g. 37-5, Klaipėda. 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo kontaktai: Valentinas Lucenko [email protected]  Mob. tel: +370 620 76751.

Statytojas: UAB „Almata“.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Klaipėdos miesto savivaldybės svetainėje www.klaipėda.lt, taip pat Turgaus g. 37-5, Klaipėda, susitarus iš anksto, tel.: +370 620 76751; laikas: I-V  08.30 - 17.00 val. 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: paštu: UAB "Danės projektai", Turgaus g. 37-5, Klaipėda bei el. paštu: [email protected] iki 2020-03-30 d. Teikiant pasiūlymus būtina nurodyti: 1) vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis; 2) pasiūlymo teikimo datą; 3) informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešo susirinkimo data ir laikas: 2020-03-30 d., 17.05 val., adresu: Jubiliejaus g.11, Budrikų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Projektiniai pasiūlymai


2020-03-02

Informacija apie parengtus Gyvenamosios patalpos – buto (un.nr. 5596-6014:0004) gyvenamajame name (un.nr. 5596-2000-6014) Gargžduose, Klaipėdos g. 18-4, paskirties keitimo į prekybos patalpą ir kapitalinio remonto projektinius pasiūlymus

1.       Statinio statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav., Gargždai, Klaipėdos g. 18-4.

2.       Statinio numatoma paskirtis – Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų-daugiabučiai pastatai).

3.       Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a, Klaipėda, el. paštas.: [email protected], projekto vadovas – Alvydas kriščiūnas, tel. 867810636.                                                                   

4.       Statytojas: E. Š. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Tadas Stalaučinskas, Minijos g. 42-3a., Klaipėda, el. paštas.: [email protected], tel- 867810636.

5.       Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  2020 m. kovo  mėn. nuo 06 d. iki kovo  23 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda.

6.       2020 m. kovo mėn. nuo 06 d. iki kovo  23 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda.

7.       Viešas susirinkimas vyks 2020 kovo 23 d. (pirmadienį) 18.00 val. Projektuotojo UAB “Vakarų architektūra” patalpose: Klaipėdos g. 64, Gargždai.  

Projektiniai pasiūlymai


2020-03-02

Informacija apie Administracinės paskirties pastato, Žalioji g. 50, Gindulių k., Klaipėdos r.sav., projektInius pasiūlymus

Projekto pavadinimas: Administracinės paskirties pastato, Žalioji g. 50, Gindulių k., Klaipėdos r.sav., statybos projektas

Statinio adresas: Žalioji g. 50, Gindulių k., Klaipėdos r.sav.

Statinio naudojimo paskirtis: Administracinės paskirties pastatas.

Planuojama statinio projektavimo pradžia ir pabaiga: 2020 m.

Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB „Projektas tau“, Liepų g. 64A, 518 kab., LT-92101 Klaipėda. Tel.: 8 640 11996. Elektroninis paštas: [email protected]

Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Projekto vadovas A. Armalis, tel. 8 640 11996, [email protected] 

Statytojas: R.S.

Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus. Iki  2020-03-23 darbo dienomis nuo 9 iki 17 val., UAB „Projektas tau“ patalpose adresu: Liepų g. 64A, 518 kab., LT-92101 Klaipėda. Atsakingi asmenys: projekto vadovas Andrius Armalis, tel. 8 640 11996, el. paštas [email protected].

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas dėl projektinių pasiūlymų aptarimo. 2020-03-23, 18.00 val., adresu: Žalioji g. 50, Gindulių k., Klaipėdos r.sav.

Projektiniai pasiūlymai


2020-02-28

Informuojame apie numatomą pastato – Katilinės (unikalus Nr. 4400-2664-0966) Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Grauminės k., Mokyklos g 23, rekonstravimo projektinių pasiūlymų viešinimą

1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės;

 Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Grauminės k., Mokyklos g. 23, žemės sklypo kadastro Nr. 5545/0003:154

 2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Statinio naudojimo paskirtis: gamybos, pramonės paskirties pastatas.

3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). 

UAB „Neoforma“ direktorius Rimantas Bogdžiūnas, el. paštas: [email protected], tel. +370 61296069.

4. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

UAB „Sakuona“, įmonės kodas 163314524, Grauminės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., el. paštas: [email protected], tel. +370 46 474960

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos;

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Neoforma“ patalpose, Baltijos pr. 123-45, Klaipėda, tel. +370 61296069; darbo dienomis 8:00-17:00 val., iki 2020 m. kovo 23 d.; interneto svetainėje: www.klaipedos-r.lt

6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;

Pasiūlymus galima teikti raštu, UAB „Neoforma“, adresas Baltijos pr. 123-45, Klaipėda, el. paštas: [email protected], iki 2020 m. kovo 23 d.

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).

 Viešas susirinkimas vyks UAB „Sakuona“ patalpose, Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Grauminės k., Mokyklos g.23,  2020 m. kovo 24 d. 17:30 val.

Aiškinamasis raštas

Sprendiniai

Vizualizacija


2020-02-27

Informuojame, kad, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti „Gamybos, pramonės paskirties pastato (dirbtuvių) 5593-6000-3014 Laugalių g.9, Gargždai, Klaipėdos r. sav. rekonstravimo projektas“ projektiniai pasiūlymai.

Statybvietės adresas – Laugalių g. 9 Gargždai
Statinio naudojimo paskirtis – gamybos, pramonės paskirties pastatas
Projektuotojas- UAB „SUNPROJEKTAI", į. k.163730526, buveinės adresas Liepų g. 83, Klaipėda
Projekto vadovas – Lina Deikuvienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A1615, kontaktinė informacija: el. paštas [email protected], tel. 863009939
Statytojas – UAB „Idmava ir partneriai“
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje https://www.klaipedos-r.lt  ir projekto rengėjų patalpose adresu Liepų g. 83, Klaipėda (iš anksto susitarus tel.863009939 ) iki 2020 03 19d. 17.30val.
Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti paštu adresu UAB „Sunprojektai“ Liepų g. 83, Klaipėda  arba elektroniniu paštu [email protected] iki 2020 03 19d. 17.30val.
Viešas susirinkimas įvyks 2020-03-20d. 17.30 val. adresu Laugalių g. 9 Gargždai

Projektiniai pasiūlymai


2020-02-26

Informuojame apie parengtą statinių projektinį pasiūlymą, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatomis.

Statinių statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav. Sendvario sen. Triušelių k. Karališkių g. 3, Sklp. Kad. Nr. 5558/0005:1509 Tauralaukio k.v.

Statinių naudojimo paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“): 1) gyvenamosios paskirties (penkių butų) pastatas, Daugiabučiai gyvenamosios paskirties pastatai.

Projektinius pasiūlymus parengė projektuotojas: ALBINO GIRIŪNO IĮ  Kodas 301106956. Arch. Albinas Giriūnas Mob. tel. (+370 610) 35139. Elektroninis paštas: [email protected]

Statytojas: UAB „MD LT“

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti: iki 2020-03-18 savivaldybės  internetinėje  svetainėje adresu https://www.klaipedos-r.lt  ir/ar projektuotojo biure Artojo g. 7E Klaipėda. darbo dienomis 10:00 - 17:30 , prieš vizitą informuoti telefonu (+370 610) 35139 prieš vieną valandą.

Visuomenės atstovai savo pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų gali teikti iki viešo susirinkimo ir jo metu Projektuotojui elektroniniu paštu [email protected], registruotu paštu Kuncų 2-50, Klaipėda, Albinui Giriūnui.

Pasiūlymo sudėtis ir forma nurodyta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

Viešas susirinkimas vyks 2020-03-18, 17:15, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, (savivaldybės pastato II aukšto hole.

Projektiniai pasiūlymai


2020-02-25

Informuojame apie statinio: „Daugiabučių gyvenamųjų namų Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Arimų g. 7, projektiniai pasiūlymai.“ objekto adresas: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Arimų g. 7, kuriam vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas" 13 priedą, p.3.2 - visuomenė informuojama apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą.

1.       Statinio statybvietės adresas : Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Arimų g. 7, žemės sklypo kad. 5523/0003:1020 Gindulių k.v.

2.       Projektuojamo statinio paskirtis – sutinkamai  STR 1.01.03:2017, p. 6.3 yra gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai.

3.       Projektinių pasiūlymų Projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB „Progresyvūs projektai“, adresas: J.Zauerveino g.5-7,LT92122 Klaipėda, mob.: +370 46 216071, el.paštas: [email protected], projekto vadovė – Danutė Zubavičienė.

4.       Statytojas: UAB „BALTIJOS INVESTA“.  Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Danutė Zubavičienė, J.Zauerveino g.5-7,LT92122 Klaipėda, tel.:  +370 46 216071, įg.asmens tel..: +370 46 216071, el. paštas: [email protected];

5.       Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima: darbo dienomis nuo 2020 m. vasario mėn.  27 d. iki  kovo 16 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  J. Zauerveino g. 5-7,LT92122 Klaipėda, Tel.:  +370 46 216071.

6.      Pasiūlymų teikimas: Nuo 2020 m. nuo vasario mėn. 27 d. iki kovo mėn. 16 d. dienomis imtinai, iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: J.Zauerveino g.5-7, LT92122 Klaipėda.

7.       Viešas susirinkimas vyks: 2020-03-16 d. 17:10 val. Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Arimų g. 7 (planuojamo statyti statinio žemės sklype)

Projektiniai pasiūlymai


2020-02-25

Pranešame apie numatomą statinio projektavimą.

Projekto pavadinimas – Kavinės - maitinimo paskirties pastato, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., Bičių g. 37, statybos projektas.

Statinio statybos vieta -  Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., Bičių g. 37, sklypo kad.Nr. 5530/0005:1129. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – maitinimo paskirties pastatai.

Statytojas – M. S.

Projektinių pasiūlymų rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 673)42503, el. p. [email protected].

 Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  Žvejų g. 2-705 Klaipėdoje, tel.8 673 42503 , nuo 2020-03-02 iki 2020-03-16 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir Klaipėdos r. savivaldybės internetinėje svetainėje  https://www.klaipedos-r.lt/.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2020-03-16 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu [email protected], Lietuvos paštu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2020-03-16 17.30 val. projektuojamo statinio sklype, adresu Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., Bičių g. 37.

Projektiniai pasiūlymai


2020-02-24 

Informacija apie  parengtus, sandėliavimo paskirties pastato, Lėbartų g. 5, Gargždai, projektinius pasiūlymus

1. Statinio (-ių) statybvietės adresas: Lėbartų g. 5, Gargždai, Klaipėdos r. sav.

2. Statinio (-ių) esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – sandėliavimo

3. Projektinių pasiūlymų Projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: UAB „Domidėja“ įgaliotas atstovas Dovydas Česnauskis, +37062911129, [email protected]

4. Statytojas: UAB „Kasaudra“, Šviesos g. 2, Šlapšilės k. Klaipėdos r. sav.

5. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima: Respublikos g. 19A, Telšiai, +37062911129, darbo dienomis 8-17

6. 2020 m vasario 20 – kovo 13 dienomis imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymu raštu, adresu: Respublikos g. 19A, Telšiai, el. p. [email protected]

7. Viešas susirinkimas vyks: Lėbartų g. 5, Gargždai, Klaipėdos r. sav., 2020-03-13, 17:10 valandą.

Projektiniai pasiūlymai


2020-02-20

 Informacija apie Mokyklos, Klaipėdos r. sav., Priekulė, Žalgirio g. 2, kapitalinio remonto, keičiant paskirtį įglobos namus su gydymo patalpomis,parengtus projektinius pasiūlymus

1.       Statinio statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav., Priekulė, Žalgirio g. 2; kadastrinis Nr.: 5548/0004:40 Kvietinių k.v.; 

2.       Statinio numatoma paskirtis – sutinkamai STR 1.01.03:2017 yra gyvenamoji, įvairių socialinių grupių;. 

3.       Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42, Klaipėda, el. paštas.: [email protected], projekto vadovas – Alvydas Kriščiūnas, tel. 867810636.                                                                       

 4.       Statytojo: VšĮ Sidabrinė sruoga Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Tadas Stalaučinskas, Minijos g. 42, Klaipėda el. paštas.: tadasstalaucinskas@gmail.com, tel- 867810636.  

5.       Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  2020 m. vasario  mėn. nuo 25 d. iki kovo 10 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42, Klaipėda.

 6.       2020 m. vasario  mėn. nuo 25 d. iki kovo 10 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42, Klaipėda.

 7.       Viešas susirinkimas vyks 2020 kovo 10 d. (antradienį) 18.00 val. Projektuotojo UAB “Vakarų architektūra” patalpose: Klaipėdos g. 64, Gargždai. 

 Projektiniai pasiūlymai


2020-02-18

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Daržų g., Toplaukio g., Liepų g. Gindulių k. Ievų g. Klemiškės k. statybos projekto projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-02-18 

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Keturių daugiabučių gyvenamųjų namų, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., (skl. Kad. Nr. 5558/0013:705) statybos projekto projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-02-18

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Darželio (unikalus Nr.5597-9011-9018) naudojimo paskirties keitimo iš mokslo paskirties į vieno buto gyvenamąjį namą, projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-02-14

Informacija apie parengtus sandėliavimo paskirties pastato, Kuršlaukio g. 4F, Gargžduose, projektinius pasiūlymus

1.       Statinio statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav., Gargždai, Kuršlaukio g. 4F, kadastrinis Nr.: 5520/0019:43 Gargždų m. k.v.

2.       Statinio numatoma paskirtis – sandėliavimo paskirties pastatai.

3.       Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a, Klaipėda, el. paštas.: [email protected], projekto vadovas – Tadas Stalaučinskas, tel. 860925544.                                                                 

4.       Statytojas: A. L. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Tadas Stalaučinskas, Minijos g. 42-3a., Klaipėda, el. paštas.: [email protected], tel- 867810636

5.       Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  2020 m. vasario  mėn. nuo 19 d. iki kovo 05 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42, Klaipėda.

6.       2020 m. vasario  mėn. nuo 19 d. iki kovo 05 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42, Klaipėda.

7.       Viešas susirinkimas vyks 2020 kovo 05 d. (ketvirtadienį) 18.00 val. Projektuotojo UAB “Vakarų architektūra” patalpose: Klaipėdos g. 64, Gargždai.   

Projektiniai pasiūlymai


2020-02-14

Informacija apie parengtus dviejų remonto dirbtuvių ir sandėlio Klaipėdos r. sav, Dauparų-Kvietinių sen., Kvietinių k., Kretingos plento 63K projektinius pasiūlymus

1.       Statinio statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav, Dauparų-Kvietinių sen., Gribžinių k., Kretingos Plento 63K; kadastrinis Nr.: 5538/013:20 Kvietinių k.v.;

2.       Statinio numatoma paskirtis – sutinkamai STR 1.01.03:2017 yra prekybos, paslaugų, sandėliavimo;.

3.       Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42, Klaipėda, el. paštas.: [email protected], projekto vadovas – Alvydas Kriščiūnas, tel. 867810636.                                                                     

4.       Statytojo: D.G. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Tadas Stalaučinskas, Minijos g. 42, Klaipėda el. paštas.: tadasstalaucinskas@gmail.com, tel- 867810636. 

5.       Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  2020 m. vasario  mėn. nuo 19 d. iki kovo 05 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42, Klaipėda.

6.       2020 m. vasario  mėn. nuo 19 d. iki kovo 05 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42, Klaipėda.

7.       Viešas susirinkimas vyks 2020 kovo 05 d. (ketvirtadienį) 18.00 val. Projektuotojo UAB “Vakarų architektūra” patalpose: Klaipėdos g. 64, Gargždai.   

Projektiniai pasiūlymai


2020-02-14

Informacija apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių projektinius pasiūlymus

Statinio projekto pavadinimas: TERITORIJOS SUTVARKYMO IR MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTŲ TARP KLAIPĖDOS, J.JANONIO, ŽEMAITĖS, KVIETINIŲ G. GARGŽDŲ M. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAi;

Statinio statybvietės adresas: Kvartalas tarp Klaipėdos, J.Janonio, Žemaitės, Kvietinių g., Gargždų m., Klaipėdos r. sav.;

Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, Gargždai;

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis:  Sporto paskirties inžineriniai statiniai (11), Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12), Susisiekimo komunikacijos - keliai (inžineriniai statiniai) (8.1), Susisiekimo komunikacijos - keliai (gatvės) (8.2).

Projektinius pasiūlymus parengęs Projektuotojas: MB “Altitudės”, Bangų g. 5A, 91250, Klaipėda, tel. 8 612 98362, el.p. [email protected];

Projekto vadovas: Aurimas Baužys, tel. 8 612 98 362; el. paštas: [email protected];

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt arba darbo dienomis darbo laiku Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai iki 2020-03-06 (imtinai). Informacija tel. 8 46 473060;

Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti iki 2020-03-06 (imtinai) elektroniniu paštu  [email protected], raštu MB „Altitudės“, Bangų g. 5A, 91250, Klaipėda;

Viešas susirinkimas vyks 2020 m. kovo 9 d. (pirmadienį) 17.30-18.30 val. Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Projektiniai pasiūlymai


2020-02-14

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:  Sklypo (kadastro Nr.:5503/0003:234 Agluonėnų k. v.), esančio Klaipėdos r. sav. Vanagų k., Viržių g. 2, plotas: 5881m²

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita, REKREACINĖS teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

7.13. poilsio paskirties pastatai; 7.17. pagalbinio ūkio paskirties pastatai; 7.15. religinės paskirties pastatai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Architektų gildija“ adresas: S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius, projektų vadovas Rokas Mazuronis, el. p. [email protected], tel. Nr.: +370 601 95 589, laikas: darbo dienomis 9 - 17 val. iki 2020-03-05

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

LABDAROS IR PARAMOS FONDAS „PRIEGLOBSTIS“

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

S. Moniuškos g. 10-7 , Vilnius, el. p. [email protected], tel. Nr.: +370 601 95 589, laikas: darbo dienomis 9 - 17 val. iki 2020-03-05, taip pat www.klaipedos-r.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Paskambinti, el. paštų ar paštu.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, Pirmo aukšto foje

Laikas: 2020-03-05 17:30:00 – 18:30:00

Projektiniai pasiūlymai


2020-02-12

Informacija apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių projektinius pasiūlymus 

Statinio projekto pavadinimas: GATVIŲ PASKIRTIES PĖSČIŲJŲ TAKO, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDŲ M., VASARIO 16-OSIOS G. ATKARPOJE NUO KĘSTUČIO G. IKI UŽUOVĖJOS G. STATYBOS PROJEKTAS;

Statinio statybvietės adresas: Vasario 16-osios g. atkarpa nuo Kęstučio g. iki Užuovėjos g., Gargždų m., Klaipėdos r. sav.;

Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, Gargždai;

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis:  Susisiekimo komunikacijos – keliai (gatvės);

Projektinius pasiūlymus parengęs Projektuotojas: UAB „Panprojektas“, Respublikos g. 44, LT – 35173 Panevėžys, tel./fax. 8-45 58 18 75;

Projekto vadovė: Elvyra Klimavičienė, tel. 8-45 58 18 75; el. paštas: [email protected];

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt arba Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai iki 2020-02-28;

Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti elektroniniu paštu [email protected], raštu Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai 2020-02-28;

Viešas susirinkimas vyks 2020 m. vasario 28 d. 17.15-18.15 val. Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai.  

Projektiniai pasiūlymai


2020-02-12

Apie numatomo visuomenei svarbaus statinio projektavimą

Projektuotojas: Mindaugas Astrauskas, individualios veiklos pažymos nr. 607476,

Adresas: Minijos g.2, III korp., 4a., 408kab., Klaipėda, tel.: 860556009

 Projekto vadovas (PV): Martynas Rupulevičius

Statytojas: R. R.

Pavadinimas – VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO KLAIPĖDOS R. SAV., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., JONUŠŲ K., BERŽŲ G.6A, STATYBOS PROJEKTAS.

Adresas - Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Jonušų k., Beržų g.6A.

Statybos rūšis - nauja statyba

Statinio kategorija - neypatingas

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – 6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai;

Supažindinimas ir viešas susirinkimas. Iki viešo susirinkimo galima teikti projektuotojui pasiūlymus, pastabas. Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija, bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto raštu, adresu Minijos g.2, III korp., 4a., 408kab., Klaipėda, darbo dienomis nuo 9 iki 14 val. (tel.nr.: +37060556009) arba el. paštu [email protected] . Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimami nuo 2020 vasario 12 iki 2020 m. kovo 03d.

Su projektu bus galima susipažinti viešo susirinkimo metu, 2020 m. kovo 03d. 17:30val. Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Jonušų k., Beržų g.6A.

Projektiniai pasiūlymai


2020-02-12

Informacija apie parengtus  „Gyvenamojo namo, Naujoji g. 12, Priekulė, Klaipėdos r. sav., rekonstravimo projektas“  projektinius pasiūlymus.

1.       Statinio statybvietės adresas: Naujoji g. 12, Priekulė, Klaipėdos r. sav.; kadastrinis Nr.: 5548/0001:111 Priekulės m. k.v.

2.       Statinio numatoma paskirtis sutinkamai STR 1.01.03:2017: 6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai.

3.      Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB  J ir A architektūros studija, Baltijos pr. 123-24, LT-93224, Klaipėda; projekto vadovė Jurgita Burbienė; el. paštas:  [email protected], mob.t. 869947048.

4.      Statytojas: M. A.

5.     Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis nuo 2020 m. vasario mėn. 17 d. iki kovo 04 d. imtinai nuo 9.00 iki 17.00 val. projektuotojo patalpose adresu: UAB J ir A architektūros studija, Baltijos pr. 123-24, LT-93224, Klaipėda.

6.       Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:  nuo 2020 m. vasario mėn. 17 d. iki kovo 04 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) raštu  adresu: UAB J ir A architektūros studija, Baltijos pr. 123-24, LT-93224, Klaipėda, el. paštas:  [email protected] .

7.       Viešas susirinkimas įvyks 2020 kovo 04 d. (trečiadienį) 17.30 val. Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai. 

Projektiniai pasiūlymai


2020-02-11

Informacija apie parengtus remonto dirbtuvių, dviejų prekybos pastatų ir sandėlio Klaipėdos r. sav, Dauparų-Kvietinių sen., Gribžinių k., Kretingos Plento 63E projektinius pasiūlymus

1.       Statinio statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav, Dauparų-Kvietinių sen., Gribžinių k., Kretingos Plento 63E; kadastrinis Nr.: 5538/013:135 Kvietinių k.v.;

2.       Statinio numatoma paskirtis – sutinkamai STR 1.01.03:2017 yra prekybos, paslaugų, sandėliavimo;.

3.       Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42, Klaipėda, el. paštas.: [email protected], projekto vadovas – Alvydas Kriščiūnas, tel. 867810636.                                                                          

4.       Statytojas: UAB ,,Principo reikalas‘‘.Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Tadas Stalaučinskas, Minijos g. 42, Klaipėda el. paštas.: tadasstalaucinskas@gmail.com, tel- 867810636. 

5.       Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  2020 m. vasario  mėn. nuo 17 d. iki kovo 02 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42, Klaipėda.

6.       2020 m. vasario  mėn. nuo 17 d. iki kovo 02 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42, Klaipėda.

7.       Viešas susirinkimas vyks 2020 kovo 02 d. (pirmadienį) 18.00 val. Projektuotojo UAB “Vakarų architektūra” patalpose: Klaipėdos g. 64, Gargždai. 

  Projektiniai pasiūlymai

2021-02-01

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Remonto dirbtuvių, dviejų prekybos pastatų ir sandėlio, Klaipėdos r. sav, Dauparų-Kvietinių sen., Gribžinių k., Kretingos Plento 63E, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-01-29.


2020-02-03

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Daugiabučio gyvenamojo namo ir kultūros namų Pėžaičių g. 12, Pėžaičių k., Klaipėdos r. sav., rekonstravimo, suformuojant buto patalpą, projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-01-28

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Paslaugų paskirties pastato su administracinėmis patalpomis, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Sudmantų k., Sendvario g. 20, statybos projekto projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-01-28

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos raj. Gargždų m. J. Basanavičiaus g. 95, rekonstrukcijos projekto projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-01-17

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Pagalbinio ūkio pastato (unikalus nr.5599-0003-0028) dalies patalpų paskirties keitimo į dantų techniko laboratoriją Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Agluonėnų k., Klojimo g. 10, statybos projekto, atliekant paprastojo remonto darbus, projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-01-15

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Sporto paskirties statinio – maniežo, Kunkių g. 40, Dargužių k., Klaipėdos r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-01-15

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ TOPLAUKIO G. GINDULIŲ K. STATYBOS PROJEKTĄ

1.    Statinių  statybvietės adresas:

Klaipėdos rajono savivaldybė, Toplaukio g. Gindulių k.

2.    Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Statybos rūšis: nauja statyba.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: inžineriniai tinklai

Statinio kategorija: Neypatingasis statinys

3.    Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Patvanka“ , Savanorių pr. 192,LT-44151 Kaunas, tel. (8 37) 327452

Projekto vadovas: Kęstutis Amolevičius, [email protected], tel. 8698 38297

4.  Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybė, Klaipėdos g. 2, LT-96130  Gargždai

Tel. (8 46) 45 25 45, El. paštas - [email protected]

5.  Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris

Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www. klaipedos-r.lt ;  Klaipėdos rajono savivaldybėje Klaipėdos g. 2  Gargždai. Atsakingas asmuo – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėjos pavaduotojas Feliksas Žemgulys, tel. (8 46) 470 884

6.  Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus teikti iki 2020 m. vasario 6 d. 17:00 val.  elektroniniu paštu [email protected]  ir viešo susirinkimo metu.

7.  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

2020 m.  vasario 6 d. 17:15 val.   Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai

Projektiniai pasiūlymai


2020-01-15 

Pranešame apie numatomą statinio projektavimą.

Numatomo statyti statinio adresas: Kastyčio g. 14, Gargždai.

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 5520/0013:109 Gargždų m. k.v.

Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis ir būdas: Kita, komercinės paskirties objektų teritorijos.

Numatoma statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: 7.2. - administracinės paskirties pastatas ir 12. - kiti inžineriniai statiniai, pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Kartografiniai projektai“ Dariaus ir Girėno g. 7, Gargždai, tel.  (8 46) 454 544, el. paštas:  [email protected]

Statytojas: UAB „GT TRANSPORT“

Projekto vadovas, architektas: projekto vadovė – L. Barsytė, architektas – R. Laužikas, tel.(8 46) 454544, el.paštas: [email protected]

Atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Laura Barsytė, tel.: (8 46) 454 544, el. paštas: [email protected]

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Dariaus ir Girėno g. 7, Gargždai, UAB „Kartografiniai projektai“, biuro patalpose darbo metu nuo 8 iki 12 val. ir nuo 13 iki 17 val. terminu iki 2020-02-03, tel.: (8 46) 454 544.

Visuomenės atstovai informaciją ir pasiūlymus projektuotojui gali teikti iki viešo susirinkimo:

- raštu: Dariaus ir Girėno g. 7, Gargždai, UAB „Kartografiniai projektai“ biuro patalpose;

- elektroniniu paštu: info@kartografiniaiprojektai.lt

Viešas susirinkimas įvyks: Dariaus ir Girėno g. 7, Gargždai, (UAB „Kartografiniai projektai“ biuro patalpose), 2020-02-03   17:05 val.

Projektiniai pasiūlymai


2020-01-13

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus  „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis yra parengtas darželio (unikalus Nr.5597-9011-9018) naudojimo paskirties keitimo iš mokslo paskirties į vieno buto gyvenamąjį namą, Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Šiūparių k., Mokyklos g. 5, projektas.

Statybvietės adresas – Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Šiūparių k., Mokyklos g. 5,žemės sklypo kad. Nr. 5555/0004:462.

 Pagrindinė naudojimo paskirtis: esama - mokslo, planuojama – vieno buto gyvenamasis namas.

Projektuotojas - Margaritos Bendikaitės individuali veikla pagal pažymą Nr. 683150. tel. 8 614 98750, el. paštas [email protected]

Projekto vadovas – Simona Sokolovienė, kvalifikacijos atestatas A 1780.

Statytojas – R. B.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje  www.klaipedos-r.lt   ir projekto rengėjo patalpose Jūratės g. 1, Gargždai iki 2020-01-31, darbo dienomis, 830-1730 val. Telefonas pasiteirauti: 8 61498750.

Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus teikti raštu adresu Jūratės g. 1, Gargždai LT-96121, arba elektroniniu paštu [email protected] iki 2020 01 31.

Viešas susirinkimas įvyks 2020 02 03 d., 1715 val. adresu: Jūratės g. 1, Gargždai

Aiskinamasis rastas

Rusio, pirmo auksto planai

Sklypo planas

Vizualizacija


2020-01-10

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Esamų pagalbinio ūkio paskirties pastatų, Lėbartų g. 7, Gargždų m., Klaipėdos raj. sav., paskirties keitimo projektas į prekybos ir paslaugų projekto projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-01-10

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Kitos (fermų) ir kitos (ūkio) paskirties pastatų, Žadeikių k., Endriejavo sen. Klaipėdos r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2020-01-02

 Pranešame apie numatomą statinio projektavimą.

Projekto pavadinimas – Administracinės paskirties pastato (unik.Nr. 4400-5122-4667) rekonstravimo ir paskirties keitimo į prekybos paskirties pastatą su paslaugų, maitinimo, gydymo patalpomis, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., Bičių g. 37, projektas.

Statinio statybos vieta -  Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., Bičių g. 37, sklypo kad.Nr. 5530/0005:1129. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – prekybos paskirties pastatai.

Statytojas – M.S.

Projektinių pasiūlymų rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 673)42503, el. p. [email protected]. Architektas – [email protected])

 Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  Žvejų g. 2-705 Klaipėdoje, tel.8 673 42503 , nuo 2020-01-08 iki 2020-01-22 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir Klaipėdos r. savivaldybės internetinėje svetainėje  https://www.klaipedos-r.lt/.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2020-01-15 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu [email protected]., Lietuvos paštu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2020-01-16 17.30 val. projektuojamo pastato sklype, adresu Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., Bičių g. 37.

 Projektiniai paiūlymai

Statybos techninio reglamento

STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir

dvibučiai gyvenamieji pastatai“

2 priedas

 

Mažiausi leistini sanitariniai atstumai (M) tarp statinių atsižvelgiant į JŲ PASKIRTį

 

Statinio pavadinimas ir jo santrumpa

NŪP

AS

Š

T

M

NKR

VNV

ASKR

PSKR

ŠŠ

Namas – N

n

n

n

10

15

10

8

7

1

5

Namų ūkio pastatas – NŪP

n

n

n

1,5

n

n

n

n

5

Automobilių saugykla – AS

n

n

n

1,5

n

n

n

n

10

Šiltnamis – Š

n

n

n

1,5

3

3

5

3

10

Tvartas –T

n

n

n

n

n

n

5

3

15

Mėšlidė, kompostavimo aikštelė – M

1,5

1,5

1,5

n

n

n

5

3

20

Nuotekų kaupimo rezervuaras, lauko tualetas – NKR

n

n

3

n

n

n

n

n

15

Vietinė nuotekų valykla –VNV

n

n

3

n

n

n

5

3

15

Antžeminis skysto kuro rezervuaras – ASKR

n

n

5

5

5

n

5

n

15

Požeminis skysto kuro rezervuaras – PSKR

n

n

3

3

3

n

3

n

15

Šachtinis šulinys – ŠŠ

5

10

10

15

20

15

15

15

15

 

Pastabos:

1. n – nenormuojama.

2. Jei šioje lentelėje pateikti leistini mažiausi sanitariniai atstumai yra mažesni už mažiausius leistinus priešgaisrinius atstumus (kai jie normuojami), turi būti taikomi Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose nustatyti priešgaisriniai atstumai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-220, 2011-03-14, Žin., 2011, Nr. 32-1516 (2011-03-17); Žin., 2011, Nr. 35-0 (2011-03-24), i. k. 111301MISAK00D1-220

 

3. Vandentiekio įvadas į Namą turi būti tiesiamas ne arčiau kaip 5 m nuo tvarto, mėšlidės, kompostavimo aikštelės, nuotekų kaupimo rezervuaro, lauko tualeto, 7 m – nuo vietinės nuotekų valyklos.

4. Nuotekų tinklai turi būti tiesiami ne arčiau kaip 10 m nuo šachtinio šulinio.

5. Kai vietinė nuotekų valykla ir nuotekų kaupimo rezervuaras, lauko tualetas yra vienbučio (vieno buto) gyvenamojo pastato priklausiniai, atstumas nuo vienbučio (vieno buto) gyvenamojo pastato iki vietinės nuotekų valyklos, nuotekų kaupimo rezervuaro ar lauko tualeto nenormuojamas, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip.“

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE

 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ GARGŽDŲ MIESTE J. BASANAVIČIAUS G. SU KALNO G.  SANKRYŽOJE

STATYBOS PROJEKTĄ

 

1.                                     Statinių  statybvietės adresas ir žemės sklypų kadastrinis numeris:

Gargždų m. J. Basanavičiaus g. su Kalno g. sankryža. Kadastrinis Nr.: nėra

 

2. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

   Inžineriniai tinklai

 

3.      Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: inžineriniai tinklai

 

4.                                     Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens)  įgalioto atstovo, galinčio  informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;

Projekto vadovas: Kęstutis Amolevičius (kvalifikacijos atestatas Nr.1594) tel. 8698 38297, el. paštas [email protected]

UAB „Patvanka“ , Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas, tel. (8 37) 327452, el. paštas [email protected]

 

5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Klaipėdos rajono savivaldybė, Klaipėdos g. 2, LT-96130  Gargždai Tel. (8 46) 45 25 45, El. paštas - [email protected]

 

6.  Susipažinimas suprojektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris

Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www.klaipedos-r.lt ;  Klaipėdos rajono savivaldybėje Klaipėdos g. 2  Gargždai. Atsakingas asmuo – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėjos pavaduotojas Feliksas Žemgulys, tel. (8 46) 470 884

 

7.  Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2020 m. rugsėjo mėn. 10 d. 17:00 val.  elektroniniu paštu [email protected],  tel. Nr. 8698 38297, Savanorių pr. 192, LT-44151, Kaunas ir viešo susirinkimo metu.

 

8.  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

 Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Viešinimo laikas: 2020 m. rugsėjo mėn. 10 d. 17:15 val. 

  Dviejų sublokuotų sandėlių Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės I k., Ryto g. 1
Paskutinis atnaujinimas: 2022-02-18 10:33:37
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304