Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą dėl žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo (LRV Nutarimas). Numatyta, kad žalieji pirkimai šiemet, nuo liepos 1 d. iki gruodžio pabaigos, turi sudaryti ne mažiau kaip 10 proc. visų viešųjų pirkimų vertės, 2022 m. – ne mažiau kaip 50 proc., o nuo 2023 m. – 100 proc.

Nustatyta, kad perkančiosios organizacijos turi taikyti žaliųjų pirkimų reikalavimus visiems pirkimams, išskyrus pirkimams,  kai sutartis sudaroma žodžiu ir (ar) įgyvendinant užsienyje vykdomus tarptautinių donorų lėšomis finansuojamus vystomojo bendradarbiavimo projektus ir (ar) maisto pirkimams, atliekamiems vykdant krašto apsaugos gynybines užduotis ir (ar) įsipareigojimus NATO.

Taip pat yra svarbu rinkti informaciją dėl žaliųjų pirkimų vykdymo, kadangi nuo šiol žalieji pirkimai bus fiksuojami ne tik procedūrų ataskaitoje Atn-1, bet ir metinėje Atn-3 viešųjų pirkimų ataskaitoje.

Kviečiame sekti VPT tinklalapį, kuriame informacija dėl darniųjų pirkimų bus nuolat pildoma.

Naudingos nuorodos:

Primename, jog Viešųjų pirkimų tarnyboje kuriasi darniųjų pirkimų skyrius, kuris teiks konsultacijas žaliųjų pirkimų klausimais. Užklausas dėl žaliųjų pirkimų galima siųsti el. paštu klausk@vpt.lt arba Klausk VPT.