Klaipėdos rajono savivaldybės administracija parengė 2022 metų savivaldybės biudžeto projektą.

Planuojamos 2022 m. savivaldybės biudžeto  pajamos – 101,9 mln. eurų, iš jų: 90,2 mln. eurų pajamos iš mokesčių, turto ir dotacijos, 11,7 mln. eurų – 2021 m. lėšų likučiai ir planuojamos pasiskolinti lėšos.

 2022 m. pajamų struktūroje didžiausią dalį 47,9 proc. (48,8 mln. eurų) sudaro gyventojų pajamų mokestis (toliai – GPM), dotacijos sudaro 31,5 proc. (32,1 mln. eurų), turto, prekių ir paslaugų mokesčiai – 2,3 proc. (2,3 mln. eurų), pajamos už prekes ir paslaugas – 5,9 proc. (6 mln. eurų), turto ir kitos pajamos – 1 proc. (1 mln. eurų), 2021 m. lėšų likučiai – 9,3 proc. (9,5 mln. eurų), skolintos lėšos – 2,1 proc. (2,2 mln. eurų).

2022 m. planuojamas pajamos, lyginant su praėjusių metų įvykdytomis, didėja 17,3 mln. eurų. Didėjimą nulemia 7,5 mln. eurų didesni praėjusių metų likučiai, 5,9 mln. eurų  didesnės pajamos iš GPM ir 4 mln. eurų didėjančios dotacijos. Pajamos už prekes ir paslaugas didėja 0,9 mln. eurų, skolintos lėšos didesnės 0,6 mln. eurų. Turto ir kitos pajamos mažėja 1,5 mln. eurų (0,7 mln. eurų mažesnės žemės pardavimo pajamos, neplanuojamos pajamos iš akcijų pardavimo), pajamos iš turto, prekių ir paslaugų  mokesčių mažėja 0,1 mln. eurų.

2022 m. savivaldybės biudžeto asignavimų planas rengiamas lygiagrečiai su Strateginio veiklos plano 2022–2024 metams projektu. Asignavimai planuojami, vadovaujantis patvirtintomis programomis, atsižvelgiant į sutartinius įsipareigojimus ir strateginio veiklos plano projekte 2022 metams numatomas priemones. Savivaldybės biudžeto asignavimai paskirstyti savivaldybės vykdomoms programoms finansuoti. Savivaldybės biudžete planuojamas 220 tūkst. eurų Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas.

2022 m. asignavimų struktūra pagal funkcijas pavaizduota diagramoje.

 

Detalus 2022 metų asignavimų paskirstymas vykdomų programų priemonėms pateikiamas Strateginio veiklos plano 2022–2024 metų programų projektuose. 

Savo pastabas ir pasiūlymus apie 2022 m. Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto projektą prašome pateikti el. paštu irena.gailiuviene@klaipedos-r.lt iki sausio 25 dienos.

Tarybos sprendimo projektas „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo".

Tarybos sprendimo projekto priedai.

Strateginio veiklos plano 2022–2024 metų programų projektai.