Klaipėdos rajono gyventojus sukrėtė skaudi žinia – šiandien, eidamas 84-uosius metus, mirė Česlovas Tarvydas. Jis buvo ilgametis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys, vienas iš Priekulės laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus kūrėjų, mūsų krašto garbės pilietis, Nepriklausomybės Akto signataro Jurgio Šaulio sūnėnas, Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų partijos Klaipėdos rajono skyriaus narys.

„Česlovą Tarvydą pažinojau ne tik kaip puikų politiką, su kuriuo teko dirbti ne vieną kadenciją Taryboje, bet ir kaip atsidavusį visuomenininką, kuriam mūsų krašto ir šalies istorijos įprasminimas buvo itin svarbus. Būtent jo dėka surastos ir pažymėtos mūsų krašto partizanų kovų ir žūties vietos. Jo dėka Priekulėje įkurtas Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus. Nuoširdžiai užjaučiu šeimą, netekus mylimo žmogaus. Ši netektis skaudi ir visam Klaipėdos rajonui, kurio labui Česlovas Tarvydas nuveikė daug prasmingų darbų“, – užuojautą reiškia Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas. 

Česlovas Tarvydas gimė 1935 m. sausio 24 d. Klaipėdos rajone, Šermukšnių kaime. Iš Priekulės geležinkelio stoties 1952 metų vasarą Tarvydų šeima buvo ištremta į Sibirą. Iš Žemaitijos į Krasnojarską tada pajudėjo keturi žmonių prikimšti vagonai. Šešiolikametis Česlovas dirbo sunkų darbą plytinėje iki sugrįžimo 1957-aisiais į gimtąjį kaimą. 1972 m. baigė Rietavo žemės ūkio technikumą.

Nuo 1990 m. Česlovas Tarvydas buvo Klaipėdos rajono tarybos deputatas, vėliau – Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys nuo Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų partijos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Klaipėdos rajono asociacijos pirmininkas. Jo dėka Klaipėdos rajono tremtinių organizacija yra viena iš veikliausių visoje šalyje, išplėtojusi ir tiriamąją, ir kultūrinę bei edukacinę veiklą.

Tarvydų šeimoje visada buvo gerbiamas motinos brolio – garsaus prieškario diplomato ir politikos veikėjo, žymaus kultūrininko dr. Jurgio Šaulio iš Balsėnų atminimas. Iš užsienio pargabentą vertingą diplomato archyvą Č. Tarvydas perdavė Signatarų namams Vilniuje, ir tai buvo paskata įsteigti atskiriems signatarams skirtas muziejaus sales. Česlovo Tarvydo šeima yra Signatarų klubo narė.

Česlovas Tarvydas buvo ir vienas iš knygos apie rezistenciją ir tremtį Klaipėdos rajone leidybos iniciatorių.