Klaipėdos rajono savivaldybė, skatindama valdytojus bendromis jėgomis tinkamai prižiūrėti ir tvarkyti kultūros paveldo objektus, esančius Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje (toliau – kultūros paveldo objektas),  ir kultūros paveldo statinius, esančius Priekulės miesto istorinėje dalyje (toliau – kultūros paveldo statinys), kviečia teikti paraiškas iš dalies finansuoti jų išsaugojimo darbus iš Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšų 2021-iesiems metams.

Paraiškas gali teikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio savininkas ar kitas fizinis ar juridinis asmuo nuosavybės, patikėjimo, nuomos, panaudos ar kitokiu teisėtu pagrindu valdantis kultūros paveldo objektą ar kultūros paveldo statinį, arba jo įgaliotas asmuo.

Bendra skiriama lėšų suma 2021 metais – 50 000 Eurų.

Paraiškos forma, privalomų pateikti dokumentų sąrašas ir kitos sąlygos nurodytos Kultūros paveldo objektų, esančių Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, ir kultūros paveldo statinių, esančių Priekulės miesto istorinėje dalyje, išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos apraše, patvirtintame Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T11-35. Tvarkos aprašą su paraiškos forma galima rasti čia

Užpildytas paraiškas prašome teikti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui nuo 2021 m. kovo 2 d. iki 2021 m. balandžio 2 d. 15 val. (imtinai) adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai (paraiškos paliekamos 1 aukšte esančiame „viename langelyje“, esant karantinui – paraiškos įdedamos į voką ir paliekamos Savivaldybės pašto dėžutėje, pakabintoje prie įėjimo į Civilinės metrikacijos salę), siųsti elektroniniu paštu (pasirašytas ir skenuotas) adresu sonata.smatauskiene@klaipedos-r.lt iki nurodyto termino arba siųsti paštu, ant voko nurodant „Kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo statinių išsaugojimo darbų finansavimo paraiškų atrankos konkursui“. Paraiškoms, siunčiamoms paštu, priėmimo terminas galioja pagal pašto antspaudo datą ant voko.

Informaciją darbo valandomis teikia Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patarėja Sonata Šmatauskienė, tel. (8 618) 45035, el. p. sonata.smatauskiene@klaipedos-r.lt.

Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties forma.