Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba skelbia Jaunimo politikos plėtros programos jaunimo veiklos skatinimo  projektų finansavimo konkursą.

Projektus konkursui  gali teikti Klaipėdos rajono jaunimo organizacijos ir  neformalios jaunimo grupės (asmenų nuo 14 iki 29 metų amžiaus grupės).

Projektų finansavimo konkurso tvarkos aprašą   rasite Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt ‒ „Informacija jaunimui“ ‒ ,„Konkursai“. /index.php?1613663382

2021 m. jaunimo veiklos projektų prioritetas: ilgalaikės jaunimo savanoriškos veiklos skatinimas. Asmenų su negalia  ir mažiau galimybių turinčio jaunimo integracija į savanorystę.

Paraiškos su Aprašo 13 punkte nurodytais dokumentais ir su lydraščiu, kuriame nurodomas pateiktų dokumentų sąrašas, gali būti siunčiamos paštu registruotu laišku, adresu: Jaunimo reikalų koordinatoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, arba pateikiamos skenuotos elektronine forma adresu jaunimas@klaipedos-r.lt  iki 2021 m. vasario 15 d.