2018 M. - Klaipedos-r.lt

2018 M.

2018-12-21

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Stovyklavietės poilsio paskirties pastatų, sporto ir kitos paskirties inžinerinių statinių Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kulių k., (ž. skl. kad. Nr. 5544/0004:423, 5544/0004:410, 5544/0004:411, 5544/0004:413 ir valstybinėje žemėje) supaprastintas statybos projektas, Klaipėdos r. sav., projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2018-12-11

INFORMACIJA, APIE PLANUOJAMAS STATYBAS, ADRESU, Klaipedos r. sav., Dovilų sen., Ketvergių k., Klaipėdos g. 72, PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PARENGIMĄ

Projekto pavadinimas: Paslaugų paskirties pastato - krematoriumo, Klaipedos r. sav., Dovilų sen., Ketvergių k., Klaipėdos g. 72, statybos projektas

Projektuotojas: „Profesionali architektūra“, UAB. Įmonės kodas 304858355; Universiteto al. 19-303 kab..

Statytojas:  UAB „Rūteda“

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje, Klaipėdos g. 2, Gargždai, paštas [email protected], darbo dienomis iki 17 val.  bei Savivaldybės interneto svetainėje.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti projektuotojui raštu el. p.: [email protected] iki viešo susirinkimo.

Viešas susirinkimas įvyks Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 2019 m. sausio 3 d. 17:15 val.

Projektiniai pasiūlymai


2018-12-07

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Stoginės - kitos paskirties inžinerinio statinio, Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kuršelių k., Gluosnio g. 74, paprastojo remonto projektas, keičiant paskirtį į gamybos paskirtį projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2018-12-07

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Gyvenamo namo Klaipėdos r.sav., Dauparų-Kvietinių sen., Dauparų k., Statybininkų g.3 rekonstravimo projektinis pasiūlymas projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2018-12-07

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Laboratorijos pastato rekonstravimo į sandėlio paskirties pastatą su administracinėmis patalpomis, Gamyklos g.25, Gargždų m, Klaipėdos r. sav., projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2018-12-07

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Gamybinio pastato Gargždai, Klaipėdos g. 80, kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į administracinę projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2018-12-06

Apie numatomo visuomenei svarbaus statinio projektavimą

Projektuotojas: UAB „Studija 33”;

įmonės kodas 300124086; adresas Danės g. 41, Klaipėda. 

Projekto vadovas (PV): architektas Nerijus Mikulis; atestato nr. A1257

Statytojas: UAB"Тavo Investicija";

Pavadinimas – Prekybos paskirties pastato Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Budrikų k., Pavasario g. 4, statybos projektas.

Adresas - Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Budrikų k., Pavasario g. 4.

Statybos rūšis - nauja statyba

Statinio kategorija - neypatingas

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis - prekybos paskirties pastatas.

Supažindinimas ir viešas susirinkimas. Iki viešo susirinkimo galima teikti projektuotojui pasiūlymus, pastabas. Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija, bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto raštu, adresu UAB „Studija 33“, Danės g. 41, Klaipėda, darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. (tel.nr.: 846300163, 863343363) arba el. paštu [email protected] . Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimami nuo 2018 gruodžio 10 d. iki 2019 m. sausio 2 d.

Su projektu bus galima susipažinti viešo susirinkimo metu, 2019 m. sausio 3 d. 17:30val. UAB "Lankstinys" patalpose, adresu: Pavasario g. 1, Budrikai Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Projektiniai pasiūlymai


2018-12-04

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, I.Į. „E. Miliūno studija“ informuoja visuomenę apie parengtus statinio naujos statybos projektinius pasiūlymus. 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS              

VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO, RINGELIO AL. 4, AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

STATYBOS VIETA                            

Ringelio al. 4, Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIS   

6.1. Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai 

STATYTOJAS                                        

S. P., A. P.

PROJEKTUOTOJAS                              

I.Į. „E.MILIŪNO STUDIJA”, juridinio asmens kodas 133417785, adresas: K. Donelaičio g. 63-5, Kaunas

Projekto vadovas Aurimas Ramanauskas, atest. Nr. A 1559, mob.t: +370 620 87480, el. paštas: [email protected] 

SUSIPAŽINTI SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS galima darbo dienomis nuo 2018 m. gruodžio mėn. 10 d. iki 2019 m. sausio mėn. 7 d. UAB „Garant Group” patalpose Pramonės g. 8a, LT-94102, Klaipėda, mob.t: +370 699 40205 ir Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje https://www.klaipedos-r.lt

TEIKTI MOTYVUOTAS PASTABAS IR PASIŪLYMUS galima iki viešo susirinkimo el. paštu: [email protected] arba projektuotojo pašto adresu.

VIEŠAS SUSIRINKIMAS vyks 2019 m. sausio mėn. 7 d., 17:30 val., Klaipėdos rajono savivaldybės

posėdžių salėje, adresu Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.


2018-11-29

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

(duomenys pateikiami vadovaujantis  STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nustatyta tvarka (aktuali redakcija nuo 2018-03-30))

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:

Gandrų g. 2, Stančių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 5558/0001:272 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta):

Sandėlio nauja statyba. Numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – sandėliavimo, p. 7.9. (Statinio paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo, įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

UAB „TS Projects“ direktorė Laura Jurkuvienė, el. paštas: [email protected], mob. 8 614 41649; (projektų vadovas Osvaldas Jankauskas, el. p. [email protected]). 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

UAB „Astrum Industriae“, Šilutės pl. 105B, Klaipėda, el. p. [email protected] ,  mob. tel. 8 684 71015 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2018-12-05 iki 2018-12-19 UAB „TS Projects“ patalpose,  adresu Žvejų g. 2-512, Klaipėda , kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val. (prieš atvykstant, telefonu susiderinti laiką), tel. (8-441) 54807, mob. tel. 8 614 41649 ar el. p. [email protected] , ir Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www.klaipedos-r.lt . 

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami UAB „TS Projects“, adresu Žvejų g. 2-512, Klaipėdoje ir Lietuvininkų g. 61-1, Šilutėje, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val., tel. (8-441) 54807, mob. 8 614 41649, el. paštu: [email protected] ir viešo susirinkimo metu. 

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas numatomas 2018-12-19 17:30 val. Klaipėdos rajono savivaldybės Kretingalės seniūnijos patalpose, adresu Klaipėdos g. 12, Kretingalė, Klaipėdos r. sav.

Projektiniai pasiūlymai


2018-11-29

Objekto pavadinimas: pastato - gyvenamojo namo (unik. Nr.: 5595-6004-1012) rekonstravimo, keičiant jo paskirtį į vieno buto gyvenamąjį namą, bei naujo vieno  buto gyvenamojo namo Kuršelių g. 17, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas (du etapai).

Numatomo statyti statinio adresas: Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vytaučių k., Kuršelių g. 17.,

Žemės skypo kadastrinis adresas: 5545/0002:55.

Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis ir būdas: gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis:  

 • § Pastatas - gyvenamasis namas (unik. Nr.: 5595-6004-1012):

          Esama paskirtis: 6.3 gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“);

          Būsima paskirtis: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai

 • § Vieno buto gyvenamasis namas: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai;

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Kartografiniai projektai“ Dariaus ir Girėno g. 7, Gargždai, tel. (8 46) 493322, el. paštas: [email protected];

Projektinių pasiūlymų autorius, projekto vadovas: Andrius Žilius (kvalifikacijos atestatas Nr. 34849, išduotas nuo 2015 07 15).; (8 46) 493322, el. paštas: kartografiniaiandrius@gmail.com.. Projektinių pasiūlymų architektas: Rimgaudas Laužikas (kvalifikacijos atestatas Nr. A409, išduotas nuo 2013 11 15).

Statytojas: A. S.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Dariaus ir Girėno g. 7, Gargždai, UAB „Kartografiniai projektai“, biuro patalpose darbo laiku (8.00 – 17.00) nuo 2018-12-05 iki 2018-12-20. Tel.: (8 (46) 493322.

Informaciją gali teikti projektuotojui visuomenės atstovai iki viešo susirinkimo, adresu: Dariaus ir Girėno g. 7, Gargždai, tel.: (8 (46) 493322, el.paštas: [email protected];

Viešas susirinkimas įvyks: Dariaus ir Girėno g. 7, Gargždai, UAB „Kartografiniai projektai“, biuro patalpose, 2018-12-20 17:10 val.


2018-11-26

Informuojame apie numatomą Stovyklavietės poilsio paskirties pastatų, sporto ir kitos paskirties inžinerinių statinių Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kulių k., (ž. skl. kad. Nr. 5544/0004:423, 5544/0004:410, 5544/0004:411, 5544/0004:413 ir valstybinėje žemėje) projektinių pasiūlymų viešinimą

1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės;

Gargždai, J. Basanavičiaus g. 100, žemės sklypo kadastro numeris: 5544/0004:410

Gargždai, J. Basanavičiaus g. 102, žemės sklypo kadastro numeris: 5544/0004:411

Gargždai, J. Basanavičiaus g. 104, žemės sklypo kadastro numeris: 5544/0004:413

Gargždai, J. Basanavičiaus g. 106, žemės sklypo kadastro numeris: 5544/0004:423

2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Statinių naudojimo paskirtis: poilsio paskirties pastatai; sporto paskirties inžineriniai statiniai.

3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). 

UAB „Neoforma“ architektas Lauras Ruseckas, el. paštas: [email protected], tel. +370 46 400936.

4. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

Klaipėdos rajono savivaldybė, įmonės kodas 111103732, Klaipėdos g. 2, Gargždai, el. paštas: [email protected], tel. +370 46 472025 

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos;

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Klaipėdos rajono savivaldybėje, Architektūros ir urbanistikos skyriaus patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. +370 46473060; darbo dienomis 8:00-17:00 val., iki 2018 m. gruodžio 14 d.; interneto svetainėje: www.klaipedos-r.lt 

6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;

Pasiūlymus galima teikti raštu UAB „Neoforma“, adresas Baltijos pr. 123-45, Klaipėda, el. paštas: [email protected],  iki 2018 m. gruodžio 14 d. 

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).

Viešas susirinkimas vyks Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Gargždai, Klaipėdos g. 2,  2018 m. gruodžio 17 d. 17:30 val.

Aiškinamasis raštas

Sprendiniai

Vizualizacija


2018-11-26

Kitos (fermų) paskirties pastatų (karvidės), Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Genaičių k., statybos projektiniai pasiūlymai

Statybos adresas: Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Genaičių k., Žemės sklypo registro Nr. 44/2142829, unikalus .Nr. 4400-4643-5085, kadastrinis Nr. 5538/0012:324 Kvietinių k.v.

Statytojas: V. G.

Statinio (-ių) esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Pieninių karvių ferma.

Projekto rengėjas: UAB „Akiroprojects“, projekto vadovas Arūnas Porutis el.p: [email protected]; tel. 837280863, 861131703.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: Kaunas, Donelaičio g. 62-524, Arūnas Porutis el.p: [email protected]; tel. 837280863. 861131703. Darbo dienomis iki 17 val. iki viešo susirinkimo.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti projektuotojui raštu el. p.: [email protected]; iki viešo susirinkimo.

Viešas susirinkimas įvyks: statybvietėje - Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Genaičių k., Žemės sklypo Unikalus Nr.. 4400-4643-5085, Kadastrinis Nr. 5538/0012:324 Kvietinių k.v. 2018 m. gruodžio 13 d. 17:15 val.


2018-11-23

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Klaipėdos raj. savivaldybės, Sendvario sen., Gindulių k., Daržų gatvės projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2018-11-23

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Klaipėdos raj. savivaldybės, Dauparų-Kvietinių sen. Jonušų k., Gėlynų gatvės projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2018-11-20

Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio ir (ar) statinio, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama, projektinius pasiūlymus

OBJEKTO DUOMENYS

Pavadinimas:  Priekulės miesto atvirųjų viešųjų erdvių sutvarkymo supaprastintas statybos projektas. Teritorijos: Klaipėdos g., Turgaus., Žalgirio g.

1. Statinio (-ių) statybvietės adresas:

Klaipėdos raj., Priekulė: Klaipėdos g., Turgaus g., Žalgirio g.

2. Statinio (-ių) esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: -

3. Projektinių pasiūlymų Projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: 

UAB „Projektų rengimo centras” įgaliotas atstovas projekto vadovė, architektė Jogilė Rutkauskaitė, tel. 8 606 18952,  [email protected], [email protected]

4. Statytojas:

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Tel. (8 46) 472025, [email protected]

5.  Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima:

Priekulės seniūnijos patalpose, adresu Klaipėdos g. 14, Priekulė, LT-96341, Tel. +370 46454280, +370 69830818, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00, ir www.klaipedos-r.lt

6. Visuomenės atstovai teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų gali:

Nuo 2018 m. lapkričio 26d. iki gruodžio 10 d. dienomis imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) raštu, adresu UAB „Projektų rengimo centras”, Žemaitės g. 21, LT– 03118 Vilnius, el.p. [email protected], [email protected]

7. Viešas susirinkimas vyks:

Priekulės seniūnijos patalpose, adresu Klaipėdos g. 14, Priekulė, LT-96341, 2018 m. gruodžio 11 d. 17.20 val.

Projektiniai pasiūlymai


2018-11-20

SKELBIMAS APIE PLANUOJAMAS STATYBAS, ADRESU, PRIEKULĖS SEN., PRIEKULĖS M., GOPIŠKIŲ, LIAUNŲ K., PIEVŲ GATVĖS, FRYDRICHO ŠRĖDERIO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PARENGIMAS 

Projekto pavadinimas: Priekulės sen., Priekulės m., Gopiškių, Liaunų k., Pievų gatvės, Frydricho Šrėderio projektinių pasiūlymų parengimas.

Projektuotojas: AB „Panevėžio statybos trestas“. Įmonės kodas 147732969; P. Puzino g. 1, 35173

Statytojas:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, Gargždai paštas [email protected], tel. Nr. (8 46) 47 20 25.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2018-11-20 iki  2018-12-10, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, Gargždai paštas [email protected], darbo dienomis iki 17 val. Savivaldybės interneto svetainėje.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti projektuotojui raštu el. p.: [email protected] iki viešo susirinkimo, tel.+370 618 38 182. 

Viešas susirinkimas įvyks Priekulės seniūnijos patalpose, Klaipėdos g. 14, LT-96341 Priekulė. Klaipėdos g. 2, Gargždai, 2018 m. gruodžio 10 d. 17:15 val.

Projektiniai pasiūlymai


2018-11-16

Pranešame apie numatomą statinio projektavimą.

Projekto pavadinimas – Stoginės – kitos paskirties inžinerinio statinio, Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kuršelių k., Gluosnio g. 74, paprastojo remonto projektas, keičiant paskirtį į gamybos paskirtį.

Statinio statybos vieta -  Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kuršelių k., Gluosnio g. 74, sklypo kad.Nr. 5545/0001:2. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – gamybos, pramonės paskirties pastatai.

Numatomas pastato bendras plotas 650 m², pastato aukštis 12,50 m. Numatomas sklypo užstatymo pastatais tankumas – 11%, intensyvumas – 14%.

Statytojas – Antioksidantai, UAB, adresas Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kuršelių k., Gluosnio g. 74, tel.  8 673 42503.

Projektinių pasiūlymų rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 673)42503, el. p. [email protected].

 Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  Žvejų g. 2-705 Klaipėdoje, tel.8 673 42503 , nuo 2018-11-16 iki 2018-12-05 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir Klaipėdos r. savivaldybės internetinėje svetainėje  https://www.klaipedos-r.lt/.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2018-12-05 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu [email protected], Lietuvos paštu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2018-12-05 17.30 val. projektuojamo pastato sklype, adresu Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kuršelių k., Gluosnio g. 74

Projektiniai pasiūlymai


2018-11-14

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Pastato - sandėlio (un. nr. 4400-0812-5973) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2018-11-14

Visuomenės informavimas apie „Gyvenamo namo Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Dauparų k., Statybininkų g.3 rekonstravimo projekto projektinius pasiūlymus“ ir jų svarstymą su visuomene.

Projektuotojas: UAB „SIVOS STUDIJA“ Klaipėdos pl.9, Dauparai, Klaipėdos r. sav., mob.: +370 614 58237, El. paštas: [email protected]

Projekto vadovas: architektė Simona Sokolovienė, atestato Nr.A1780.

Statytojas: A. J.

Pavadinimas: Gyvenamo namo Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Dauparų k., Statybininkų g.3 rekonstravimo projektas.

Adresas: Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Dauparų k., Statybininkų g.3, žemės sklypo Kad. Nr. 5510/0005:1.

Statybos rūšis: Rekonstrukcija.

Statinio kategorija: Neypatingas statinys.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: www.klaipedos-r.lt bei Klaipėdos pl.9, Dauparai, Klaipėdos r. sav.; tel.: +370 614 58237; laikas: I-V 09.00 - 17.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: el. paštu: [email protected]  iki 2018-12-03 d. Teikiant pasiūlymus būtina nurodyti: 1) vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis; 2) pasiūlymo teikimo datą; 3) informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešo susirinkimo data ir laikas: 2018-12-03 d., 17.30 val., adresu: Klaipėdos pl.9, Dauparai, Klaipėdos r. sav.


2018-11-08

Apie numatomo visuomenei svarbaus statinio projektavimą

Projektuotojas: UAB „Studija 33”;

įmonės kodas 300124086; adresas Danės g. 41, Klaipėda. 

Projekto vadovas (PV): architektas Nerijus Mikulis; atestato nr. A1257

Statytojas: UAB"SLENGIAI";

Pavadinimas – Sandėlio pastato rekonstrukcijos į sporto paskirties pastatą Klaipėdos r. sav., Slengių k.,  Saulės g. 13 projektas.

Adresas - Klaipėdos r. sav., Slengių k.,  Saulės g. 13.

Statybos rūšis - rekonstrukcija

Statinio kategorija - neypatingas

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis - sporto paskirties pastatai – pastatai skirti sportuoti.

Supažindinimas ir viešas susirinkimas. Iki viešo susirinkimo galima teikti projektuotojui pasiūlymus, pastabas. Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija, bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto raštu, adresu UAB „Studija 33“, Danės g. 41, Klaipėda, darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. (tel.nr.: 846300163, 863343363) arba el. paštu [email protected] . Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimami nuo 2018 lapkričio 14 iki 2018 m. lapkričio 29 d.

Su projektu bus galima susipažinti viešo susirinkimo metu, 2018 m. lapkričio 30 d. 17:30val. UAB "Slengiai" patalpose, adresu: Saulės g. 7, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Projektiniai pasiūlymai


2018-11-06

INFORMACIJA, APIE PLANUOJAMAS STATYBAS, ADRESU, KLAIPĖDOS R. SAV., DOVILŲ SEN., TOLEIKIŲ K., TOLEIKIŲ G. 2, PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PARENGIMĄ

Projekto pavadinimas: Paslaugų paskirties pastato - krematoriumo, Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Toleikių k., Toleikių g. 2, statybos projektas.

Projektuotojas: „Profesionali architektūra“, UAB. Įmonės kodas 304858355; Universiteto al. 19-303 kab..

Statytojas:  UAB „Rūteda“

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2018-11-06 iki  2018-11-26, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, Gargždai paštas [email protected], darbo dienomis iki 17 val. Savivaldybės interneto svetainėje.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti projektuotojui raštu el. p.: [email protected] iki viešo susirinkimo.

Viešas susirinkimas įvyks Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 2018 m. lapkričio 26 d. 17:15 val.

Projektiniai pasiūlymai


2018-11-06

Informacija apie automatinės telefonų stoties rekonstravimo į prekybos paskirties pastatą su aministracinėmis ir paslaugų patalpomis, Klaipėdos r. sav., Gargždų m., P. Cvirkos g. 13B, projektinius pasiūlymus

1.  Statinio statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav., Gargždų m., P. Cvirkos g. 13B, kadastrinis Nr.:5520/0013:170 Gargždų k.v.

2. Statinio numatoma paskirtis – prekybos, (esama – administracinė)

3. Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB “Vakarų architektūra“, Mažvydo al. 3-3a, Klaipėda, el. paštas.: [email protected], projekto vadovas – Alvydas Kriščiūnas, tel. 868223221.                                                                

4. Statytojas: UAB „Mintoma“. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Alvydas Kriščiūnas, Mažvydo al. 3-3a., Klaipėda, el. paštas.: [email protected], tel- 867810636.

5. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  2018 m. lapkričio mėn. nuo 08 d. iki lapkričio  23 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  UAB “Vakarų architektūra“, Mažvydo al. 3-3a., Klaipėda.  

6. 2018 m. lapkričio mėn. nuo 08 d. iki lapkričio  23 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: UAB “Vakarų architektūra“, Mažvydo al. 3-3a., Klaipėda.

7. Viešas susirinkimas vyks 2018 lapkričio 26 d. (ketvirtadienį) 17.30 val. Statytojo UAB „Mintoma“. patalpose: Klaipėdos r. sav., Gargždų m., P. Cvirkos g. 13B

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija


2018-11-06

Informacija apie sublokuotų sandėlių Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vytaučių k., Kuršelių g 16, projektinius pasiūlymus

1. Statinio statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vytaučių k., Kuršelių g. 16,   kadastrinis Nr.:5545/0001:455 Plikių k.v.

2. Statinio numatoma paskirtis – sandėliavimo, (esama – sandėliavimo)

3. Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB “Vakarų architektūra“, Mažvydo al. 3-3a, Klaipėda, el. paštas.: [email protected], projekto vadovas – Alvydas Kriščiūnas, tel. 860925544.                                                                

4. Statytojas: L. L.. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Alvydas Kriščiūnas, Mažvydo al. 3-3a., Klaipėda, el. paštas.: [email protected], tel- 867810636.

5.  Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  2018 m. lapkričio mėn. nuo 08 d. iki lapkričio  23 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  UAB “Vakarų architektūra“, Mažvydo al. 3-3a., Klaipėda.  

6. 2018 m. lapkričio mėn. nuo 08 d. iki lapkričio  23 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: UAB “Vakarų architektūra“, Mažvydo al. 3-3a., Klaipėda.

7. Viešas susirinkimas vyks 2018 lapkričio 26 d. (ketvirtadienį) 17.30 val.


2018-10-31

Informuojame apie numatomą gamybinio pastato Gargždai, Klaipėdos g. 80, kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į administracinę projektinių pasiūlymų viešinimą

1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės. Gargždai, Klaipėdos g. 80, žemės sklypo kadastro Nr. 5520/0009:391.

2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis. Statinio naudojimo paskirtis: esama - gamybos, pramonės; keičiama į administracinę paskirtį.

3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). UAB „Neoforma“ architektas Lauras Ruseckas, el. paštas: [email protected], tel. +370 46 400936.

4. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris). UAB „Hortivita“, įmonės kodas 302048534, Šilutės pl. 7, Klaipėda, el. paštas: [email protected], tel. +370 681 56421.

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Neoforma“ patalpose, Baltijos pr. 123-45, Klaipėda, tel. +370 46 400936; darbo dienomis 8:00-17:00 val., iki 2018 m. lapkričio 21 d.; interneto svetainėje: www.klaipedos-r.lt 

6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų. Pasiūlymus galima teikti raštu, UAB „Neoforma“, adresas Baltijos pr. 123-45, Klaipėda, el. paštas: [email protected], iki 2018 m. lapkričio 21 d. 

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas). Viešas susirinkimas vyks UAB „Hortivita“ patalpose, Gargždai, Klaipėdos g. 80,  2018 m. lapkričio 22 d. 17:30 val.

Aiškinamasis raštas.

Sprendiniai

Vizualizacija


2018-10-30

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Sandėliavimo ir gamybos paskirties pastatų Žiedų g. 31, Gobergiškės k., Klaipėdos r. sav., statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2018-10-30

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Medienos apdirbimo cecho, džiovyklų 2 vnt., katilinės Gargždai, Geležinkelio Pylimo g.2, statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2018-10-25

INFORMACIJA, APIE PLANUOJAMAS STATYBAS, ADRESU, PRIEKULĖS SEN., PRIEKULĖS M., GOPIŠKIŲ, LIAUNŲ K., PIEVŲ GATVĖS, FRYDRICHO ŠRĖDERIO PROEJKTINIŲ PASIŪLYMŲ PARENGIMAS

Projekto pavadinimas: Priekulės sen., Priekulės m., Gopiškių, Liaunų k., Pievų gatvės, Frydricho Šrėderio projektinių pasiūlymų parengimas.

Projektuotojas: AB „Panevėžio statybos trestas“. Įmonės kodas 147732969; P. Puzino g. 1, 35173

Statytojas:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, Gargždai paštas [email protected], tel. Nr. (8 46) 47 20 25.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2018-11-02 iki  2018-11-16, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, Gargždai paštas [email protected], darbo dienomis iki 17 val. Savivaldybės interneto svetainėje.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti projektuotojui raštu el. p.: [email protected] iki viešo susirinkimo, tel.+370 618 38 182.

Viešas susirinkimas įvyks Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 2018 m. lapkričio 16 d. 16 val.

Projektiniai pasiūlymai


2018-10-15

Pranešame apie numatomą statinio projektavimą

Projekto pavadimas – poilsio paskirties pastato Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas.

Statinio statybos vieta – Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., (sklypo kadastrinis Nr.: 5513/0015:0439, Dituvos k. v.). Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis7.13. poilsio paskirties pastatai – pastatai skirti poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai, kempingų pastatai, kaimo turizmo pastatai, vasarnamiai, medžioklės nameliai ir kiti poilsio pastatai) (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“).

Numatomas pastato bendras plotas – 129,83 m², pastato aukštis – 4,35 m. Numatomas sklypo užstatymo tankumas – 5 %, užstatymo intesyvumas – 4 %.

Statytojas – A. P.

Projektinių pasiūlymų rengėjas – UAB „Urbanistiniai projektai“, adresas Kurpių g. 9-1, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav., tel. +370 620 23899, el. paštas: [email protected]

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose Šaulių g. 42 – 6, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav., tel. +370 620 23899, nuo 2018-10-15 iki 2018-11-02 darbo dienomis nuo 8 iki 12 val. ir Klaipėdos r. savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipeda-r.lt.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2018-11-02 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu [email protected], Lietuvos paštu Šaulių g. 42-6, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav., arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2018-11-03 17.10 val. greta projektuojamo pastato sklypo.


2018-10-12

Informacija apie projektinio pasiūlymo rengimą: ,,Pastato – sandėlio (un. nr. 4400-0812-5973) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k.,  Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas”

Statinio adresas: Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

Statinio naudojimo paskirtis: 7.9. sandėliavimo paskirties pastatai.

Statybos rūšis: 7.4. statinio griovimas. 7.1. naujo statinio statyba.

Statybos pradžia-pabaiga: 2018-2030

Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB “Planvesta”, Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda. Elektroninis paštas:  [email protected]

Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą:UAB ,,Planvesta”, Šilutės pl. 2-502, mob. tel. 861521741;

Statytojas: MB ,,Plieno projektai”, Įmonės kodas 304108300, buveinės adresas Kuršelių g. 18, Vytaučiai, LT-92400 Klaipėdos r.

Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus? Nuo 2018-10-15 iki  2018-11-05 darbo dienomis nuo 8:30  iki 17:30 val.: adresu Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda. Atsakingi asmenys:  Vaidas Martinkus, tel. 861521741, [email protected]

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas dėl techninio projekto aptarimo? 2018-11-05, 17:30 val. adresu: Klaipėdos  g. 2, Gargždai (Klaipėdos rajono savivaldybėje).

Projektiniai pasiūlymai


2018-10-11

Informuojame apie statinio: „Prekybos paskirties pastato Klaipėdos r.sav., Sendvario sen., Slengių k., Žaliakelio g. 1 statybos projektas“, objekto adresas: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k., Žaliakelio g. 1, kuriam vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas" 13 priedo, punkto 3.2 reikalavimais, kai visuomenė  informuojama apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą.

1.   Statinio statybvietės adresas : Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k., Žaliakelio g. 1, žemės sklypo kad. Nr. 5558/0007:1059 Tauralaukio k.v.

2.   Projektuojamo statinio paskirtis: sutinkamai  STR 1.01.03:2017 p. 7.3 yra prekybos paskirties pastatas – parduotuvė.

3.   Projektinių pasiūlymų Projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: UAB „Progresyvūs projektai“, adresas: J.Zauerveino g.5-7,LT92122 Klaipėda, mob.: +370 46 216071, el.paštas: [email protected], projekto vadovas – Gytis Zubavičius.

4.   Statytojas: UAB "Hakonlita".  Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Gytis  Zubavičius,  J.Zauerveino g.5-7,LT-92122 Klaipėda, tel.:  +370 46 216071, įg. asmens tel..: +370 46 216071, el. paštas: [email protected];

5.   Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis iki 2018 spalio 30 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  J.Zauerveino g.5-7, LT-92122 Klaipėda, Tel.:   +370 46 216071.

6.   Iki 2018 spalio 30 d. viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: J.Zauerveino g. 5-7,

LT-92122 Klaipėda.

7.   Viešas susirinkimas vyks 2018-10-30 d. 17.15 val. adresu Klaipėdos r.sav., Sendvario sen., Slengių k., Žaliakelio g. 1.

 Projektiniai pasiūlymai

 


2018-10-10

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu, pateikti Žuvų fermos, Klaipėdos r. sav., Letūkų k., Anso Baltrio g. 24, projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2018-10-10

INFORMACIJA APIE VIEŠĄ SUPAŽINDINIMĄ SU Klaipėdos miesto III vandenvietės iškėlimo galimybių studijos Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita

Informuojame, kad 2018 m. rugsėjo mėn. atliktas Klaipėdos miesto III vandenvietės iškėlimo galimybių studijos sprendinių (toliau – GS) strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) ir parengta SPAV ataskaita.

Susipažinti su parengta SPAV ataskaita galima nuo š. m. spalio 11 d. iki lapkričio 9 d. (įskaitytinai):

 • Galimybių studijos užsakovo internetiniame tinklalapyje adresu http://www.portofklaipeda.lt/klaipedos-miesto-iii-vandenvietes-iskelimo-galimybiu-studijos-strateginio-pasekmiu-aplinkai-vertinimas;
 • VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos I a. patalpose (apsaugos poste), J. Janonio g. 24, Klaipėdoje (pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val.), tel. (8 46) 499 799;
 • SPAV dokumentų rengėjo būstinėje žemiau nurodytu adresu (darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val.).

Pateikti pastabas bei pasiūlymus dėl SPAV ataskaitos galima galimybių studijos užsakovui žemiau nurodytu adresu nuo š. m. spalio 11 d. iki lapkričio 9 d. (įskaitytinai). Visuomenė, teikdama pasiūlymus turi nurodyti:

 • fiziniai asmenys – nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
 • juridiniai asmenys – nurodyti teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir juridinio asmens pavadinimą bei buveinės adresą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl GS SPAV ataskaitos nepriimami.

Supažindinimo su SPAV ataskaita viešas susirinkimas įvyks š. m. lapkričio 12 d. 14.00 val.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos II a. posėdžių salėje, J. Janonio g. 24, Klaipėdoje.

Galimybių studijos užsakovas – VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, J. Janonio g. 24, Klaipėda, tel. (8 46) 499 799, faks. (8 46) 499 777, el. p. [email protected], interneto svetainė www.portofklaipeda.lt.

Galimybių studijos ir SPAV dokumentų rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g.1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 26 22 621, faks. (8 5) 261 7507, el. p. [email protected], interneto svetainė www.sweco.lt.


2018-09-18

Informacija apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą

Projektas: Sandėliavimo ir gamybos paskirties pastatų Žiedų g.31, Gobergiškės k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai

Statinių statybvietės adresas: Žiedų g.31, Gobergiškės k., Klaipėdos r. sav.

Sklypų kadastro Nr.: 5510/0003:0004, 5510/0003:0003, 5510/0003:0272, 5510/0003:0270, 5510/0003:0269, 5510/0003:0024, 5510/0003:0022 Dauparų. k. v.

Statinių naudojimo paskirtis Sandėliavimo paskirties pastatas (7.9)

Gamybos paskirties pastatas (7.8)

Projektinių pasiūlymų rengėjas: AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“, įm. k. 147732969, projektų vadovas Miroslav Buinovski, el. p. [email protected], mob. tel. +370 61063398.

Statytojas: UAB „Evenmor“, įm. k. 301681565, K. Donelaičio g. 62-1, Kaunas, el. p. dalius.kunce@urbaninventors.lt, tel. +370 686 71730. 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: susipažinti su projektiniais sprendiniais galima Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje arba Projektuotojo AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“ Projektavimo skyriuje, adresu P. Puzino g.1, Panevėžys, nuo 2018 m. rugsėjo 21 d. iki 2018 m. spalio 5 d., darbo dienomis 8:00 – 16:00 val. Informacija darbo dienomis darbo valandomis projekto vadovo teikiama telefonu +370 61063398 ir el. paštu [email protected]

Pasiūlymų teikimas: informacija priimama elektroniniu paštu [email protected]  arba raštu, adresu: AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“ Projektavimo skyriaus vadovui Mindaugui Ščevinskui, P. Puzino g.1, Panevėžys iki 2018 m. spalio 5 dienos. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas. 

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: Viešas susirinkimas vyks 2018 m. spalio 05 dieną 17.20 val. Adresas: Klaipėdos g. 2, Gargždai. Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje.

Projektiniai pasiūlymai


2018-09-14

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMUS GATVĖS PROJEKTAVIMO DARBUS

DUOMENYS APIE STATINĮ

Informuojame apie numatomą Kvietinių g. atkarpos nuo Klaipėdos g. iki Parko g., Klaipėdos rajone, Gargždų mieste, Klaipėdos rajono savivaldybėje projektavimą ir projektinių pasiūlymų viešinimą.

1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės. Kvietinių g. atkarpos nuo Klaipėdos g. iki Parko g., Klaipėdos rajonas, Gargždų miestas, Klaipėdos rajono savivaldybė

 

2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis. Susisiekimo komunikacijos: gatvė

3. Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris. UAB Projektai ir CO projektuotoja Skaistė Česonytė, el. pašto adresas: [email protected], tel. (+370) 60047976.

4. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris). Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130, Gargždai, tel. (8 46) 47 20 25, el. p. [email protected]

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos. Susipažinti su projektiniais sprendiniais galima nuo 2018 m. rugsėjo 17 d. iki 2018 m. spalio 05 d.,:

 • UAB Projektai ir CO Vilniaus  padalinyje, adresu Mindaugo g. 23, Vilnius
 • tel. (+370) 60047976, el. p. [email protected]
 • darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
 • Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame tinklapyje: www.klaipedos-r.lt

6. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai:

Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų. Informacija priimama elektroniniu paštu [email protected] arba raštu, adresu: Mindaugo g. 23, Vilnius iki 2018 m. spalio 08 d.

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).

Viešas susirinkimas įvyks 2018 m. spalio 09 d. 17 val. 20 min. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai (salėje).

 Projektiniai pasiūlymai


2018-09-12

Informuojame apie numatomą žuvų fermos Klaipėdos r. sav., Letūkų k., Anso Baltrio g. 24 projektavimą ir projektinių pasiūlymų viešinimą

1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:

Klaipėdos r. sav., Letūkų k., Anso Baltrio g. 24, žemės sklypo kadastro Nr. 5528/0007:94

2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Statinio numatoma naudojimo paskirtis – kitos (fermų) paskirties pastatai.

3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): 

UAB „Neoforma“ architektas Lauras Ruseckas, el. paštas: [email protected], tel. +370 46 400936.

4. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

UAB „Noras LT“, įmonės kodas 304419290, Šilutės pl. 7, Klaipėda, el. paštas: [email protected], tel. +370 603 19660

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos:

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Neoforma“ patalpose, Baltijos pr. 123-45, Klaipėda, tel. +370 4000936; darbo dienomis 8:00-17:00 val., iki 2018 m. spalio 2 d.; interneto svetainėje: www.klaipedos-r.lt

6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus galima teikti raštu, UAB „Neoforma“, adresas Baltijos pr. 123-45, Klaipėda, el. paštas: [email protected], iki 2018 m. spalio 2 d.

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas vyks UAB „Noras LT“ patalpose, Klaipėdos r. sav., Letūkų k., Anso Baltrio g. 24,  2018 m. spalio 3 d. 17:30 val.

Aiškinamasis raštas

Vaizdinė informacija


2018-09-10

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Kitos (fermų) paskirties pastato, Ablingos g. 18A, Tickinų k., Klaipėdos r. sav., statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2018-09-10

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Gydymo paskirties pastato su prekybos paskirties patalpomis, Ežero g. 43, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2018-08-21

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMO STATINIO PROJEKTAVIMO DARBUS, DUOMENYS APIE STATINĮ.

1. Statiniio statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: Aitvarų gatvė 4, Kvietinių kaimas, Dauparų-Kvietinių seniūnija, Klaipėdos rajono savivaldybė, žemės sklypo kad. nr. 5538/0014:228.

2. Statinio projekto pavadinimas. Trijų butų, daugiabučio pastato, Klaipėdos r. sav., Dauparų Kvietiniių sen., Kvietinių k., Aitvarų g. 4, statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis. 6.3. Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai skirti gyventi trims šeimoms ir daugiau.

4. Projektinius pasiūlymus parengė: Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 722905, el. paštas- [email protected], projekto vadovas Edvinas Dumbrė.

5. Statytojas: E. D.

6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: "Geodezija, kadastras, statiniai" biuro patalpose, esančiose antrame pastato aukšte, Klaipėdos g. 17A, Gargždai, tel. 868170103, d. d. 8:00-17:30 val., pietų pertrauka 11.00-12.00.

7. Pasiūlymus, dėl parengtų projektinių pasiūlymų galima teikti rašytine forma Edvinui Dumbrei, siunčiant paštu Klaipėdos g. 17A, Gargždai LT-96135 arba siunčiant elektroniniu paštu: [email protected]. Teikiant pasiūlymus būtina nurodyti: teikiančio asmens vardą, pavardę, adresą, telefono nr., pasiūlymo teikimo data, teikiamo pasiūlymo pagrindžiančią informaciją ar svarbias aplinkybes.

8. Viešas susirinkimas įvyks: "Geodezija, kadastras, statiniai" biuro patalpose, esančiose antrame pastato aukšte, Klaipėdos g. 17A, Gargždai. 2018-09-07, 17:30 val.


2018-08-16

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMUS GATVĖS PROJEKTAVIMO DARBUS, DUOMENYS APIE STATINĮ

1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės Gėlynų gatvė, Jonušų kaimas, Dauparų-Kvietinių seniūnija, Klaipėdos rajono savivaldybė

2. Statinio projekto pavadinimas. Klaipėdos raj. savivaldybės, Dauparų-Kvietinių sen., Jonušų k., Gėlynų gatvės projektiniai pasiūlymai

3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis. Susisiekimo komunikacijos: gatvė

4. Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris. UAB Projektai ir CO Susisiekimo komunikacijų projektuotojas Taras Šurubura, el. pašto adresas: [email protected], tel. (+370) 67840090, įgaliotas atstovo (Statytojo) Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus

5. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris). Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 472025, el. p. [email protected]

6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos. Susipažinti su projektiniais sprendiniais galima nuo 2018 m. rugpjūčio 20 d. iki 2018 m. rugsėjo 07 d.,:

 • UAB Projektai ir CO Vilniaus  padalinyje, adresu Mindaugo g. 23, Vilnius, tel. (+370) 67840090, el. p. taras.surubura @zilinskis.com, darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 17.30 val.
 • Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame tinklapyje: www.klaipedos-r.lt

7. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų. Informacija priimama elektroniniu paštu [email protected], tel. (+370) 67840090 arba raštu, adresu: Mindaugo g. 23, Vilnius iki 2018 m. rugsėjo 10 d.

Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:

          – vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, teikiančiojo pasiūlymus adresas, telefono numeris.

          – pasiūlymo teikimo data.

          – informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su motyvuotais paaiškinimais. Atmesdamas pasiūlymą, Projektuotojas nurodo pasiūlymo atmetimo motyvus.

8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas). Viešas susirinkimas įvyks 2018 m. rugsėjo 11 d. 17 val. 20 min. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai (salėje).

  Projektiniai pasiūlymai


2018-08-16

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMUS GATVĖS PROJEKTAVIMO DARBUS, DUOMENYS APIE STATINĮ

1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės Daržų gatvė, Gindulių kaimas, Sendvario seniūnija, Klaipėdos rajono savivaldybė

2. Statinio projekto pavadinimas. Klaipėdos raj. savivaldybės, Sendvario sen., Gindulių k., Daržų gatvės projektiniai pasiūlymai

3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis. Susisiekimo komunikacijos: gatvė

4. Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris. UAB Projektai ir CO Susisiekimo komunikacijų projektuotojas Taras Šurubura, el. pašto adresas: [email protected], tel. (+370) 67840090, įgaliotas atstovo (Statytojo) Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus

5. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris). Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 472025, el. p. [email protected]

6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos. Susipažinti su projektiniais sprendiniais galima nuo 2018 m. rugpjūčio 20 d. iki 2018 m. rugsėjo 07 d.,:

 • UAB Projektai ir CO Vilniaus  padalinyje, adresu Mindaugo g. 23, Vilnius tel. (+370) 67840090, el. p. taras.surubura @zilinskis.com darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 17.30 val.
 • Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame tinklapyje: www.klaipedos-r.lt

7. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų. Informacija priimama elektroniniu paštu [email protected] arba raštu, adresu: Mindaugo g. 23, Vilnius iki 2018 m. rugsėjo 10 d.

Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:

          – vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, teikiančiojo pasiūlymus adresas, telefono numeris.

          – pasiūlymo teikimo data.

          – informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su motyvuotais paaiškinimais. Atmesdamas pasiūlymą, Projektuotojas nurodo pasiūlymo atmetimo motyvus.

8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas). Viešas susirinkimas įvyks 2018 m. rugsėjo 11 d. 17 val. 20 min. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai (salėje).

Projektiniai pasiūlymai


2018-08-14

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Klaipėdos rajono Sendvario seniūnijos privažiuojamojo kelio prie Trušelių nuo kelio Nr. 2212 Klaipėda–Triušiai–Kretinga (Nr. KL1421) ir kelio Klemiškė II–Trušeliai (Nr. KL1412), kurie sutampa su Danės gatve, rekonstravimo projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2018-08-14

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Paslaugų paskirties pastato – autoserviso, V. Pėteraičio g. 1, Rimkų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2018-08-14

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Dviejų poilsio pastatų Mokyklos g. 19 Karklės k.; Klaipėros r., projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2018-08-07

Informacija apie techninio projekto “Kitos (fermų) paskirties pastato, Ablingos g. 18A, Tickinų k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas” projektinių pasiūlymų rengimą ir organizuojamą viešą susirinkimą.

Projekto pavadinimas: Kitos (fermų) paskirties pastato, Ablingos g. 18A, Tickinų k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas.

Statinio adresas: Ablingos g. 18A, Tickinų k., Klaipėdos r. sav.,.

Statinio naudojimo paskirtis: Kitos (fermų) paskirties.

Planuojama statinio projektavimo pradžia ir pabaiga: 2018 m.

Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: MB „Projektavimas tau“, Liepų g. 64A, 518 kab., LT-92101 Klaipėda. Tel.: 8 640 11996. Elektroninis paštas: [email protected]

Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Projekto vadovas A. Armalis, tel. 8 640 11996, [email protected] 

Statytojas: R. B.

Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus? Iki  2018-08-27 darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.: MB „Projektavimas tau“ patalpose adresu: Liepų g. 64A, 518 kab., LT-92101 Klaipėda. Atsakingi asmenys: projekto vadovas Andrius Armalis, tel. 8 640 11996, el. paštas [email protected].

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas dėl projektinių pasiūlymų aptarimo?  2018-08-27, 18.00 val. Ablingos g. 18A, Tickinų k., Klaipėdos r. sav..


2018-08-02

Projekto pavadinimas - Kitos (ūkio) paskirties pastato, vietoje nebaigto statyti kitos (fermų) paskirties pastato – veršidės (unikalus Nr. 5596-4013-6014)  Kuršių g. 7, Drevernos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. statybos projektas.

Statinio statybvietės adresas:  Kuršių g. 7, Drevernos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. Sklypo kadastro Nr. 5515/0004:3 Drevernos k.v.

Numatoma pagrindinė statinio naudojimo paskirtis: 7.19. kitos (ūkio) paskirties pastatai.

Projektinius pasiūlymus parengė – Valdemaras Dikmonas, atestato Nr. 37855.

Statytojas - VŠĮ Baltijos aplinkos forumas į.k. 110090837. Adresas: Užupio g. 9/2 17. 01202 Vilnius,  tel. Nr. +370 52138155.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas - Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Drevernos k., Kuršių g. 7.

Projektinių pasiūlymų teikimo budai - el.paštas: [email protected].com

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais laikas – darbo dienomis nuo 10.00 iki 12.00.

Susipažinimo termino pabaiga – 2018-08-22.

Viešas susirinkimas įvyks – 2018-08-23 17.30 val. adresu: Kuršių g. 7, Drevernos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.

 Projektiniai pasiūlymai


2018-07-27

Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant projektinius pasiūlymus (duomenys pateikiami vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nustatyta tvarka)

Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: "Medienos apdirbimo cecho, džiovyklos 2 vnt., katilinės Gargždai, Geležinkelio Pylimo g. 2 statybos projektas". Žemės sklypo kad. NR. 5520/0019:65.

Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas-gyvenamosios teritorijos . Sklypo plotas 2,985 ha.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: 7.8 gamybos, pramonės paskirties pastatai – gamybai skirti pastatai.

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB "Baltijos architektūra", el. paštas- [email protected]  Projekto vadovas Audrius Klioštoraitis.

Statytojas: UAB, Liskando investicija, Gargždai, Geležinkelio Pylimo g. 2,  tel. +370 687 71886.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima  J.Janonio  g. 12A-1, Klaipėdoje, darbo laiku 8 iki 17  nuo 2018-08-01  iki 2018-08-17 imtinai. Tel.: +370 687 71886.

Informaciją projektuotojui visuomenės atstovai gali teikti iki viešo susirinkimo adresu J.Janonio  g. 12A-1, Klaipėdoje, tel.: +370 687 71886, el.paštas [email protected]  

Viešas susirinkimas įvyks Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, savivaldybės posėdžių salė 2018-08-17, 17:15.

Projektiniai pasiūlymai


2018-07-17

INFORMAVIMAS APIE VISUOMENEI SVARBIŲ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Statinio statybos sklypo adresas: V. Pėteraičio g. 1, Rimkų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. (skl. kad. Nr. 5544/0002:308).

Numatoma pagrindinė statinio naudojimo paskirtis: paslaugų paskirties pastatas (autoservisas).

Statinių tipas: autoservisas (nauja statyba).

Projektuotojas: MB "Urbanistinė architektūra", į.k. 304440594, reg. H. Manto g. 63-7, Klaipėda, PV Laimonas Bogušas, tel. 867533877, el. p. [email protected]

Statytojas: A. M.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: MB "Urbanistinė architektūra" studijoje, S. Daukanto g. 16, Klaipėda, tel. 867533877, d. d. 9:00-18:00 val., pietų pertrauka 12.00-13.15.

Pasiūlymus dėl parengtų projektinių pasiūlymų galima teikti rašytine forma S. Daukanto g. 16, Klaipėda, siunčiant paštu H. Manto g. 63-7, Klaipėda 92260 arba siunčiant elektroniniu paštu el. p. [email protected]. Teikiant pasiūlymus būtina nurodyti: teikiančio asmens vardą, pavardę, adresą, telefono nr., pasiūlymo teikimo data, teikiamą pasiūlymą pagrindžiančią informaciją ar svarbias aplinkybes.

Viešas susirinkimas įvyks Klaipėdos rajono savivaldybė (Tarybos posėdžių salė I aukšte), Klaipėdos g. 2, Gargždai, 2018 m. rugpjūčio 6 d. 17.25 val.


2018-07-16

APIE VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO (STATINIO DALIES) PROJEKTAVIMĄ 

Informuojame apie numatomą projektą: „Gydymo paskirties pastato su prekybos paskirties patalpomis, Ežero g. 43, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas“

Statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k., Ežero g. 43, sklypo kad. nr. 5558/0007:1425 Tauralaukio k.v. bei Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k., sklypo kad. nr. 5558/0007:225 Tauralaukio k.v.

Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: (7.12.) Gydymo paskirties pastatas

Projektinių pasiūlymų rengėjas: UAB „Ekotektonika“ projekto vadovas Arūnas Kilišauskas, el. p. [email protected] ,  tel. 8 687 37992.

Statytojas: UAB „Slengių slėnis“ Pasimatymų g. 17-2, Ginduliai, LT-91284 Klaipėdos r.,  tel. Nr. +370 614 62428

Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k., Ežero g. 47, nuo 2018-07-19 iki 2018-08-02 nuo 9.00 val. iki 18.00 val., tel. 8 687 37992 bei Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu /go.php/lit/2018-m/6

Pasiūlymus dėl parengtų projektinių pasiūlymų galima teikti elektroniniu paštu [email protected] arba adresu Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k., Ežero g. 47, iki 2018-08-02 18.00 val. Teikiant pasiūlymus būtina nurodyti: 1) vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis; 2) pasiūlymo teikimo datą; 3) informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

 Viešas susirinkimas numatomas Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k., Ežero g. 47, 2017-08-03 17.20 val.

Aiškinamasis raštas

Vaizdinė informacija


2018-07-13

Numatomo statyti statinio adresas: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., Pikuolio g.8;

Žemės skypo kadastrinis adresas: 5523/0004:942.

Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis ir būdas: kita; vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis:  

 • 6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (namas) (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“);

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Kartografiniai projektai“ Gegužės g. 1, Klaipėda, tel. (8 46) 493322, el. paštas: [email protected];

Projektinių pasiūlymų autorius, projekto vadovas: Andrius Žilius (kvalifikacijos atestatas Nr. 34849, išduotas nuo 2015 07 15).; (8 46) 493322, el. paštas: kartografiniaiandrius@gmail.com.. Projektinių pasiūlymų architektas: Rimgaudas Laužikas (kvalifikacijos atestatas Nr. A409, išduotas nuo 2013 11 15).

Statytojas: P. A.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Dariaus ir Girėno g. 7, Gargždai, UAB „Kartografiniai projektai“, biuro patalpose darbo laiku (8.00 – 17.00) nuo 2018-07-18 iki 2018-08-06. Tel.: (8 (46) 493322.

Informaciją gali teikti projektuotojui visuomenės atstovai iki viešo susirinkimo, adresu: Dariaus ir Girėno g. 7, Gargždai, tel.: (8 (46) 493322, el.paštas: [email protected];

Viešas susirinkimas įvyks: Dariaus ir Girėno g. 7, Gargždai, UAB „Kartografiniai projektai“, biuro patalpose, 2018-08-06 17:10 val.


2018-07-11

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti vieno buto gyvenamojo namo rekonstravimo; pagalbinio ūkio pastato rekonstravimo, padalinant jį į du turtinius vienetus, Klaipėdos raj., Priekulės m., Pamarių g. 25B, projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2018-07-04

PRANEŠAME apie numatomą statinio projektavimą.

Projekto pavadinimas – Dviejų butų gyvenamojo namo, Spindulio g. 7 (skl. kad. nr. 5558/0005:515) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r., sav, statybos projektas.

Statinio adresas – Spindulio g. 7 (skl. kad. nr. 5558/0005:515) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r., sav,

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – Dviejų butų gyvenamasis namas.

Projektuotojas – Rūta Petrošiūtė atestatas nr. A 2516.

Statinio architektas – R. Petrošiūtė, el.paštas: [email protected]

Statytojas – M. U.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas – Taikos pr. 24-20 1, Klaipėda; [email protected]

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais laikas – darbo dienomis nuo 14.00 iki 15.00.

Susipažinimo termino pabaiga – 2018-07-24.

Viešas susirinkimas įvyks – 2018-07-24 18.00 val. adresu: Spindulio g. 7, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.


2018-07-04

PRANEŠAME apie numatomą statinio projektavimą.

Projekto pavadinimas – Dviejų butų gyvenamojo namo, Spindulio g. 5 (skl. kad. nr. 5558/0005:539) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r., sav, statybos projektas.

Statinio adresas – Spindulio g. 5 (skl. kad. nr. 5558/0005:539) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r., sav

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – Dviejų butų gyvenamasis namas.

Projektuotojas – Rūta Petrošiūtė atestatas nr. A 2516.

Statinio architektas – R. Petrošiūtė, el.paštas: [email protected]

Statytojas – A. U.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas – Taikos pr. 24-20 1, Klaipėda; [email protected]

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais laikas – darbo dienomis nuo 14.00 iki 15.00.

Susipažinimo termino pabaiga – 2018-07-24.

Viešas susirinkimas įvyks – 2018-07-24 18.00 val. adresu: Spindulio g. 5 Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.


2018-06-27

Informacija apie techninio projekto “Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato, Liepų g. 34, Gargždai, rekonstravimo projektas” projektinių pasiūlymų rengimą ir organizuojamą viešą susirinkimą.

Projekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato, Liepų g. 34, Gargždai, rekonstravimo projektas.

Statinio adresas: Liepų g. 34, Gargždai.

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (STR 1.01.03:2017, p.6.1).

Planuojama statinio projektavimo ir rekonstravimo pradžia ir pabaiga: 2018 m.

Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB „Projektas tau“, Liepų g. 64A, 518 kab., LT-92101 Klaipėda. Tel.: 8 640 11996. Elektroninis paštas: [email protected]

Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Projekto vadovas A. Armalis, tel. 8 640 11996, [email protected] 

Statytojas: A. K.

Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus? Iki  2018-07-18 darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.: UAB „Projektas tau“ patalpose adresu: Liepų g. 64A, 518 kab., LT-92101 Klaipėda. Atsakingi asmenys: projekto vadovas Andrius Armalis, tel. 8 640 11996, el. paštas [email protected].

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas dėl projektinių pasiūlymų aptarimo?      

2018-07-18, 18.00 val. Liepų g. 34, Gargždai


2018-06-26

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti Vienbučio gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., Europos g. 17, statybos projektas, projektiniai pasiūlymai.     

Statinių statybos vieta: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., Europos g. 17, Kad. Nr.:5558/0013:941 Tauralaukio k.v.; 

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas.

Projektuotojas: UAB “Mak group”, įm. k. 302735585, registras: Juridinių asmenų registras; projekto vadovas Lina Kišonienė, ([email protected], tel. +370 615 65429).

Statytojas: L.K., įgaliotas asmuo Lina Kišonienė, +370 615 65 429.

Informacija telefonu +370 615 65 429. 

Susipažindinimas su projektiniais pasiūlymais: Nurodytu laikotarpiu techninio projekto sprendiniai taip pat prieinami Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje.

Visuomenės atstovai š.m. Liepos 3d. – Liepos 17d. susipažinti su projektiniu pasiūlymu ir/arba teikti pasiūlymus gali raštu adresu L. Zamenhofo g. 5, Kaunas arba elektroniniu paštu: [email protected], iki 2018 07 17.

Viešas susirinkimas įvyks 2018 m. Liepos 18d. 17:15 val. Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai, savivaldybės posėdžių salėje

Projektiniai pasiūlymai


2018-06-26

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti Vienbučio gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., Europos g. 18, statybos projektas, projektiniai pasiūlymai. 

Statinių statybos vieta: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., Europos g. 18, Kad. Nr.:5558/0013:1020 Tauralaukio k.v.; 

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas. 

Projektuotojas: UAB “Mak group”, įm. k. 302735585, registras: Juridinių asmenų registras; projekto vadovas Lina Kišonienė, ([email protected], tel. +370 615 65429). 

Statytojas: V.S., įgaliotas asmuo Lina Kišonienė, +370 615 65 429.   

Informacija telefonu +370 615 65 429. 

Susipažindinimas su projektiniais pasiūlymais: Nurodytu laikotarpiu techninio projekto sprendiniai taip pat prieinami Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje.

Visuomenės atstovai š.m. Liepos 3d. – Liepos 17d. susipažinti su projektiniu pasiūlymu ir/arba teikti pasiūlymus gali raštu adresu L. Zamenhofo g. 5, Kaunas arba elektroniniu paštu: [email protected], iki 2018 07 17.

Viešas susirinkimas įvyks 2018 m. Liepos 18d. 17:15 val. Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai, savivaldybės posėdžių salėje.

Projektiniai pasiūlymai


2018-06-26

Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant projektinius pasiūlymus (duomenys pateikiami vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nustatyta tvarka)

Projekto pavadinimas: Vieno buto gyvenamo namo, Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Drevernos k., Svencelės g. 17B, statybos projektas.

Statinio kategorija: neypatingas.

Statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Drevernos k., Svencelės g. 17B sklypo kadastrinis Nr.: 5515/0004:215;

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) namas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Algirdas Jurevičius, Jurevičiaus tapybos ir projektavimo įmonė, įm. kodas 122340743, [email protected], tel.868713919.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

Statytojas: V. M.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Vilnius, Žemaitijos g. 8-1,  tel. 868713919, iki 2018-07-16, nuo 16:00 -17:00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų.  Projektuotojui pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti raštu:

[email protected], tel.868713919.

Viešo susirinkimo vieta: Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Drevernos k., Svencelės g. 17B.

Data ir laikas:  2018-07-16D.   17:30 val.


2018-06-06

Informacija apie vieno buto gyvenamojo namo rekonstravimo; pagalbinio ūkio pastato rekonstravimo, padalinant jį į du turtinius vienetus, Klaipėdos raj., Priekulės m., Pamarių g. 25B, projekto projektinius pasiūlymus bei viešą svarstymą su visuomene.

Statinio statybvietės adresas: Klaipėdos raj., Priekulės m., Pamarių g. 25B (žemės sklypo kad. nr.: 5548/0003:2).

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: 6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas; 7.17. pagalbinio ūkio paskirties pastatas.

Projektuotojas: MB „Baltas kvadratas“, į.k. 304754794.

Statinio architektas: Vytis Cibulskis. El. p.: [email protected], tel. nr. 865770766.

Statytojas: R. B.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas: Klaipėda, Bokštų g. 9-38.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais laikas: darbo dienomis 13.00 - 17.00 val arba /.

Susipažinimo termino pabaiga: 2018-06-26.

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2018-06-26 el. p. [email protected]. Teikiant pasiūlymus būtina nurodyti: teikiančio asmens vardą, pavardę, adresą, telefono nr., pasiūlymo teikimo datą, teikiamą pasiūlymą pagrindžiančią informaciją ar svarbias aplinkybes.

Viešas susirinkimas vyks adresu: Klaipėdos raj., Priekulės m., Pamarių g. 25B, 2018-06-27 17:05.


2018-05-29

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., Šermukšnių g.20, projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2018-05-25

Statinių statybos adresas – Dviejų poilsio pastatų Mokyklos g. 19, žemės sklype kad. Nr. 5528/0003:175, Karklės k., Klaipėdos raj. statybos projektas;

Projekto pavadinimas -  Dviejų poilsio pastatų Mokyklos g. 19, žemės sklype kad. Nr. 5528/0003:175, Karklės k., Klaipėdos raj. statybos projektas;

Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: poilsio paskirties pastatai;

Statybos rūšis: nauja statyba;

Statinio kategorija: neypatingas statinys, nesudėtingas statinys;

Projektuotojas – UAB „A TEAM PROJECTS“, Turgaus g. 37A-9, Klaipėda, [email protected] ateamprojects.lt, 8 650 13 160;

Statytojas – M. V., V. V.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris, laikas -  UAB „A TEAM PROJECTS“, Turgaus g. 37A-9, Klaipėda, [email protected], 8 650 13 160, darbo metu nuo 13 00val   iki 16 00val. ir/arba Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje iki viešo susirinkimo pabaigos.

Pasiūlymus teikti – UAB „A TEAM PROJECTS“, Turgaus g. 37A-9, Klaipėda, 8 650 13 160  iki 2018 06 25, 16 00val. arba  elektroniniu paštu: [email protected],  iki viešo susirinkimo pabaigos, arba viešo susirinkimo metu nuo 17val. 30min. iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešas susirinkimas – 2018 06 25, 17val. 30min.,  Klaipėdos rajono Savivaldybės teritorijoje, Karklės k.,  Placio g. 24, kavinės „Žvejo sodyba“ patalpose.


2018-05-25

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Klaipėdos rajono Sendvario seniūnijos privažiuojamojo kelio prie Trušelių nuo kelio Nr. 2212 Klaipėda–Triušiai–Kretinga (Nr. KL1421) ir kelio Klemiškė II–Trušeliai (Nr. KL1412), kurie sutampa su Danės gatve, rekonstravimo projektoprojektiniai pasiūlymai.

Statinių statybvietės adresas

Danės g., Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta)

Esama: 8.1. Susisiekimo komunikacijos: keliai

Būsima: 8.2. Susisiekimo komunikacijos: gatvės 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus

UAB „URBAN LINE“; direktorius/ projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas 

Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (autorius)

Saugaus eismo skyriaus vadovė Barbora Kundelytė; el. paštas: barbora.kundelyte@urbanline.lt; tel. 8 624 69375. 

Statytojas

Klaipėdos rajono savivaldybė, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai;

Atsakingas atstovas – Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Reda Palaimienė, el. paštas: reda.palaimienė@klaipedos-r.lt; tel.8 673 28 949 

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima

Nuo 2018-05-24 d. iki 2018-06-14 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val., UAB „URBAN LINE“ patalpose,  Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; tel. 8 624 69375

Savivaldybės internetiniame puslapyje (www.klaipedos-r.lt)

Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2018-06-14 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val., UAB „URBAN LINE“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; el. paštu barbora.kundelyte@urbanline.lt bei viešojo susirinkimo metu 

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas

Viešasis susirinkimas įvyks 2018-06-14 d. 17:20 val. Sendvario seniūnijoje, adresu Saulės g. 1, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., LT-92338

Projektiniai pasiūlymai


2018-05-25

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti sandėlio, Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Maciuičių k., Laisvės g. 52, projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2018-05-22

Informuojame apie  Vieno buto gyvenamojo namo paskirties keitimo į dviejų butų gyvenamojo namo, Kuršlaukio g. 8, Gargžduose rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų viešinimą.

Statinio rekonstravimo vieta –  Kuršlaukio g. 8, Gargždai., žemės sklypo kadastrinis Nr. 5520/0019:35. Žemės sklypo plotas – 0,3419 ha. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis dviejų butų gyvenamojo namo.

Projektinių pasiūlymų rengėjas – UAB ,,Green Energy Studio”, Šilutės pl. 2-502, 91111 Klaipėda, tel. 861521741, el. p. [email protected]

Statytojas –  A. P.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais adresu Šilutės pl. 2-502, Klaipėda.

Susipažinimo laikas darbo dienomis nuo 8:30 iki 17:30 val.

Susipažinimo termino pabaiga 2018-06-11.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto iki viešo susirinkimo teikiami projektuotojui elektroniniu paštu [email protected], paštu Šilutės g. 2-502, 91111 Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2018-06-11 18.00 val. adresu Klaipėdos g. 2 Gargždai. Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje.


2018-05-15

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti specialiosios paskirties pastato Bažnyčios g. 17, Kairių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2018-05-15

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti prekybos pastato, Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5544/0002:65, statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2015-05-04

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti vieno buto gyvenamojo namo, Stonės g. 14, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2018-05-03

Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant projektinius pasiūlymus (duomenys pateikiami vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nustatyta tvarka)

Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: "Vieno buto gyvenamojo namo  Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., Šermukšnių g. 20 statybos projektas". Žemės sklypo kad. NR. 5558/0007:654.

Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas-gyvenamosios teritorijos . Sklypo plotas 0,1302 ha.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: 6.1 Gyvenamosios paskirties (vieno buto) namai.

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB "Baltijos architektūra", el. paštas- [email protected]  Projekto vadovas Audrius Klioštoraitis.

Statytojas: D. T. .

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima  J.Janonio  g. 12A-1, Klaipėdoje, darbo laiku 9 iki 17  nuo 2018-05-09  iki 2018-05-23  imtinai. Tel.: +370 687 71886.

Informaciją projektuotojui visuomenės atstovai gali teikti iki viešo susirinkimo adresu J.Janonio  g. 12A-1, Klaipėdoje, tel.: +370 687 71886, el.paštas [email protected]  

Viešas susirinkimas įvyks Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, savivaldybės posėdžių salė 2018-05-23, 17:15


2018-04-19

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti stoginės statybos, Statybininkų g.3, Gargžduose, projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2018-04-16

Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant projektinius pasiūlymus (duomenys pateikiami vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nustatyta tvarka)

Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: "Prekybos paskirties pastato  Klaipėdos r. sav., Kiškėnų k., statybos projektas". Žemės sklypo kad. NR. 5544/0002:65.

Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis- kita, paskirtis-komercinės paskirties objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Sklypo plotas 2,2211 ha.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: prekybos (8.7. pagal STR 1.01.09:2003).

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB "Statybos projektų sprendimai", elektroninis paštas- [email protected]  Projekto vadovas Arūnas Kilišauskas

Statytojas: M. K., I. K.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima  Vilhelmo Berbomo  g. 10-226, Klaipėdoje, darbo laiku 9 iki 17  nuo 2018-04-18  iki 2018-05-04  imtinai. Tel.: +370 657 91891.

Informaciją projektuotojui visuomenės atstovai gali teikti iki viešo susirinkimo adresu Vilhelmo Berbomo  g. 10-226,  Klaipėdoje, tel.: +370-65791891, el.paštas [email protected]

Viešas susirinkimas įvyks Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, savivaldybės posėdžių salė 2018-05-04, 17:15


2018-04-13

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Priekulės miesto viešųjų erdvių statybos projekto projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2018-04-09

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti vieno buto gyvenamojo namo (unikalus daikto Nr. 5597-5008-8014), Klaipėdos r. sav, Kretingalės sen., Girkalių k., Artojų g. 13, rekonstravimo projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2018-04-09

INFORMAVIMAS APIE VISUOMENEI SVARBIŲ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Statinio statybvietės adresas – Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Derceklių k., Tobių g. 8, kad nr.5513/0011:73

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma naudojimo paskirtis ir būdas - esama žemės paskirtis –žemės ūkio, naudojimo būdas – mėgėjų sodo žemės sklypai. Žemės paskirtis ir naudojimo būdas išlieka esami.

Rekonstruojamo statinio esama pagrindinė naudojimo paskirtis – sodo pastatas, rekonstruojamas į gyvenamąjį namą.

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris - Nijolė Mockaitienė, mob. 8 655 13122, el. paštas:  n. [email protected]

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)-  R. S.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas -  su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2018- 04-12 iki  2018- 04-26 patalpose Šilutė, Cintjoniškių g. 13-7,  antrame aukšte, projektuotojų kabinete, kiekvieną darbo dieną nuo 9. 00 iki 17.00 val., tel.(8 441) 52023, mob. 8-654-25691.

Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų - pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų  teikiami  Nijolei Mockaitienei, adresu Šilutė, Cintjoniškių g. 13-7, kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 iki 17.00 val., tel. (8 441) 52023, mob.- 8 654-25691 arba el. paštu: [email protected]

 Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas) - viešas susirinkimas numatomas 2018‑04-26  17:30 val., Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Derceklių k., Tobių g. 8.


2018-03-29

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti prekybos paskirties pastato, Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Dituvos k., Pavasario g. 86A, statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2018-03-29

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti vieno buto gyvenamojo namo Liepgirių g. 57, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2018-03-20

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti arkinio sandėlio (Un.Nr.5598-9002-9011) rekonstravimo, dalyje patalpų įrengiant dirbtuves ir pristatant garažą, tentinio sandėliavimo angaro, Klaipėdos r.sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šlapšilės k., Gobergiškės g.24, statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2018-03-14

INFORMAVIMAS APIE VISUOMENEI SVARBIŲ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Numatomo projektuoti statinio adresas: Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Girkalių k., Artojų g. 13.

Žemės skypo kadastrinis adresas: 5528/0007:95.

Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis ir būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis:  6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai ( pagal STR 1.01.03:2017).

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Kartografiniai projektai“ Vytauto g. 17, Kretinga, tel.  (8 445) 78199, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

Statytojas: D Š.

Projektinių pasiūlymų autorius ir architektas: Rimgaudas Laužikas, kvalifikacijos atestato Nr. A 409, išduotas nuo 2013-11-15.

Projekto vadovas:  Andrius Žilius, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 34849, išduotas 2015-07-15, (8 46) 493322, el.p. [email protected] .

Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Andrius Žilius, tel. (846) 493 322, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Dariaus ir Girėno g. 7, Gargždai, UAB „Kartografiniai projektai“, biuro patalpose darbo laiku nuo 2018-03-14 iki 2018-04-04. Tel.: (8 445) 78199.

Visuomenės atstovai pasiūlymus gali teikti elektroniniu paštu: info@kartografiniaiprojektai.lt

Informaciją gali teikti projektuotojui visuomenės atstovai iki viešo susirinkimo, adresu: Vytauto g. 17, Kretinga. tel.: (8 445) 78199, el.paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt.

Viešas susirinkimas įvyks: Dariaus ir Girėno g. 7, Gargždai, (UAB „Kartografiniai projektai“ biuro patalpose),2018-04-04 17:10 val.


2018-03-13

INFORMAVIMAS APIE VISUOMENEI SVARBIŲ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Statinio statybos sklypo adresas: Rokų g. 16E, Rokų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. (skl. kad. Nr. 552/0003:48).

Numatoma pagrindinė statinio naudojimo paskirtis: gyvenamoji (1 buto), pagalbinis ūkio paskirties pastatas (sandėlis).

Statinių tipas: gyvenamasis namas (nauja statyba), pagalbinis ūkio paskirties pastatas (nauja statyba).

Projektuotojas: MB "Urbanistinė architektūra", į.k. 304440594, reg. H. Manto g. 63-7, Klaipėda, PV Laimonas Bogušas, tel. 867533877, el. p. [email protected]

Statytojas: N. P..

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: MB "Urbanistinė architektūra" studijoje, S. Daukanto g. 16, Klaipėda, tel. 867533877, d. d. 8:00-16:00 val., pietų pertrauka 12.00-13.00. Supažindinimo terminas iki: 2018-04-03.

Pasiūlymus dėl parengtų projektinių pasiūlymų galima teikti rašytine forma S. Daukanto g. 16, Klaipėda arba siųsti elektroniniu paštu el. p. [email protected]. Teikiant pasiūlymus būtina nurodyti: teikiančio asmens vardą, pavardę, adresą, telefono nr., pasiūlymo teikimo data, teikiamą pasiūlymą pagrindžiančią informaciją ar svarbias aplinkybes.

Viešas susirinkimas įvyks Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 2018m. balandžio 3 d. 17.25 val.


2018-03-13

INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS:

Projekto pavadinimas: Vieno buto gyvenamojo namo, Stonės g. 14, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj., projektiniai pasiūlymai.

Statybos vieta: Stonės g. 14, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj.. Žemės sklypo kadastrinis adresas - 5558/0003:535 Tauralaukio.k.v.

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: kita.

Naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos.

Žemės sklypo plotas yra  1585 m².

Užsakovas (statytojas): M. V., N. V.

Statybos rūšis: nauja statyba.

Statinio paskirtis: gyvenamoji / vieno buto gyvenamasis pastatas.

Statinio kategorija: neypatingas statinys.

Projekinius pasiūlymus rengėjas: L. MERKELIENĖS INDIVIDUALI VEIKLA, PAŽYMOS NR.:610609. Projekinius pasiūlymus parengusio asmens duomenys: Aušrinė Kairytė, kontaktinis tel. Nr.: 865650020; [email protected]

Projekto vadovė: Laura Merkelienė, PV atestato A1779, galioja nuo 2015 m. rugpjūčio 28 d.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais vieta ir laikas: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais, pareikšti pastabas ar pasiūlymus galima nuo 2018 m. kovo mėn. 16 d. iki 2018 m. balandžio mėn. 03 d. darbo dienomis nuo 9.oo val. iki 11.oo val. adresu: S.Daukanto g. 22A - 1, Klaipėdoje.

Arba pasiūlymus galima teikti raštu adresu Naujojo Sodo g. 1c - 50, LT-92118 Klaipėda, arba el. paštu: [email protected]

Viešo susirinkimo vieta ir laikas: Viešasis susirinkimas numatomas 2018 m. balandžio mėn. 04 d. 17 val. 30 min. adresu: Stonės g. 14, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj.


2018-03-12

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Sendvario g.16, Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav., statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2018-03-09

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti geležinkelio kelių Nr. 511, 512 ir 513, Gargždai (kadastrinis Nr. 5520/8001:0004) rekonstravimo projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2018-03-06

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ LABORATORIJOS PASTATO REKONSTRAVIMĄ Į SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATĄ SU ADMINISTRACINĖMIS PATALPOMIS IR PRIESTATO – SANDĖLIO STATYBA PRIE ESAMO PASTATO – ARMATŪROS CECHO, GAMYKLOS G.25, GARGŽDŲ M, KLAIPĖDOS R. SAV., PROJEKTĄ.

Statinio statybos adresas: GAMYKLOS G.25, GARGŽDŲ M., KLAIPĖDOS R. SAV.

Statinių naudojimo paskirtis: SANDELIAVIMO. 

Projektuotojas: UAB „Danės projektai“, Turgaus g. 37-5, Klaipėda, el. p. [email protected], tel. +37062076751

Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas: Valentinas Lucenko,  el. p. [email protected], tel. +37062076751

Statytojas:  J. K.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikaswww.klaipedos-r.lt bei Gamyklos g.25, Gargždai; tel.: +37062076751; laikas: I-V 08.30 - 17.00 val. Iki 2018-03-26

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: el. paštu: [email protected] iki 2018-03-26. Teikiant pasiūlymus būtina nurodyti: 1) vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis; 2) pasiūlymo teikimo datą; 3) informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešo susirinkimo data ir laikas: 2018-03-27 d., 17.15 val., adresu: Gamyklos g.25, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.


2018-03-05

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti garažo (unikalus nr. 5596-8014-7048) Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šlapšilės k., Gobergiškės g. 18, rekonstravimo projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2018-03-01

Informacija apie parengtą projektinį pasiūlymą ir viešą svarstymą su visuomene

Projekto pavadinimas: Vieno buto gyvenamojo namo Liepgirių g. 57, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas.

Statybos vieta: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k., Liepgirių g. 57, sklypo kadastrinis Nr. 5558/0002:639; žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Užsakovas (statytojas): E. S.

Statybos rūšis: nauja statyba.

Statinio paskirtis: gyvenamoji / vieno buto gyvenamasis pastatas.

Statinio kategorija: neypatingas statinys.

Projekinius pasiūlymus rengėjas: UAB „Archidomus“; adresas: Vilhelmo Berbomo g. 10 -229, LT-92221 Klaipėda; telefonas +370 698 87423, el. paštas: [email protected]

Projekto vadovas: Vaidas Mikalauskas; telefonas +370 698 87423, el. paštas: [email protected]

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais vieta ir laikas: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais, pareikšti pastabas ar pasiūlymus galima nuo 2018 m. vasario mėn. 28 d. iki 2018 m. kovo mėn. 20 d. darbo dienomis nuo 8.oo val. iki 12.oo val. ir nuo 12.45 val. iki 17.oo val. UAB „Archidomus“ patalpose Vilhelmo Berbomo g. 10 - 229, Klaipėdoje.

Pasiūlymų teikimo būdas: Pasiūlymus galima teikti raštu adresu Neužmirštuolių g. 1 - 9, LT-04124 Vilnius, arba el. paštu: [email protected]

Viešo susirinkimo vieta ir laikas: Viešasis susirinkimas numatomas 2018 m. kovo mėn. 21 d. 18 val. 00 min. Sendvario seniūnijos patalpose adresu Saulės g. 1, LT-92338 Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.


2018-02-28

INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS:

Informuojame, kad pradedamas rengti  Priekulės miesto viešųjų erdvių  statybos projektas.

1. Tvarkomos teritorijos adresas: Priekulės miesto viešosios erdvės.

2. Statinių naudojimo pagrindinė paskirtis: Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12.); Inžineriniai tinklai (9.)

3. Projektuotojas: UAB „Panprojektas“, Respublikos 44, LT – 35173 Panevėžys, tel/fax 8-45 58 18 75; Projekto vadovas: Renata Skemundrienė, tel. 8 612 22801; el. paštas: [email protected].

4. Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija; į.k. 188773688;  Klaipėdos g.2, LT-96130 Gargždai; tel. 8-46-452545, atstovė Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Tamošauskienė, e. p. [email protected], tel. (8 46) 47 30 60.

5. Su projektiniu pasiūlymu galima susipažinti Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www. klaipedos-r.lt arba Priekulės seniūnijos patalpose Klaipėdos g. 14, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 10.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 10.00 val. iki 15.00 val.

6. Pasiūlymų ir pastabų dėl projektinio pasiūlymo sprendinių teikimo tvarka: pasiūlymus projektuotojui dėl projekto galima pateikti raštu, siunčiant laišką nurodytu adresu: UAB „Panprojektas“, Respublikos 44, LT – 35173 Panevėžys bei elektroninio pašto adresu [email protected].

Visuomenės atstovai, teikdami projektuotojui pasiūlymus, privalo nurodyti savo vardą ir pavardę (įmonės pavadinimą), adresą ir kitus ryšio duomenis, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikti iki 2018-03-26.

7. Viešas susirinkimas vyks  2018-03-26 17:20 val. Priekulės seniūnijos patalpose Klaipėdos g. 14, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r.

Projektiniai pasiūlymai


2018-02-26

INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS:

Informuojame, kad pradedamas rengti  Vėžaičių miestelio viešųjų erdvių statybos, Liepų gatvės ir pėsčiųjų tako kapitalinio remonto projektas.

1. Tvarkomos teritorijos adresas: Vėžaičių miestelio viešosios erdvės.

2. Statinių naudojimo pagrindinė paskirtis: Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12.); Gatvės (8.2); Inžineriniai tinklai (9.)

3. Projektuotojas: UAB „Panprojektas“, Respublikos 44, LT – 35173 Panevėžys, tel/fax 8-45 58 18 75; Projekto vadovas: Renata Skemundrienė, tel. 8 612 22801; el. paštas: [email protected].

4. Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija; į.k. 188773688;  Klaipėdos g.2, LT-96130 Gargždai; tel. 8-46-452545, atstovė Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Tamošauskienė, e. p. [email protected], tel. (8 46) 47 30 60.

5. Su projektiniu pasiūlymu galima susipažinti Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www. klaipedos-r.lt arba Vėžaičių seniūnijos patalpose Gargždų g. 25, Vėžaičiai, LT-96216 Klaipėdos r. pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 10.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 10.00 val. iki 15.00 val.

6. Pasiūlymų ir pastabų dėl projektinio pasiūlymo sprendinių teikimo tvarka: pasiūlymus projektuotojui dėl projekto galima pateikti raštu, siunčiant laišką nurodytu adresu: UAB „Panprojektas“, Respublikos 44, LT – 35173 Panevėžys bei elektroninio pašto adresu [email protected].

Visuomenės atstovai, teikdami projektuotojui pasiūlymus, privalo nurodyti savo vardą ir pavardę (įmonės pavadinimą), adresą ir kitus ryšio duomenis, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikti iki 2018-03-19.

7. Viešas susirinkimas vyks  2018-03-19 17:20 val. Vėžaičių seniūnijos patalpose Gargždų g. 25, Vėžaičiai, LT-96216 Klaipėdos r.

Projektiniai pasiūlymai


2018-02-22

Visuomenės informavimas apie „Arkinio sandėlio (Un.Nr.5598-9002-9011) rekonstravimo dalyje patalpų įrengiant dirbtuves ir pristatant garažą, tentinio sandėliavimo angaro Klaipėdos r.sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šlapšilės k., Gobergiškės g.24 statybos projektas“ projektinius pasiūlymus ir jų svarstymą su visuomene.

Projektuotojas: UAB „SIVOS STUDIJA“ Klaipėdos pl.9, Dauparai, Klaipėdos r.sav., mob.: +370 614 58237, El.paštas: [email protected]

Projekto vadovas: architektė Simona Jaugelė, atestato Nr.A1780.

Statytojas: P. Skersio automobilių remonto įmonė,  Įm. kodas 163992375, Gobergiškės g.24, Šlapšilės k. Klaipėdos r., Tel.: +370 689 30580.

Pavadinimas: „Arkinio sandėlio (Un.Nr.5598-9002-9011) rekonstravimo dalyje patalpų įrengiant dirbtuves ir pristatant garažą, tentinio sandėliavimo angaro Klaipėdos r.sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šlapšilės k., Gobergiškės g.24 statybos projektas“ projektinis pasiūlymas.

Adresas: Klaipėdos r.sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šlapšilės k., Gobergiškės g.24, žemės sklypo Kad. Nr. 5510/0003:177.

Statybos rūšis: Rekonstrukcija, nauja statyba.

Statinio kategorija: Neypatingas statinys.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties pastatai (7.9).

Statinio papildoma paskirtis: Paslaugų paskirties pastatai (7.4); Garažų paskirties pastatai (7.7).

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: www.klaipedos-r.lt bei Klaipėdos pl.9,  Dauparai, Klaipėdos r.sav.; tel.: +370 614 58237; laikas: I-V  09.00 - 17.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: el. paštu: [email protected] iki 2018-03-14 d. Teikiant pasiūlymus būtina nurodyti: 1) vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis; 2) pasiūlymo teikimo datą; 3) informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešo susirinkimo data ir laikas: 2018-03-14 d., 17.30 val., adresu: Klaipėdos pl.9,  Dauparai, Klaipėdos r.sav.

Projektiniai pasiūlymai


2018-02-21

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti mokslo paskirties ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo pastato, Pergalės g. 2A, Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2018-02-21

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti vieno buto gyvenamojo namo ir blokuoto garažo, Klaipėdos raj. sav., Kretingalės sen., Kunkių k., Jankaičių g. 28, Laida-A, statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2018-02-15

INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS:

Projekto pavadimas – Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., Sendvario g.16, statybos projektas.

Statinio statybos vieta – Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., Sendvario g.16, žemės sklypo kad. Nr. 5558/0005:219 Tauralaukio k.v. Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai (namai).

Numatomas pastato bendras plotas 247.85 m², pastato aukštis 9.78 m. Numatomas sklypo užstatymo pastatais tankumas – 10 %, intesyvumas – 13 %.

Statytojas – R. K.

Projektinių pasiūlymų rengėjęs – UAB „Vakarinis fasadas“, adresas Liepų g. 48B, Klaipėda, tel. 868750575, el.p. [email protected]

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose Liepų g. 48B, Klaipėdoje, tel. 868750575, nuo 2018-02-15 iki 2018-03-07 darbo dienomis nuo 10 iki 18 val. ir Klaipėdos r. savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipeda-r.lt.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2018-03-07 17:00, projektuotojui elektroniniu paštu [email protected], Lietuvos paštu Liepų g. 34-10, Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2018-03-07 17:30 val. projektuojamo pastato sklype, adresu Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., Sendvario g.16.


2018-02-14

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti sandėliavimo paskirties pastato su administracinėmis patalpomis ir kiemo aikštelės, Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Lėbartų k., Statybininkų g. 6A, statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2018-02-12

Informuojame visuomenę apie numatomą statinio Geležinkelio kelių Nr. 511, 512 ir 513, Gargždai (kadastrinis Nr. 5520/8001:0004) rekonstravimą ir parengtus susisiekimo komunikacijų (geležinkelio kelių) Gargžduose, žemės sklype kadastrinis nr. 5520/8001:0004, Klaipėdos r. sav., rekonstravimo projekto projektinius pasiūlymus. 

1. Statinio statybvietės adresas : Gamyklos g. 21, LT 96155 Gargždai, žemės sklypo kadastrinis Nr. 5520/8001:0004,

2. Projektuojamo statinio paskirtis – susisekimo komunikacijos (privažiuojamieji geležinkelio keliai),

3. Projektinių pasiūlymų rengėjas, įgaliotas atstovas: J.Fomičiovo geodezijos firma, adresas: Parko 6-26, LT 31140 Visaginas, projekto vadovas J. Pičuginas, el. p.: [email protected], tel.: +37068521551,

4. Statytojas: UAB „Gargždų geležinkelis”. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais direktorius Arūnas Grikšas, Gamyklos g. 21, LT96155 Gargždai, įg. asmens tel..: +37069837265, el. paštas: [email protected],

5. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis nuo 2018 m. vasario 19 iki 2018 m. kovo 05 d. imtinai nuo 7:00-11:00 ir 11:45-16:00 val. Statytojo patalpose adresu: Gamyklos g. 21, LT96155 Gargždai, Tel.: +370 46 471564 bei Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu https://klaipedos-r.lt.,

6.Nuo 2018 m. vasario 19 iki 2018 m. kovo 05 imtinai, iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui) gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų adresu: J.Fomičiovo geodezijos firma, adresas: Parko 6-26, LT 31140  Visaginas arba el. paštu [email protected]. Teikiant pasiūlymus būtina nurodyti: 1) vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis; 2) pasiūlymo teikimo datą; 3) informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas,

7. Viešas susirinkimas vyks 2018-03-06 d. 17.20 val. Statytojo patalpose, adresu: Gamyklos g. 21, LT96155 Gargždai, Tel.: +370 46 471564.

Projektiniai pasiūlymai 01

Projektiniai pasiūlymai 02


2018-02-07

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti sandėliavimo paskirties pastato, Klaipėdos r. sav.,  Klipščių k., Planetų g. 16, statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2018-01-29

INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS:

Projektuotojas: UAB “Architektai ir ko”;

                            Įmonės kodas: 302458768;

                            Adresas: Klaipėdos m. sav., Klaipėda, Pilies g. 8-309A.

Projekto vadovas: architektė Giedrė Elekšienė, diplomo Nr. MK 001627.

Statytojas: R. S.

Pavadinimas: Vieno buto gyvenamojo namo  Klaipėdoje r. sav., Priekulės sen., Dituvos k., Linksmybių g. 12, statybos projektas.

Adresas: Klaipėdoje r. sav., Priekulės sen., Dituvos k., Linksmybių g. 12

Statybos rūšis: Nauja statyba.

Statinio kategorija: Neypatingas statinys.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties pastatas.

Susipažinimas ir viešas susirinkimas: Iki viešo susirinkimo galima teikti projektuotojui pasiūlymus, pastabas. Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija, bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto raštu, adresu: UAB „Architektai ir ko” Klaipėdos m. sav., Klaipėda, Pilies g. 8-309A, darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. (tel.nr.: +37067757955) arba el. paštu: [email protected]. Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimamas nuo š. m. vasario 5 d. iki vasario 19 d., darbo dienomis, nuo 9:00 iki 16:00 val.

Su projektu bus galima susipažinti viešo susirinkimo metu, 2018 m. vasario mėn. 22 d., 18:00val., Klaipėdos rajono savivaldybės susirinkimų salėje adresu: Klaipėdos r. sav., Klaipėdos g. 2, Gargždai.


2018-01-23 

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti Mokslo paskirties ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo pastato, Pergalės g. 2A, Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

 • Objekto adresas: Pergalės g. 2A, Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. (sklypo kad. nr. 5530/0004:147 Jakų k.v.).
 • Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: mokslo paskirties pastatas
 • Projektuotojas: UAB “EKSPLOIT”, įm. k. 302638855,Ulonų g. 5, Vilnius, LT-08240, projekto vadovas Martynas Mačiulis,  architektė: Dalia Kriaučiūnienė, el. paštas [email protected], tel. Nr. +370 672 09073.
 •  Kontaktinis asmuo/įgaliotas asmuo – M M.
 • Statytojas:  Klaipėdos rajono savivaldybė, į.k. 188773688, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav., el. paštas [email protected], tel. Nr.  8 (46) 47 2025, +370 687 92265;
 • Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis (8:00-17:00)  š.m. sausio 29 d. – vasario 12 d., adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav. te www.klaipedos-r.lt (/go.php/lit/2018-m/1);
 • Informacija telefonu +370 672 09073. Pasiūlymus galima teikti iki viešo susirinkimo š.m. vasario 12-tos dienos, raštu  - Ulonų g. 5, Vilnius, el. Paštu : [email protected]

Viešas susirinkimas įvyks 2018 m. vasario 12 d. 17.15 val. Klaipėdos rajono savivaldybėje, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav., – Posėdžių salėje.


2018-01-23

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti vieno buto gyvenamojo namo, Viliaus Gaigalaičio g. 15, Priekulės I k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2018-01-23

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato, Smeltaitės g. 136, Trušelių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2018-01-23

INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS:

Projekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Dituvos k., Pavasario g. 86A statybos projektas.  

Statybos rūšis: Nauja statyba.

Statinio kategorija: Neypatingas.

Statinių statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Dituvos k., Pavasario g. 86A, žemės sklypo unikalus Nr. 4400-4207-1034.  

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas.  

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo duomenys: UAB „Architektai ir Ko“Pilies g. 8-309A, LT-91234 Klaipėda, tel. (8-677) 57955, El./p.: [email protected]                          

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:   projekto vadovas Giedrė Elekšienė, tel. (8-677) 57955, El./p.: [email protected]                            

 Statytojas: T. K.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas: Pilies g. 8-309A, LT-91234 Klaipėda, (8-677) 57955, nuo 2018 m. sausio 26 d. iki 2018 m. vasario 9 d., nuo 9:00 iki 17:00 val., susipažinti taip pat galima savivaldybės internetinėje svetainėje https://www.klaipedos-r.lt. 

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: iki 2018 m. vasario 9 d. 17:00 val., raštu projekto rengėjui UAB „Architektai ir Ko“, adresu Pilies g. 8-309A, LT-91234 Klaipėda, el. paštu [email protected]   arba telefonu (8-677) 57955. 

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Gargždai, Klaipėdos g. 2, 2018 m. vasario 12 d. 18:00 val.


2018-01-17

INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS: 

Projektuotojas: UAB “Architektai ir ko”;

                            Įmonės kodas: 302458768;

                            Adresas: Klaipėdos m. sav., Klaipėda, Pilies g. 8-309A.

Projekto vadovas: architektė Giedrė Elekšienė, diplomo Nr. MK 001627.

Statytojas: UAB “Magrida”.

Pavadinimas: Dviejų blokuotų sandėlių  Klaipėdoje r. sav., Gargždai, Statybininkų g. 11, statybos projektas.

Adresas: Klaipėdoje r. sav., Gargždai., Statybininkų g. 11.

Statybos rūšis: Nauja statyba.

Statinio kategorija: Neypatingas ir II gr. nesudėtingas statinys.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: sandėliavimo paskirties pastatas.

Susipažinimas ir viešas susirinkimas: Iki viešo susirinkimo galima teikti projektuotojui pasiūlymus, pastabas. Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija, bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto raštu, adresu: UAB „Architektai ir ko” Klaipėdos m. sav., Klaipėda, Pilies g. 8-309A, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. (tel.nr.: +37067216144) arba el. paštu: [email protected]. Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimamas nuo š. m. sausio 18 d. iki vasario 6 d., darbo dienomis, nuo 8:00 iki 17:00 val.

Su projektu bus galima susipažinti viešo susirinkimo metu, 2018 m. vasario mėn. 7 d., 18:00val., Klaipėdos rajono savivaldybės susirinkimų salėje adresu: Klaipėdos r. sav., Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Projektiniai pasiūlymai


2018-01-17

INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS:

Sandėliavimo paskirties pastato su administracinėmis patalpomis ir kiemo aikštelės, Statybininkų g. 6A, Lėbartų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas“.

Statinių statybvietės adresas. Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:

Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Lėbartų k., Statybininkų g. 6Akad. Nr. 55510/0005:1585.

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

 • Sandėliavimo paskirties pastatas: negyvenamasis pastatas;  pogrupis: 7.9. sandėliavimo paskirties pastatai – pastatai, pagal savo tiesiginę paskirtį naudojami sandėliuoti: saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti pastatai, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti.
 • Kiemo aikštelės: inžineriniai statiniai; grupė: kiti inžineriniai statiniai -12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai − fortai, bunkeriai, šaudyklos, techniniai stebėjimo bokštai, sąvartynai, atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti), transporterių galerijos, estrados, nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai, neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui (tvoros, kiemo aikštelės, lauko tualetai, stoginės, pavėsinės, atraminės sienelės, šachtiniai šuliniai, lieptai, mėšlidės, aplinkos tvarkymo elementai ir panašiai).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB J ir A architektūros studija, Jurgita Burbienė, el. paštas: [email protected] , tel. +370 699 47048.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

UAB „PSBL Baltic“; Tauro 14-oji g. 4, 92345 Klaipėda; m.tel.: +370 600 06 250 ;el.p. [email protected].

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB J ir A architektūros studija, Baltijos pr. 123-24, LT-93224 Klaipėda, nuo 2018-01-24 iki 2018-02-07, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus galima teikti raštu, adresu Baltijos pr. 123 – 24, LT-93224 Klaipėda, el. paštas: [email protected], iki 2018-02-07.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Klaipėdos rajono savivaldybės, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, posėdžių salė (pirmas aukštas),   2018-02-08, 17:30 val.

Projektiniai pasiūlymai


2018-01-12

INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Statinio projekto pavadinimas: Vieno buto gyvenamojo namo (7.1) ir blokuoto garažo (8.17.2), Klaipėdos raj. sav., Kretingalės sen., Kunkių k., Jankaičių g. 28, statyba, Laida-A.

Statinio statybvietės adresas: Klaipėdos raj. sav., Kretingalės sen., Kunkių k.,

Jankaičių g. 28, sklypo kadastrinis Nr. 5528/0002:297 Girkalių k. v..

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas

(STR 1.01.03:2017, p.6.1), garažas (STR 1.01.03:2017, p.7.7).

Projektuotojas: IĮ „Arch Box“, adresas: Pievų Tako g. 11-1a, Klaipėda, tel. +370 676 27 939,

el. paštas: aarchbox@gmail.com, įmonės savininkas, projekto vadovas Liudas Kalkis

(diplomo MM Nr. 000030).

Užsakovas: . A. S.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas: Pievų Tako g. 11-1a, mob. telefonu 864417502, Klaipėda, arba el. paštu: [email protected].

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais laikas: Iki 2018-01-31 darbo dienomis

I-IV 9.00-12.00 ir 12.45-17.00, V 9.00-12.00 ir 12.45-15.45, adresu: Pievų Tako g. 11-1a, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.. Atsakingi asmenys: projekto vadovas Liudas Kalkis, tel. +370 676 27 939,

el. paštas [email protected].

Viešas susirinkimas įvyks:  2018-02-01, 19.45 val., Jankaičių g. 28, Kunkių k., Kretingalės sen., Klaipėdos raj. sav., tel.: +370 676 27 939.


2018-01-03

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti vieno buto gyvenamojo namo su priklausiniais Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Stučių k., Vytauto Majoro g. 14, projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2018-01-03

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti vieno buto gyvenamo namo Smeltaitės g. 126, Trušelių k., Klaipėdos r. sav., projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta


2018-01-02

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti sodo pastato rekonstravimo ir paskirties keitimo į vieno buto gyvenamąjį namą Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Derceklių k., Alyvų g. 23, projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE

Numatomo projektuoti statinio adresas: Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Girkalių k., Artojų g. 13.

Žemės skypo kadastrinis adresas: 5528/0007:95.

Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis ir būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis:  6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai ( pagal STR 1.01.03:2017).

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Kartografiniai projektai“ Vytauto g. 17, Kretinga, tel.  (8 445) 78199, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

Statytojas: D Š.

Projektinių pasiūlymų autorius ir architektas: Rimgaudas Laužikas, kvalifikacijos atestato Nr. A 409, išduotas nuo 2013-11-15.

 Projekto vadovas:  Andrius Žilius, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 34849, išduotas 2015-07-15, (8 46) 493322, el.p. [email protected] .

Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Andrius Žilius, tel. (846) 493 322, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Dariaus ir Girėno g. 7, Gargždai, UAB „Kartografiniai projektai“, biuro patalpose darbo laiku nuo 2018-03-14 iki 2018-04-04. Tel.: (8 445) 78199.

Visuomenės atstovai pasiūlymus gali teikti elektroniniu paštu: info@kartografiniaiprojektai.lt

Informaciją gali teikti projektuotojui visuomenės atstovai iki viešo susirinkimo, adresu: Vytauto g. 17, Kretinga. tel.: (8 445) 78199, el.paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt.

Viešas susirinkimas įvyks: Dariaus ir Girėno g. 7, Gargždai, (UAB „Kartografiniai projektai“ biuro patalpose),2018-04-04 17:10 val.

 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Klaipėdos rajono Sendvario seniūnijos privažiuojamojo kelio prie Trušelių nuo kelio Nr. 2212 Klaipėda–Triušiai–Kretinga (Nr. KL1421) ir kelio Klemiškė II–Trušeliai (Nr. KL1412), kurie sutampa su Danės gatve, rekonstravimo projektoprojektiniai pasiūlymai.

 

1.       Statinių statybvietės adresas

Danės g., Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

 

2.       Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta)

Esama: 8.1. Susisiekimo komunikacijos: keliai

Būsima: 8.2. Susisiekimo komunikacijos: gatvės

 

3.       Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus

UAB „URBAN LINE“; direktorius/ projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas

 

4.       Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (autorius)

Saugaus eismo skyriaus vadovė Barbora Kundelytė; el. paštas: barbora.kundelyte@urbanline.lt;

tel. 8 624 69375.

 

5.       Statytojas

Klaipėdos rajono savivaldybė, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai;

Atsakingas atstovas – Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Reda Palaimienė,

el. paštas: reda.palaimienė@klaipedos-r.lt; tel.8 673 28 949

 

6.       Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima

·         Nuo 2018-05-24 d. iki 2018-06-14 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val., UAB „URBAN LINE“ patalpose,  Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; tel. 8 624 69375

·         Savivaldybės internetiniame puslapyje (www.klaipedos-r.lt)

 

7.       Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2018-06-14 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val., UAB „URBAN LINE“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;

el. paštu barbora.kundelyte@urbanline.lt bei viešojo susirinkimo metu

 

8.       Kur ir kada vyks viešas susirinkimas

Viešasis susirinkimas įvyks 2018-06-14 d. 17:20 val. Sendvario seniūnijoje, adresu Saulės g. 1, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., LT-92338

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE

OBJEKTO DUOMENYS

 

Pavadinimas:

Priekulės miesto atvirųjų viešųjų erdvių sutvarkymo supaprastintas statybos projektas. Teritorijos: Klaipėdos g., Turgaus., Žalgirio g.

 

1.

Statinio (-ių) statybvietės adresas:

Klaipėdos raj., Priekulė: Klaipėdos g., Turgaus g., Žalgirio g.

2.

Statinio (-ių) esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

-

3.

Projektinių pasiūlymų Projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus:

UAB „Projektų rengimo centras”

(juridinio asmens pavadinimas)

įgaliotas atstovas

projekto vadovė, architektė Jogilė Rutkauskaitė, tel. 8 606 18952, [email protected], jogile.rutkauskaite@prc.lt

(vardas, pavardė, telefono Nr., elektroninis paštas)

4.

Statytojas:

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

(fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefono Nr., elektroninis paštas; juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas, telefono Nr., elektroninis paštas)

Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Tel. (8 46) 472025, s[email protected]

5.

Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima:

Priekulės seniūnijos patalpose, adresu Klaipėdos g. 14, Priekulė, LT-96341

(adresas, telefono Nr., laikas)

Tel. +370 46454280, +370 69830818, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00, ir www.klaipedos-r.lt

6.

Nuo 2018 m. lapkričio 26d. iki gruodžio 10 d.

dienomis imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo

metu) visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymu raštu, adresu

UAB „Projektų rengimo centras”, Žemaitės g. 21, LT– 03118 Vilnius, el.p. [email protected], jogile.rutkauskaite@prc.lt

7.

Viešas susirinkimas vyks:

Priekulės seniūnijos patalpose, adresu Klaipėdos g. 14, Priekulė, LT-96341,

2018 m. gruodžio 11 d. 17.20 val.

(adresas, laikas)

       

 

800x600 Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE
Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-15 20:22:04
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304