SKELBIAMAS DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO (NVŠ) PROGRAMŲ AKREDITAVIMUI  2020–2021  METAMS

Prašome teikti paraiškas naujų vaikų neformaliojo švietimo programų akreditacijai 2020-2021 metams iki 2020 m. spalio 7 d. Švietimo ir sporto skyriui, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždal.

NVŠ programa turi būti:

- parengta pagal Klaipėdos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedą;

- skenuota ir įkelta į Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrą (KTPRR). Tuo atveju, kai švietimo teikėjas vykdo programas skirtingose savivaldybėse, kiekviena programa yra registruojama atskirai, t.y. kiekviena NVŠ programa turi turėti unikalų KTPRR kodą.

Nauji NVŠ teikėjai turi: būti užsiregistravę Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR). Registravimo tvarka pateikta adresu www.smir.smm.lt 

Dėl papildomos informacijos, konsultacijos galite kreiptis į Švietimo skyriaus vyr. specialistę Vilma Gudzevičienę, tel. (8 670) 48051, el. p. . vilma.gudzeviciene@klaipedos-r.lt

Dėl programų registravimo KTPRR, darbų Mokinių registre   konsultuoja  Švietimo skyriaus vyr. specialistė Rasa Žvaginienė, tel. (8 46) 452346 , el. p. rasa.zvaginiene@klaipedos-r.lt

AKTUALI INFORMACIJA:

Klaipėdos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas čia 

NVŠ teikėjų ir mokinių tėvų/globėjų sutartis čia