Klaipėdos rajono savivaldybė skelbia konkursą Gargždų seniūnijos seniūno pareigoms.

Pareigybės funkcijos, specialieji reikalavimai ir kita informacija skelbiama Valstybės tarnybos portale: http://portalas.vtd.lt/lt/gargzdu-seniunijos-seniunas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;44228.html

Dokumentai dalyvauti konkurse teikiami elektroniniu būdu per VATIS Atrankos modulį (https://www.testavimas.vtd.lt/).