Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais konkursui pateiktų paraiškų sąrašas

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės vykdomam Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais atrankos konkursui (toliau – konkursas) yra pateiktos 2  paraiškos. Skelbiame konkursui pateiktų paraiškų sąrašą:

Eil.

Nr.

Registracijos Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

1.

2019-10-25

Nr. G1-343

VO sporto klubas „Šansas“

2.

2019-11-07

Nr. G1-354

VšĮ „plaukimas visiems“


Sveikatos apsaugos skyriaus informacija