2021 M. - Klaipedos-r.lt

2021 M.

2021-02-26

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Administracinės ir paslaugų paskirties pastatų, adresu: Planetų g. 14, Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-02-26.


2021-02-26

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Transporto aptarnavimo paslaugų statinio – kavinės, su sporto paskirties patalpomis, Jungtinės g.1, Aukštkiemių k., Klaipėdos r. sav., statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-02-25.


2021-02-26

Visuomenės informavimas apie numatomą

“Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Slyvų g. 5, Kuodžių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. statybos projekto” projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: 

Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Kuodžių k., Slyvų g. 5. Žemės sklypo kadastro numeris 5552/0009:243 Stragnų k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:  

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Kitos paskirties inžinerinis statinys - aikštelė (pagal STR1.01.03:2017 -12 punktas).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: 

UAB Provivo LT, Aušra Kondratavičienė, ausra@provivo.lt, info@provivo.lt , mob.: +370 673 60120

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija,  Kvietinių g. 5, LT-96122 Gargždai.

Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus specialistė Akvilė Bazilienė, mob. +370 698 28165. akvile.baziliene@klaipedos-r.lt

 Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: 

Kaunas, Savanorių pr.192-312, +370 673 60120, darbo dienomis 08:30-18:30

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

iki 2021-03-18, el. paštu: , ausra@provivo.lt, info@provivo.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Karantino sąlygomis viešas susirinkimas užtikrinamas nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2021-03-18, laikas 16.00 -17.00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:

https://youtu.be/jKZ13uK5AXE

Projektiniai pasiūlymai


 2021-02-25

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Statinio projekto pavadinimas.

Vidaus kelio, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų gyvenamųjų namų kvartalui Gargždų m., Krivių g., kad. Nr. 5520/0016:93, statybos projektas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Gargždų m., sklypo kad. Nr. 5520/0016:93 Gargždų m. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita. Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Susisiekimo komunikacijos – gatvės (8.2.)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas: Viktorijos Žiaugienės individuali veikla, el. paštas: viktorija.ziaugiene@gmail.com, mob. tel. Nr. 8-622-12135.

Projekto vadovas: Rūta Normantienė, mob. tel. Nr. 8-646-68757.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): I.N.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Klaipėda, Taikos pr. 24-201, darbo dienomis nuo 9:00 iki 18:00 val., tik iš anksto susitarus; Mob. tel. 8-609-97245. Susipažinimo termino pabaiga 2021-03-16.

Taip pat Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www.klaipedos-r.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Visuomenės atstovai savo pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų gali teikti iki viešo susirinkimo ir jo metu (2021-03-16) projektuotojui elektroniniu paštu: viktorija.ziaugiene@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Karantino metu viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, 2021-03-16 17:00 val., prisijungti bus galima adresu:

https://us05web.zoom.us/j/5975573335?pwd=UlhCM0RhanBqejlXUkdvQUpPMjZDUT09 Meeting ID: 597 557 3335

Passcode: kprojek

Projektiniai pasiūlymai


2021-02-24

Informacija apie visuomenei svarbių statinių „Vietinės reikšmės kelio nuo Dangaus g. 12 iki Dangaus g. 14 ir automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo Slengių k., Klaipėdos r. sav. supaprastintas statybos projektas“ rengimą bei parengtą statinio projektinių pasiūlymų svarstymą su visuomene.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-11-07 įsakymu Nr. D1-738 bei statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriumi, 4 ir 13 priedais, Pagėgių savivaldybės administracija (Užsakovas) informuoja apie Vietinės reikšmės kelio nuo Dangaus g. 12 iki Dangaus g. 14 ir automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo Slengių k., Klaipėdos r. sav. supaprastintas statybos projektas“ rengimą bei apie parengtus statinio projektinius pasiūlymus.

Statinio statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k.

Statinio naudojimo paskirtis – susisiekimo komunikacijos (keliai).

Projektinius pasiūlymus parengęs Projektuotojas – UAB „Vakarų Inžinerija“ projekto vadovas Paulius Petrauskas, tel. +370 618 21545, el. p. projektavimas@vakaruinzinerija.lt.

Projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie parengtus projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono Nr. – Paulius Petrauskas, el. p.,  projektavimas@vakaruinzinerija.lt, tel. +370 618 21545.

Užsakovas – Slengių Šv. Jono Pauliaus II parapija, Gargždų g. 23B, Vėžaičiai, LT-96214 Klaipėdos r.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas – su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2021-02-23 iki 2021-03-16 adresu Šilutės pl. 2-325, LT-91111 Klaipėda, Klaipėda pirmadienį-penktadienį nuo 8.00 iki 17.00 val. tel. +370 618 21545. Projektinių pasiūlymų byla laikoma aukščiau nurodytu adresu pas Projektuotoją.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų – pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki viešo susirinkimo ir viešo susirinkimo metu adresu Šilutės pl. 2 Klaipėda pirmadienį-penktadienį nuo 8.00 iki 17.00 val. tel. 370 618 21545, el. p. projektavimas@vakaruinzinerija.lt.

Viešo susirinkimo data ir adresas: – viešas susirinkimas vyks 2021 m. kovo mėn. 16 d. 15 val. 00 min. nuotoliniu būdu per „Teams“ platformą. Nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzc2ZjQ2MGMtNzI0Zi00M2UwLTlhMTgtNGU1MTI1MDEzNzU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259adf2ab-7385-4397-9340-0d95ceec5ec4%22%2c%22Oid%22%3a%227328a2f6-6bce-4857-b1ce-1444954f0c4f%22%7d

Projektiniai pasiūlymai


2021-02-24

Visuomenės informavimas apie numatomą Alksnių gatvės Radailiuose statybos projektą

Statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k., Alksnių g.

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 5558/0002:252 Tauralaukio k.v.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Paskirtis: Kita, Būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Statinio naudojimo paskirtis: inžinerinis statinys (susisiekimo komunikacijos). 

Projektinius pasiūlymus parengė projektuotojas: 

Projekto dalies vadovas: Valentas Kačerauskas, mob. Nr. +370 682 22182, el. paštas: valentas.kacerauskas@gmail.com 

Projektuotojas:  „Valento Kačerausko individuali veikla“, Dopėnų g. 6, Trušelių k., Klaipėdos raj., mob. Nr. +370 682 22182, el. paštas: valentas.kacerauskas@gmail.com

Statytojas: GNSB „Radailių sodybos“ (į.k. 300139469), Alksnių g. 17, Radailių k., LT-92400 Klaipėdos r.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais vieta ir laikasKlaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.klaipedos-r.lt) taip pat Dopėnų g. 6, Trušeliai, Klaipėdos rajonas (vizitui būtina registracija telefonu 8 682 22182) iki 2021-03-16.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: visuomenės atstovai savo pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų gali teikti iki viešo susirinkimo ir jo metu (2021-03-16) projektuotojui elektroniniu paštu: valentas.kacerauskas@gmail.com registruotu paštu: Valentas Kačerauskas, Dopėnų g. 6, Trušeliai, Klaipėdos raj.

Viešo susirinkimo vieta ir laikas: Karantino metu viešas susirinkimas vyks 2021-03-16, 18:00 val. elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu “Google meets” platformoje. Prisijungimo prie transliacijos nuoroda: https://meet.google.com/tmn-faap-bva 

Projektiniai pasiūlymai

Kelio planas


2021-02-24

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Klaipėdos r. sav. Gargždų sen., Gargždų m. Melioratorių g. (Inv. Nr. KL7030), pėsčiųjų-dviračių takų, automobilių stovėjimo aikštelių statybos rojekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-02-17.


 2021-02-18

INFORMACIJA APIE ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO, ŽALIOJI G. 48, GINDULIŲ K., KLAIPĖDOS R. SAV., PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Projekto pavadinimas: Administracinės paskirties pastato, Žalioji g. 48, Gindulių k., Klaipėdos r.sav., statybos projektas

Statinio adresas: Žalioji g. 48, Gindulių k., Klaipėdos r.sav. Žemės sklypo kadastrinis numeris 5523/0002:166.

Statinio naudojimo paskirtis: Administracinės paskirties pastatas.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita, komercinės paskirties objektų teritorijos

Planuojama statinio projektavimo pradžia ir pabaiga: 2021 m.

Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB „Projektas tau“, Liepų g. 64A, 518 kab., LT-92101 Klaipėda. Tel.: 8 640 11996. Elektroninis paštas: armalisandrius@gmail.com

Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Projekto vadovas A. Armalis, tel. 8 640 11996, armalisandrius@gmail.com 

Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas: Rinaldas Regesas, vakarinis.fasadas@gmail.com

Statytojas: A.S.

Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus? Iki  2021-03-09 darbo dienomis nuo 9 iki 17 val., UAB „Projektas tau“ patalpose adresu: Liepų g. 64A, 518 kab., LT-92101 Klaipėda. Susitikimo laiką iš anksto suderinus telefonu. Atsakingi asmenys: projekto vadovas Andrius Armalis, tel. 8 640 11996, el. paštas armalisandrius@gmail.com.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas dėl projektinių pasiūlymų aptarimo? 2021-03-10, 16.00 val., Klaipėdos rajono savivaldybės Sendvario seniūnijoje, Saulės g. 1, Slengių k., Klaipėdos r.

Karantino atveju viešas susirinkimas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Konferencijos nuoroda:  https://us04web.zoom.us/j/5262801665  ID: 526 280 1665

Detali prisijungimo instrukcija:

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija


2021-02-15

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Mokslo paskirties pastato, Klaipėdos r. sav., Priekulė, Klaipėdos g.16, rekonstravimo projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-02-12.


2021-02-15

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Prekybos paskirties pastato, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Sudmantų k., Žiedo g. 2C, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-02-12.


2021-02-15

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Esamo administracinio pastato, Statybininkų g. 1, Gargžduose, rekonstravimo į sandėliavimo paskirties pastatą projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-02-12.


2021-02-11

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ, PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO, KLAIPĖDOS R. SAV., PRIEKULĖS SEN., PRIEKULĖS II K., PASAGOS G. 1A, STATYBOS PROJEKTĄ

1. Statinių  statybvietės adresas ir žemės sklypų kadastrinis numeris:

Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Priekulės II k., Pasagos g. 1A. Kadastrinis Nr.: 5552/0009:308 Stragnų k.v.

2. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Prekybos paskirties pastatas – (7.3) prekybos paskirties pastatai.

4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens)  įgalioto atstovo, galinčio  informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;

Projekto vadovas: Indrė Auškelė, mob. Nr. +370 657 91499, el. paštas: ntprojektavimas@gmail.com 

Projektuotojas:  „I. Auškelės individuali veikla“, Žirgų g. 41, Priekulės II k. LT – 96359, mob. Nr. +370 657 91499, el. paštas: ntprojektavimas@gmail.com

5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): UAB ,,Omos prekyba“

6. Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris:

Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www.klaipedos-r.lt ;  I. Auškelės individuali veikla“, Žirgų g. 41, Priekulės II k. LT – 96359. PV Indrė Auškelė,  mob. Nr. +370 657 91499

7. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2021 m. kovo mėn. 4 d. 15:00 val. elektroniniu paštu  ntprojektavimas@gmail.com  mob. Nr. +370 657 91499, Žirgų g. 41, Priekulės II k. LT – 96359 ar viešo susirinkimo metu.

8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Nuotoliniu būdu: https://us04web.zoom.us/j/75519167023?pwd=czlFb2Z0Tk5FTEtCcE5qUXh6MFNmUT09

Meeting ID: 755 1916 7023

Passcode: weT6bY

Viešo susirinkimo laikas 2021 m. kovo mėn. 4 d. 15:00 val.

(jeigu bus atšauktas karantinas viešas susirinkimas vyks 2021-03-03, 15:00 val. Pirekulės seniūnijos patalpose

Klaipėdos g. 14, Priekulė, LT–96341.

Projektiniai pasiūlymai


2021-02-04
VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Adresas: Jaukioji g. 29 Kopūstų k. Ketingalės sen. Klaipėdos r. sav. (5535/0005:34 Kretingalės k.v.)

Statinių naudojimo paskirtissandėliavimo paskirties pastatai, kitos paskirties inžineriniai statiniai- kiemo aikštelė

Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Projektinių pasiūlymų teikimas  

Projektuotojas: MB „Šimtas du“                                                     

Statytojas: A.G.                                                                                

Tel. nr.: +37062040781

El. paštu: lmarchitektura@gmail.com

Raštu adresu: Šilutės pl. 2-502, Klaipėda

Pasiūlymų teikimo termino pabaiga: 2021-02-24

Supažindinimas su projektiniais pasiūlymais  

Iki 2021-02-24 Šilutės pl. 2-502, Klaipėda, darbo dienomis nuo 9.00-17.00 val., tel. (8620)40781 arba internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt

Viešo susirinkimo duomenys  

Nuotoliniu būdu: https://us04web.zoom.us/j/8515592551?pwd=S2c0Q0dXNkR3NG9nUndJVjV4ZkZndz09

Meeting ID: 851 559 2551

Passcode: ux903D

Data: 2020-02-24

Laikas: 16:00

Projektiniai pasiūlymai


2021-02-04

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ GYVENAMOJO PASTATO, KLAIPĖDOS R. SAV., SENDVARIO SEN., JAKŲ K., BALTŲ G.12, STATYBOS PROJEKTĄ IR SVARSTYMĄ SU VISUOMENE

Statinio statybos adresas: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., Baltų g.12 (Sklypo kadastro nr.: 5530/0005:460)

Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinio naudojimo paskirtis: Vieno buto gyvenamieji namai ir dviejų butų gyvenamieji namai.

Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB „Danės projektai“, Turgaus g. 37-5, Klaipėda. 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo kontaktai: Valentinas Lucenko danesprojektai@gmail.com  Mob. tel: +370 620 76751.

Statytojas: V. Š. (adresas: Turgaus g. 37-5, Klaipėda; Tel. Nr.: +370 620 76751)

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Klaipėdos miesto savivaldybės svetainėje www.klaipėda.lt, taip pat Turgaus g. 37-5, Klaipėda, laikas: pirmadienį – penktadienį  10.00 - 17.00 val., susitarus iš anksto, tel.: +370 620 76751. Rekomenduojame, jei yra galimybė, susipažinimą atlikti nuolatiniu būdu, kreipiantis elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: paštu: UAB "Danės projektai", Turgaus g. 37-5, Klaipėda bei el. paštu: danesprojektai@gmail.com iki 2021-02-25 d. Teikiant pasiūlymus būtina nurodyti: 1) vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis; 2) pasiūlymo teikimo datą; 3) informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešo susirinkimo data ir laikas: 2021-02-25 d., 15.00 val., dėl karantino viešasis susirinkimas vyks virtualiu būdu, nuoroda į konferenciją https://us04web.zoom.us/j/3142738048?pwd=SlZLWllEMnhRYTdmTWlqMzRnWk1WUT09#success

Slaptažodis: 6QyeKM

Projektiniai pasiūlymai

 

         

 


2021-02-03

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (GAMYBINĖS LABORATORIJOS SU GARAŽU) IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO KLAIPĖDOS R. SAV., SENDVARIO SEN., SUDMANTŲ K., AUŠROS G. 40, STATYBA

Statinių statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Sudmantų k., Aušros g. 40

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 5530/0001:42 Jakų k.v.

žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Paskirtis: Kita, Būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Statinių naudojimo paskirtis: 1) Gamybos, pramonės paskirties pastatas (gamybinė laboratorija su garažu), 2) Sandėliavimo paskirties pastatas.

Projektinius pasiūlymus parengė projektuotojas: UAB Projus (į.k. 142000036), architektas Algirdas Sviderskas, projus@projus.lt, 8 698 71393.

Statytojas: UAB Geoconsulting (į.k. 141884781), Klaipėda, Liepų g 54-K3, info@geoconsulting.lt, 8 612 84305.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais vieta ir laikas: Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.klaipedos-r.lt) taip pat Tilžės g. 46a, 209 kab, Klaipėda (vizitui būtina registracija telefonu 8 698 71393) iki 2021-03-05.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: visuomenės atstovai savo pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų gali teikti iki viešo susirinkimo ir jo metu (2021-03-05) projektuotojui elektroniniu paštu: projus@projus.lt registruotu paštu: UAB Projus, Klaipėda, Tilžės g. 46a, 209 kab. Pasiūlymo sudėtis ir forma nustatyta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

Viešo susirinkimo vieta ir laikas: Karantino metu viešas susirinkimas vyks 2021-03-05, 15:30 val. elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu “ZOOM” platformoje. Prisijungimo prie transliacijos nuoroda:

https://us05web.zoom.us/j/83655832393?pwd=ZHplM09YYXNRQ3RhbmRKQWZTajFTQT09 (Meeting ID: 836 5583 2393, Passcode: yN5iNq)

(jeigu bus atšauktas karantinas viešas susirinkimas vyks 2021-03-05, 15:30 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose Klaipėdos g. 2, Gargždai)

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija


2021-02-03

Visuomenės informavimas apie numatomą, VIENO BUTO GYEVNAMOJO NAMO, KLAIPĖDOS R. SAV., SENDVARIO SEN., KLEMIŠKĖS II K., ŽIBURIŲ G. 1, STATYBOS PROJEKTAS (PROJEKTO KOREKTŪRA STATYBOS EIGOJE) 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

 KLAIPĖDOS R. SAV., SENDVARIO SEN., KLEMIŠKĖS II K., ŽIBURIŲ G. 1, ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 5523/0004:1202 GINDULIŲ K.V. 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

VIENBUČIŲ IR DVIBUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ TERITORIJOS

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

6.1. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATAI – SKIRTI GYVENTI VIENAI ŠEIMAI;

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGĖJAS YRA MB „RODOMA“, ŠLAVEGIŲ G. 20-2, KLAIPĖDA, TEL. 863151735. PROJEKTO VADOVĖ IR ARCHITEKTĖ – S. SOKOLOVIENĖ, ATESTATO NR. A 1780, IŠDUOTA NUO 2015-06-30.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

P. E, el. p. paslaugos.autocad@gmail.com, tel. Nr. 863151735. 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Klaipėda, Taikos pr. 24-309 kab. tel. Nr. 863151735, darbo dienomis 09:00–16:00.

Karantino metu virtualioje erdvėje: https://join.skype.com/po7JnvaT4sP4 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2021-02-22, el. paslaugos.autocad@gmail.com, tel. Nr. 863151735, 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Karantino metu viešas susirinkimas vyks virtualioje erdvėje: https://join.skype.com/po7JnvaT4sP4 2021-02-22 17.00 tel. Nr. 863151735

Projektiniai pasiūlymai


2021-02-01

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Remonto dirbtuvių, dviejų prekybos pastatų ir sandėlio, Klaipėdos r. sav, Dauparų-Kvietinių sen., Gribžinių k., Kretingos Plento 63E, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-01-29.


2021-01-26

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (DAUGIABUČIŲ) PASTATŲ KLAIPĖDOS R. SAV., SENDVARIO SEN., AUKŠTKIEMIŲ K., (SKL. KAD.NR. 5558/0013:705 TAURALAUKIO K.V.),  STATYBOS PROJEKTAS

projektiniai pasiūlymai.

•   Statinių statybos vieta: Klaipėdos r.sav. Sendvario sen., Aukštkiemių k. (Sklypo kad. Nr. 5558/0013:705)

•   Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: 6.3. gyvenamosios (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai

•   Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Kita- Gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

• Projektuotojas: UAB “Mak group”, įm. k. 302735585, registras: Juridinių asmenų registras; projekto vadovė Rasa Paulauskaitė, (rasa.makgroup@gmail.com, tel. +370 606 55681).

•   Statytojas: UAB „Domus maris“, į.k. 304025281  įgaliotas asmuo Rasa Paulauskaitė +370 606 55681.

•    Informacija telefonu +370 606 55681.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: Nurodytu laikotarpiu techninio projekto sprendiniai prieinami Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.klaipedos-r.lt).

Visuomenės atstovai gali š.m. sausio 27 d. –vasario 15 d. susipažinti su projektiniu pasiūlymu ir/arba teikti pasiūlymus  raštu adresu Drobės g. 62-307, Kaunas, arba elektroniniu paštu: rasa.makgroup@gmail.com.

Viešas susirinkimas įvyks 2021 m. Vasario 15d. 17:00 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose Klaipėdos g. 2, Gargždai

Karantino metu viešojo susirinkimo laiku kviečiame jungtis į tiesioginę transliaciją internetu, kurios metu bus galima teikti pasiūlymus ir pastabas, nuoroda į viešinimą ZOOM: http:// shorturl.at/fwEM6  (meeting ID 735 4533 6874, slaptažodis: bW9TXb)

Stendo įrengimo data:  2021-01-29    Stendo išmontavimo data: 2021-02-15

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija


2021-01-22

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Sporto paskirties pastato Arimų g. 3, Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-01-22.


2021-01-18

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Klaipėdos rajono Gargždų miesto Volungės g. (Nr. KL8058), Lyros g. (KL8057) ir Rasos g. (NR. KL8059) rekonstravimo techninio projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-01-14.


2021-01-18

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k., Aulaukio g. 29 (Kad. Nr. ) 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinės paskirties pastatų

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Architektas Lauras Paulauskas, mindaugas@projektavimosprendimai.lt, 867444090

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

J. J.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Projektavimo sprendimai“ Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 867444090, darbo dienomis nuo 9:00 iki 12:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami iki 2021 m. vasario 03 d. 12 val., raštu – Konstitucijos pr. 3, Vilnius, UAB „Projektavimo sprendimai“, el. paštu – mindaugas@projektavimosprendimai.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks 2021 m. vasario 03 d. 15.00 val., dėl šalyje įvesto karantino projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu: https://us02web.zoom.us/j/83330549026

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija


2021-01-05

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Sandėlio pastato ir kiemo aikštelės, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Sudmantų k., Aušros g. 36,  statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-01-05. 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-02-26 14:14:21
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728