TARYBOS NARIAI - Klaipedos-r.lt

TARYBOS NARIAI

 

Andrius ADOMAITIS

Lietuvos socialdemokratų partija
Tel. nr. 8 698 85488
El. p. [email protected] 
         [email protected]                 

Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija 

Narystė
Vietos ūkio ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas
Peticijų komisijos narys
Etikos komisijos narysPrivačių interesų deklaracija
Turto  deklaracija
2021 m. veiklos ataskaita

 

Audronė BALNIONIENĖ

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Tel. nr. 8 617 99467;  8 698 37600
El. p. [email protected]
         [email protected]s.lt

Liberalų sąjūdžio frakcija
Frakcijos pirmininko pavaduotoja

Narystė
Vietos ūkio ir kaimo reikalų komiteto narė
Klaipėdos rajono savivaldybės veiklos reglamento keitimo komisijos narė
Verslo įmonių apdovanojimų komisijos pirmininko pavaduotoja
Biudžetinių įstaigų vadovų darbo užmokesčio nustatymo komisijos pirmininkės pavaduotoja
Lankytinų vietų pavadinimo tvirtinimo komisijos pirmininko pavaduotoja
Turizmo tarybos pirmininkė
Klaipėdos regiono plėtros tarybos narė
Ekstremalių situacijų komisijos narė
Žemės ūkio ir kaimo plėtros rėmimo programos vertinimo komisijos narė

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2021 m. veiklos ataskaita
Nepriekaištingos reputacijos deklaracija


 

 Rūta CIRTAUTAITĖ

Visuomeninis rinkimų komitetas „Klaipėdos rajono žemaičiai"
Tel. nr. 8 616 83400
El. p. [email protected]

 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija

Narystė
Sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos komiteto narė
Lankytinų vietų pavadinimo tvirtinimo komisijos narė
Kandidatų į Gargždų miesto piliečio vardą atrankos komisijos narė
Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programos prašymų vertinimo komisijo narė

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2021 m. veiklos ataskaita

 

 

Vaclovas DAČKAUSKAS

Lietuvos socialdemokratų darbo partija
Tel. nr. 8 620 98738
El. p. [email protected]

Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija

Narystė
Ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkas
Klaipėdos rajono savivaldybės veiklos reglamento keitimo komisijos narys
Strateginio planavimo komisijos narys

Privačių  interesų deklaracija
Turto deklaracija
2021 m. veiklos ataskaita
Nepriekaištingos reputacijos deklaracija

 

 

Raimundas DAUBARIS

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Tel. nr. 8 683 14495
El. p. [email protected]

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija

Narystė
Ekonomikos ir biudžeto komiteto narys
Antikorupcijos komisijos narys
Socialinės paramos teikimo komisijos narys
Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programos prašymų vertinimo komisijos pirmininkas
Turizmo tarybos narys

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2021 m. veiklos ataskaita


 

Jonas DROMANTAS

Lietuvos socialdemokratų partija
Tel. nr. 8 698 31385
El. p. [email protected]
         [email protected]     

Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija
Frakcijos pirmininko pavaduotojas

Narystė
Ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininko pavaduotojas
Akcijų privatizavimo komisijos narys

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2021 m. veiklos ataskaita


 

 

Jonas DUMAŠIUS

Tel. nr. 8 698 77595
El. p. [email protected]

Narystė
Vietos ūkio ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas
Verslo įmonių apdovanojimų komisijos narys
Strateginio planavimo komisijos narys
Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos lėšų skirstymo komisijos narys
Klaipėdos regiono plėtros tarybos narys
Smulkiojo verslo rėmimo programos vertinimo komisijos narys

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2021 m. veiklos ataskaita

 

 

Nerijus GALVANAUSKAS

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Tel. nr. 8 600 07084
El. p. [email protected] 

Liberalų sąjūdžio frakcija

Narystė
Ekonomikos ir biudžeto komiteto narys
Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas

Strateginio planavimo komisijos narys
Akcijų privatizavimo komisijos pirmininkas
Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos lėšų skirstymo komisijos narys
Sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos paraiškų vertinimo komisijos pirmininko pavaduotojas
Bendradarbiavimo tarybos narys

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2021 m. veiklos ataskaita


 

Arvydas KATKUS

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Tel. nr. 8 614 83637
El. p. [email protected]

Liberalų sąjūdžio frakcija 

Narystė
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narys
Akcijų privatizavimo komisijos narys
Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos lėšų skirstymo komisijos pirmininkas
Sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos paraiškų vertinimo komisijos narys


Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2021 m. veiklos ataskaita
Nepriekaištingos reputacijos deklaracija

 

 

 

 Regina KERNAGIENĖ

 Visuomeninis rinkimų komitetas „Kuriam kartu"
 
Tel. nr. 8 62075068
 
El. p. [email protected]

 

Frakcija ,,Kuriam kartu"
Frakcijos seniūno pavaduotoja

Narystė
Ekonomikos ir biudžeto komiteto narė
Socialinės paramos teikimo komisijos narėPrivačių interesų deklaracija
Turto deklaracija

 

 

Viktoras KURA

Visuomeninis rinkimų komitetas „Kuriam kartu"
Tel. nr. 8 698 30711
El. p. [email protected]
         [email protected]

Frakcija ,,Kuriam kartu"
Frakcijos seniūnas

Narystė
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narys
Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos lėšų skirstymo komisijos narys


Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2021 m. veiklos ataskaita

 
Rima LEONAUSKIENĖ
 
Tel. nr. 8 65540817
El. p. [email protected]
         

Narystė
 
Sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos komiteto narė
Etikos komisijos narė
 
 
 
 
 
 
Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
 

Rasa LINKIENĖ

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Tel. nr. 8 655 77001 
El. p. [email protected]

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija

Narystė
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narė

Klaipėdos rajono savivaldybės veiklos reglamento keitimo komisijos narė
Socialinės paramos teikimo komisijos narė
Gargždų miesto vietos veiklos grupės valdybos narė

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2021 m. veiklos ataskaita
Nepriekaištingos reputacijos deklaracija

 

 

Ligita LIUTIKIENĖ

Mero pavaduotoja
Lietuvos socialdemokratų partija
Tel. nr. 8 656 48060
El. p. [email protected]
         
[email protected]


Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija 
Frakcijos pirmininkė

Narystė
Švietimo kultūros ir sporto komiteto narė
Kontrolės komiteto narė

Socialinės paramos teikimo komisijos pirmininkė
Strateginio planavimo komisijos narė
Smulkiojo verslo rėmimo programos vertinimo komisijos pirmininkės pavaduotoja
Bendradarbiavimo tarybos narė
Turizmo tarybos pirmininkė
Kultūros tarybos narė
Klaipėdos rajono savivaldybės veiklos reglamento keitimo komisijos narė
Bendruomenės sveikatos tarybos narė
Jaunimo reikalų tarybos narė

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2021 m. veiklos ataskaita
N
epriekaištingos reputacijos deklaracija


 

Vaclovas MACIJAUSKAS

Tel. nr. 8 698 26379
El. p. [email protected]
         [email protected]

Narystė
Sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos komiteto narys
Kandidatų į Gargždų miesto piliečio vardą atrankos komisijos narys
Smulkiojo verslo rėmimo programos vertinimo komisijos narys
Bendradarbiavimo tarybos narys
Turizmo tarybos narys
Gargždų miesto vietos veiklos grupės valdybos narys
Etikos komisijos pirmininkas

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2021 m. veiklos ataskaita
Nepriekaištingos reputacijos deklaracija

 

 

Bronius MARKAUSKAS

Meras
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Tel. nr. 8 686 02358
El. p. [email protected]

 

                                         

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija 

Narystė
Klaipėdos rajono savivaldybės veiklos reglamento keitimo komisijos pirmininkas
Strateginio planavimo komisijos pirmininkas
Kandidatų į Gargždų miesto piliečio vardą atrankos komisijos pirmininkas
Bendradarbiavimo tarybos pirmininkas
Išorinio Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtros projekto įgyvendinimo komisijos narys
Tikrasis Europos regionų komiteto narys

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2019 m. Mero veiklos ataskaita


 

Loreta PIAULOKAITĖ-MOTUZIENĖ

Tel. nr. 8 604 17778
El. p. [email protected]

Narystė
Vietos ūkio ir kaimo reikalų komiteto narė
Antikorupcijos komisijos pirmininkė
Etikos komisijos narė
Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos lėšų skirstymo komisijos narė
Strateginio planavimo komisijos narė
Narkotikų kontrolės  ir nusikalstamumo prevencijos komisijos narė

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2021 m. veiklos ataskaita


 

Vidutis Petras NORMANTAS

Lietuvos socialdemokratų darbo partija
Tel. nr. 8 656 67110
El. p. [email protected]

 

Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija

Narystė
Sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos komiteto narys
Etikos komisijos narys

 

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2021 m. veiklos ataskaita

 
Rasa PETRAUSKIENĖ

Tėvynės sąjunga–Lietuvos krikščionys demokratai
Tel. nr. 8 65276248
El.p. [email protected]
        

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija
Frakcijos pirmininkė
 
Narystė
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narė
 
 

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
 

Martynas POCIUS

Visuomeninis rinkimų komitetas „Kuriam kartu"
Tel. nr. 8 699 65537
El. p. [email protected]

 

Frakcija ,,Kuriam kartu"

Narystė
Sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos komiteto pirmininkas
Kontrolės komiteto pirmininkas

Smulkiojo verslo rėmimo programos vertinimo komisijos narys
Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas
Klaipėdos rajono savivaldybės veiklos reglamento keitimo komisijos narys
Strateginio planavimo komisijos narys
Bendruomenės sveikatos tarybos pirmininkas

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2021 m. veiklos ataskaita
Nepriekaištingos reputacijos deklaracija


Violeta RIAUKIENĖ

Mero pavaduotoja
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Tel. nr. 8 652 00776
El. p. [email protected]
         
[email protected]

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija
Frakcijos pirmininkė

Narystė
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininko pavaduotoja
Strateginio planavimo komisijos pirmininko pavaduotoja
Klaipėdos rajono savivaldybės veiklos reglamento keitimo komisijos narė
Socialinės paramos teikimo komisijos pirmininkės pavaduotoja
Narkotikų kontrolės  ir nusikalstamumo prevencijos komisijos narė
Lankytinų vietų pavadinimo tvirtinimo komisijos narė
Bendradarbiavimo tarybos pirmininko pavaduotoja
Turizmo tarybos pirmininko pavaduotoja
Žemės ūkio ir kaimo plėtros rėmimo programos vertinimo komisijos pirmininkė
Smulkiojo verslo rėmimo programos vertinimo komisijos pirmininkė

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2021 m. veiklos ataskaita
N
epriekaištingos reputacijos deklaracija


 

Justas RUŠKYS

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Tel. nr. 8 69803500
El. p. [email protected]

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio frakcija
Frakcijos pirmininkas

Narystė
Sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos komiteto narysPrivačių interesų deklaracija
Turto deklaracija

 

Raimondas SIMONAVIČIUS

Visuomeninis rinkimų komitetas „Klaipėdos rajono žemaičiai"
Tel. nr. 8 615 39002
El. p. [email protected]

 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija

Narystė
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas
Strateginio planavimo komisijos narys
Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos komisijos pirmininkas
Kontrolės komiteto narys
Antikorupcijos komisijos narys


Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2021 m. veiklos ataskaita
Nepriekaištingos reputacijos deklaracija

 

 

Virgilijus SKUODAS

Tėvynės sąjunga–Lietuvos krikščionys demokratai
Tel. nr. 8 698 07123
El.p. [email protected]
       
[email protected]

 

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija

Narystė
Vietos ūkio ir kaimo reikalų komiteto narys
Kontrolės komiteto narys
Etikos komisijos narys
Strateginio planavimo komisijos narys
Lankytinų vietų pavadinimo tvirtinimo komisijos pirmininkas
Jaunimo reikalų tarybos narys

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2021 m. veiklos ataskaita

  Alfredas ŠIAULYS

Tėvynės sąjunga–Lietuvos krikščionys demokratai
Tel. nr. 8 698 78341
El. p. [email protected]
         
[email protected]

      

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija
Frakcijos seniūnas

Narystė
Ekonomikos ir biudžeto komiteto narys
Akcijų privatizavimo komisijos narys
Sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos paraiškų vertinimo komisijos pirmininkas
Turizmo tarybos narys

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2021 m. veiklos ataskaita

 

 

 

Andrius VAINIUS

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Tel. nr. 8 61038913
El. p. [email protected]  

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija 

Narystė
Vietos ūkio ir kaimo reikalų komiteto narys
Peticijų komisijos pirmininkas
Etikos komisijos narys
Žemės ūkio ir kaimo plėtros rėmimo programos vertinimo komisijos narys

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2021 m. veiklos ataskaita

Aivaras VASYLIUS

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Tel. nr. 8 65017617
El. p. [email protected]  

 

 

 

Liberalų sąjūdžio frakcija

Narystė
Sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos komiteto narys
Bendruomenės sveikatos tarybos narys
Antikorupcijos komisijos narys


Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2021 m. veiklos ataskaita


Paskutinis atnaujinimas: 2022-07-12 14:22:59
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304