2013 m. - Klaipedos-r.lt

2013 m.

 

2013-12-02

Informacija apie visuomenei svarbaus statinio gamybos ir pramonės paskirties statinių, Industrijos g. 4, Rimkų km., Klaipėdos r.,  statybos projekto, projektavimo pradžią.

UAB „Bioprojektas“, pagal projektavimo darbų rangos sutartį pradeda katilinės projektavimo darbus adresų Industrijos g. 4, Rimkų km., Dovilų sen., Klaipėdos r.. Projekto pavadinimas: Gamybos ir pramonės paskirties statinių, Industrijos g. 4, Rimkų km., Klaipėdos r., statybos projektas“.

Remiantis statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus 60 punktu pateikiame informaciją apie visuomenei svarbaus statinio projektavimo pradžią.

Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas – Industrijos g. 4, Rimkų km., Dovilų sen., Klaipėdos r.

Statinio naudojimo paskirtis – Katilinės pastatas - Negyvenamasis gamybos ir pramonės paskirties pastatas, energetikos pastatas; Dūmtraukis (statinys) – Kitos paskirties statinys, Katilinės pastato priklausinys); Biokuro stoginė (statinys) – Sandėliavimo paskirties statinys, Katilinės pastato priklausinys);

Teritorijų planavimo dokumentas ir jo patvirtinimo data – Detalusis planas, patvirtintas 2012-11-29 (Nr. T11-738).

Žemės sklypo plano schema 1:2000 masteliu su išdėstytais esamais ir projektuojamais statiniais – Žemės sklypo planas – Priedas Nr.1.

Planuojama statinio projektavimo ir statybos pradžia ir pabaiga – Planuojama projektavimo pradžia 2013-11-25, planuojama statybos darbų pradžia 2014-03, planuojama statybos darbų pabaiga 2014-12.

Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas - UAB „Bioprojektas“ S.Daukanto g.19, Kazlų Rūda.

Projekto vadovo el. pašto adresas ir telefonas, atsakingas asmuo galintis teikti informaciją apie Projektą – projekto vadovas Arūnas Ruokis [email protected]  , 8-343-98 949.

Statytojas – UAB „NEO-GROUP“ Industrijos g. 2, Rimkai, Dovilų sen., Klaipėdos r. Tel.: 8-46-466710.

Atsakingos institucijos išvada dėl PUV PAV - Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvada, 2013-11-11 Nr.(2.6)-A4-4122, dėl UAB NEO GROUP“ biokuro katilinės įrengimo poveikio aplinkai vertinimo. Išvada - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Laikas (dienomis ir valandomis), skirtas susipažinti su Projektu – darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val.


2013-10-10

Informacija apie techninio projekto „Gamybos ir pramonės paskirties pastato (dirbtuvių) Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Smilgynų k., Smilgynų g. 20 statybos projektas” rengimą ir organizuojamą viešą susirinkimą.

Suprojektuoto statinio adresas: Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Smilgynų k., Smilgynų g. 20

Statinio naudojimo paskirtis: Gamybos ir pramonės paskirties.

Teritorijos planavimo dokumento  pavadinimas ir jo patvirtinimo data: Detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021-12-21 sprendimu Nr. T11-796.

Planuojama statinio projektavimo ir statybos pradžia ir pabaiga: 2013-2014 m.

Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB „Almontus“, I.Kanto g. 22-2, LT-92237 Klaipėda. Tel/Faksas.: (+370 46) 381728 Mob. tel.: (+370 672) 80808. Elektroninis paštas: [email protected]

Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Projekto vadovas E.Urbonas, tel. 8-662-08193, [email protected] 

Statytojas: V. B.

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai (data, rašto Nr.)

Vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495, 1 ir 2 priedais, nėra kriterijų, pagal kuriuos turėtų būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo

Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie parengtą techninį projektą? Iki  2013-10-28 darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.: UAB „Almontus“ patalpose adresu: I.Kanto g. 22-2, Klaipėda, Tel/Faksas.: (+370 46) 381728. Atsakingi asmenys: projekto vadovas Evaldas Urbonas, tel. 8-662-08193, el. paštas [email protected]

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas dėl techninio projekto aptarimo? 2013-10-28, 16.00 val. UAB „Almontus“ patalpose adresu: I.Kanto g. 22-2, Klaipėda, Tel/Faksas.: (+370 46) 381728.


2013-10-09

Informacija apie techninio projekto „Gamybos ir pramonės paskirties pastato Pamiškės g. 35, Švepelių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas“ rengimą ir organizuojamą viešą susirinkimą.

Suprojektuoto statinio adresas: Pamiškės g. 35, Švepelių k., Klaipėdos r.sav.

Statinio naudojimo paskirtis: Gamybos ir pramonės paskirties.

Teritorijos planavimo dokumento  pavadinimas ir jo patvirtinimo data: Detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2005-12-01 sprendimu Nr. T11-354.

Planuojama statinio projektavimo ir statybos pradžia ir pabaiga: 2013-2014 m.

Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB „Almontus“, I.Kanto g. 22-2, LT-92237 Klaipėda. Tel/Faksas.: (+370 46) 381728 Mob. tel.: (+370 672) 80808. Elektroninis paštas: [email protected]

Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Projekto vadovas A. Armalis, tel. 8-640 11996, [email protected] 

Statytojas: UAB „Sadomaksa“, adresas: Vakarinis aplinkkelis 16, LT-48182 Kaunas. Tel. (+370 37) 488211.

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai (data, rašto Nr.)

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas (RAAD) 2005-05-20 raštu Nr. (9.14.5)- V4-1972 pateikė atrankos išvadą dėlPŪV PAV: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie parengtą techninį projektą? Iki  2013-10-28 darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.: UAB „Almontus“ patalpose adresu: I.Kanto g. 22-2, Klaipėda, Tel/Faksas.: (+370 46) 381728. Atsakingi asmenys: projekto vadovas Andrius Armalis, tel. 8-640 11996, el. paštas [email protected].

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas dėl techninio projekto aptarimo? 2013-10-28, 17.00 val. UAB „Almontus“ patalpose adresu: I.Kanto g. 22-2,Klaipėda, Tel/Faksas.: (+370 46) 381728.


2013-10-07

Informacija apie techninio projekto „Vandens šildymo katilo, naudojančio biokurą, su kondensaciniu ekonomaizeriu įrengimas Gargždų ŠTR katilinėje nr. 4“rengimą ir organizuojamą viešą susirinkimą

Suprojektuoto statinio adresas

Gargždų ŠTR katilinė Nr. 4 adresu J.Janonio g. 38, Gargždai.

Techninio projekto pavadinimas

Gargždų ŠTR katilinės Nr.4, adresu J. Janonio g. 38, Gargždai, unikalus Nr. 55/987-0004-01-2 rekonstrukcija, įrengiant vandens šildymo katilą, naudojantį biokurą, ir kondensacinį ekonomaizerį

Statinio naudojimo paskirtis

Šilumos gamyba.

Techninio projekto parengimo terminas

2012 m.

Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas

UAB „Enerstena“, Raktažolių g. 21, 52181 Kaunas

Projektuotojo vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą

Projekto vadovas K. Janušauskas, tel. 8-614 02928, [email protected] 

Statytojas

AB „Klaipėdos energija“, adresas: Danės g. 8, Klaipėda, tel. 8-46 410859, faks. 8-46 410870; [email protected]klenergija.lt

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai (data, rašto Nr.)

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas (RAAD) 2011-05-06 raštu Nr. (9.14.5)-LV4-1847 pateikė atrankos išvadą dėl PŪV PAV: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie parengtą techninį projektą?

Iki  2013-10-24 darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.: AB „Klaipėdos energija“ adresu: P.Cvirkos g. 15, Gargždai, tel. 8-46 473143, faks. 8-46 473158. Atsakingi asmenys: Gargždų šilumos tinklų rajono viršininkas Egidijus Preibys, tel. 8-46 473143, el. paštas [email protected], Investicijų valdymo skyriaus vadovas Antanas Katinas, tel. 8-46 392212, el. paštas [email protected].

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas dėl techninio projekto aptarimo?

2013-10-24, 17.00 val. AB „Klaipėdos energija“ adresu: P.Cvirkos g. 15, Gargždai, tel. 8-46 473143, faks. 8-46 473158.


2013-07-01

Vadovaudamasi STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2010, Nr. 115-5902; Nr.133; 2011, Nr.45) VIII skyriumi, UAB „Kelprojektas“ (projekto rengėjas) informuoja apie rengiamą Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų  žemės sklype Nr. 5544/0002:106, Rimkų kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone naujos statybos projektą. Schema

Statinio statybvietės adresasKlaipėdos rajonas, Dovilų seniūnija, Rimkų kaimas.

Statinio paskirtissusisiekimo komunikacija: keliai (gatvės).

Statybos rūšisnauja statyba.

Teritorijų planavimo dokumentas ir jo patvirtinimo dataKlaipėdos rajono  savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T11-111; Žemės sklypų kadastrinis Nr. 5544/0002:41 (11,2144 ha), 5544/0002:446 (8,9801 ha), 5544/0002:39 (2,0001 ha), 5544/0002:596 (8,6490 ha), 5544/0002:535 (10,5605 ha), 5544/0002:450 (3,0500 ha), 5544/0002:141 (2,5105 ha, 5544/0002:140 (2,0003 ha), 5544/0002:595 (60,8463 ha) Rimkų kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone detalusis planas.

Planuojama statinio projektavimo ir statybos pradžia2013 m., pabaiga2015 m.

ProjektuotojasUAB „Kelprojektas“ Klaipėdos padalinys (Taikos pr. 24, LT-91222 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 38 34 77, el. p. [email protected]).

Projekto vadovė – Inesa Čubarova, tel.: 861 470737 arba (846) 381004, el. paštas [email protected]

Laikas (dienomis ir valandomis), skirtas susipažinti su Projektu – darbo dienomis 800–1130 ir 1230–1700. Viešo susirinkimo data bus skelbiama papildomai.

Užsakovas (Statytojas)UAB „NEO GROUP“, Šilutės g. 9, Rimkų k., LT-95346, Klaipėdos r., adresas internete: www.neogroup.eu,  tel.: (846) 466710, faks.: (846) 466711, el. paštas: [email protected]

UAB „Sweco Lietuva“ 2011 metais atliko strateginį pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita „Žemės ūkio paskirties sklypų kadastrinis Nr. 5544/0002:41 (11,2144 ha), 5544/0002:446 (8,9801 ha), 5544/0002:39 (2,0001 ha), 5544/0002:596 (8,6490 ha), 5544/0002:535 (10,5605 ha), 5544/0002:450 (3,0500 ha), 5544/0002:141 (2,5105 ha, 5544/0002:140 (2,0003 ha), 5544/0002:595 (60,8463 ha) Rimkų kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone detaliajam planui“.

Pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedą UAB „NEO GROUP“ planuojama ūkinė veikla  - Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų nauja statyba nepatenka į planuojamos ūkinės veikos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą.


2013-05-27

Informuojame, kad pradedamas rengti gamybinio pastato su buitinėmis patalpomis unik. Nr. 5597-2008-8044 ir gamybinio pastato unik. Nr. 5597-2008-8022 rekonstrukcijos įteisinimo bei katilinės pastato ir rąstų apdorojimo kameros statybos įteisinimo projektas, adresu Klaipėdos raj.,  Kretingalės sen., Grauminės km., Mokyklos 23. Schema.

Projektas rengiamas pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus patvirtintus specialiuosius reikalavimus 2013-05-23 Nr. (12.13)Ar. 5-716.

Statybos adresas: Mokyklos 23, Grauminės km,. Kretingalės sen., Klaipėdos raj.

Statinio paskirtis: gamybos pramonės

Teritorijų planavimo dokumentas: yra (Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T11-81, 2013m. vasario 22 d.)

Statinio projektavimas: 2013 II ketvirtis

Statinio statybos pabaiga: 2013 IV ketvirtis

Projektuotojas:  UAB „Merkevičius ir partneriai“, Ringuvos g. 65, Kaunas, tel 8 (683) 44540, el.p. [email protected]   Darbo laikas I-V, 8-17 val

Projekto vadovas:  Česlovas Šarakauskas, tel  8 (686) 11821

Statytojas: UAB „Sakuona“,  Klaipėdos raj.,  Kretingalės sen., Grauminės km., Mokyklos 23, tel. 8 (46) 440241, faks. 8 (46) 440448, el.p. [email protected], www.mediena.lt


2013-01-15

Informuojame, kad pradedamas rengti „GAMYBINIO IR PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (unikalus Nr. 5598-4010-7020), GAMYKLOS G. 2C, GARGŽDUOSE, REKONTSTRAVIMO PROJEKTAS“. Schema.

Projektas rengiamas pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriau patvirtintus specialiuosius architektūrinius reikalavimus 2013-01-08, Nr. (12.13)Ar.5-25 

 • statybos adresas: Gamyklos g. 2c, Gargždai
 • statinio paskirtis: gamybos ir pramonės
 • teritorijų planavimo dokumentas: nėra
 • statinio projektavimas: 2013 I ketvirtis,
 • statinio statybos pabaiga: 2013 IV ketvirtis;
 • projektuotojas: UAB „Litana ir Ko“, Gamyklos g. 2A, LT-96155 Gargždai;
  tel.: (8 46) 455352, Faks. (8 46) 455354,
  el.p. [email protected], http://www.litana-group.com.
  Darbo laikas I-V, 8-17val.
 • projekto vadovas: Rolandas Rakevičius, el. paštas [email protected], tel.: +370 615 58874
 • statytojas: UAB „Litana ir Ko“, Gamyklos g. 2A, LT-96155 Gargždai. tel.: (8 46) 455352, Faks. (8 46) 455354, el.p. [email protected], http://www.litana-group.com

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-09 09:25:10
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304