Turintieji žemės sklypus turėtų nepamiršti, kad savo nuosavybę būtina prižiūrėti. Pamiršusiems šią pareigą gresia administracinės nuobaudos.

Viešosios tvarkos skyrius primena, kad Klaipėdos rajono miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklės numato, jog tvarkytojai privalo valyti, tvarkyti, prižiūrėti statinius, žemės sklypus, želdinius, teritorijas. Jeigu statinys, įrenginys, žemės sklypas priklauso keliems savininkams ar nuomininkams, už teritorijos švarą ir tvarką atsakingi visi savininkai ir nuomininkai arba įgaliotas asmuo pagal valdomą statinio ar žemės sklypo dalį.

Gyvenamosiose teritorijose žolė turi būti ne aukštesnė kaip 20 cm. Tiesa, ši nuostata netaikoma specialiai įrengtoms žydinčioms pievoms.

Patvirtintų taisyklių nesilaikantiems asmenims yra taikomos administracinės nuobaudos – įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 140 eurų. Pažeidimą padarius pakartotinai – gresia bauda nuo 140 iki 600 eurų.

Prašome gyventojų nusišienauti nepjautus sklypus ir susitvarkyti netvarkingas teritorijas bei statinius, siekiant išvengti administracinių nuobaudų.

Valstybiniai plotai, pakelės šienaujamos du kartus per metus.