Klaipėdos rajono savivaldybė 2020 m. birželio 29 d. skelbia konkursą Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms - Klaipedos-r.lt

Klaipėdos rajono savivaldybė 2020 m. birželio 29 d. skelbia konkursą Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms

1. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui į Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas:

1.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.

1.2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

1.2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

1.2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

1.2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį.

1.3. Turėti teisės aktų nustatyta tvarka įvertintas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.

1.4. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.

1.5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

1.6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;

1.7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

1.8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;

1.9. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus valstybės ir Savivaldybės valdymo institucijų teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą ir valdymą, darbo santykių reguliavimą, švietimo sistemos sandarą, švietimo organizavimo principus;

1.10. Išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;

1.11. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo”.

2. Pretendentas į Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas turi pateikti šiuos dokumentus:

2.1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2.2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

2.3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.

2.4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).

2.5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją. (Pastaba: Kompetencijų vertinimą atlieka Nacionalinė švietimo agentūra. Informacija apie vertinimą skelbiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje https://www.nsa.smm.lt).

2.6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

2.7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as).

2.8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).

2.9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

3. Dokumentai priimami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriuje, 318 kabinete (Klaipėdos g. 2, Gargždai) iki 2020 m. spalio 30 d. (įskaitytinai).

Atrankos data – 2020 m. lapkričio 18 d.

Informacija telefonu 8 69488720.

Elektroninio pašto adresas jurgita.virbauskiene@klaipedos-r.lt .

Pretendentas dokumentus skelbime nurodytu adresu pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems visų 2 punkte nurodytų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

 

 

_______________________

Paskutinis atnaujinimas: 2020-06-29 11:41:01
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293001020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101