Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybė meras 2019 m. gruodžio 12 d. potvarkiu Nr. MV-138 šaukia Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdį  2019 m. gruodžio 19 d. 10 val. (Savivaldybės posėdžių salė, Klaipėdos g. 2, Gargždai).  2019-12-19 Tarybos posėdžio medžiaga paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt skiltyje „Taryba“, „Tarybos posėdžiai“, adresu: https://www.klaipedos-r.lt/go.php/lit/Tarybos-posedziai

Klaipėdos rajono Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt, skyrelyje „Taryba“  bus galima stebėti tiesioginę posėdžių transliaciją.

Klaipėdos rajono savivaldybės informacija