TARYBOS NARIAI - Klaipedos-r.lt

TARYBOS NARIAI


Andrius ADOMAITIS

Lietuvos socialdemokratų partija
Tel. nr. 8 698 85488
El. p. andrius.adomaitis@gmail.com 
         andrius.adomaitis@klaipedos-r.lt                 


Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija
 

Narystė
Vietos ūkio ir kaimo reikalų komiteto narys
Peticijų komisijos narys
Etikos komisijos pirmininkas
Narkotikų kontrolės komisijos narys

Privačių interesų deklaracija
Turto  deklaracija
2020 m. veiklos ataskaita
 

 


Audronė BALNIONIENĖ
Mero pavaduotoja

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Tel. nr. 8 617 99467;  8 698 37600
El. p. audrone.balnioniene@klaipedos-r.lt
         bangputys@bangputys.lt


Liberalų sąjūdžio frakcija

Frakcijos pirmininko pavaduotoja

Narystė
Vietos ūkio ir kaimo reikalų komiteto narė
Klaipėdos rajono savivaldybės veiklos reglamento keitimo komisijos narė
Verslo įmonių apdovanojimų komisijos pirmininko pavaduotoja
Biudžetinių įstaigų vadovų darbo užmokesčio nustatymo komisijos pirmininkės pavaduotoja
Socialinės paramos teikimo komisijos narė
Strateginio planavimo komisijos pirmininko pavaduotoja
Lankytinų vietų pavadinimo tvirtinimo komisijos pirmininko pavaduotoja
Smulkiojo verslo plėtros programos vertinimo komisijos pirmininkė
Turizmo tarybos pirmininkė
Klaipėdos regiono plėtros tarybos narė
Ekstremalių situacijų komisijos narė
VŠĮ "Gargždų futbolas" valdybos narė

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2020 m. veiklos ataskaita


 


Česlovas BANEVIČIUS

Lietuvos socialdemokratų darbo partija
Tel. nr. 8 650 22400
El. p. c.banevicius@gmail.comNarystė
Sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos komiteto narys
Akcijų privatizavimo komisijos narys
Sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos paraiškų vertinimo komisijos narys
Turizmo tarybos narys

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2020 m. veiklos ataskaita


 
Vytautas BUTKUS

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Tel. nr. 8 686 12521
El. p. butkausvytauto@gmail.com


Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija

Narystė
Sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos komiteto pirmininkas

Narkotikų kontrolės komisijos pirmininkas
Strateginio planavimo komisijos narys
Kandidatų į Gargždų miesto piliečio vardą atrankos komisijos narys
Jaunimo reikalų tarybos narys
Gargždų miesto vietos veiklos grupės valdybos narys

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2020 m. veiklos ataskaita

 

 

 
Rūta CIRTAUTAITĖ

Visuomeninis rinkimų komitetas „Klaipėdos rajono žemaičiai"
Tel. nr. 8 616 83400
El. p. c.ruta@yahoo.com

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija

Narystė
Sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos komiteto narė
Biudžetinių įstaigų vadovų darbo užmokesčio nustatymo komisijos narė
Lankytinų vietų pavadinimo tvirtinimo komisijos narė
Kandidatų į Gargždų miesto piliečio vardą atrankos komisijos narė

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2020 m. veiklos ataskaita

 

 


Vaclovas DAČKAUSKAS

Lietuvos socialdemokratų darbo partija
Tel. nr. 8 620 98738
El. p. vaclovas.dackauskas@gmail.comNarystė
Ekonomikos ir biudžeto komiteto narys
Klaipėdos rajono savivaldybės veiklos reglamento keitimo komisijos narys
Nusikalstamumo prevencijos komisijos narys

Privačių  interesų deklaracija
Turto deklaracija
2020 m. veiklos ataskaita

 

 


Raimundas DAUBARIS

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Tel. nr. 8 683 14495
El. p. rdaubaris67@gmail.com


 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija

Narystė
Ekonomikos ir biudžeto komiteto narys
Antikorupcijos komisijos narys
Socialinės paramos teikimo komisijos narys
Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programos prašymų vertinimo komisijos pirmininkas
Turizmo tarybos narys

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2020 m. veiklos ataskaita


 


Jonas DROMANTAS

Lietuvos socialdemokratų partija
Tel. nr. 8 698 31385
El. p. jonasdrom@gmail.com
         jonas.dromantas@klaipedos-r.lt     


Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija
Frakcijos pirmininko pavaduotojas

Narystė
Ekonomikos ir biudžeto komiteto narys
Akcijų privatizavimo komisijos narys
Žemės ūkio ir kaimo plėtros rėmimo programos vertinimo komisijos narys

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2020 m. veiklos ataskaita


 


Jonas DUMAŠIUS

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Tel. nr. 8 698 77595
El. p. dumasius.j@gmail.com

 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija

Narystė
Vietos ūkio ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas
Verslo įmonių apdovanojimų komisijos narys
Strateginio planavimo komisijos narys
Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos lėšų skirstymo komisijos narys
Klaipėdos regiono plėtros tarybos narys

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2020 m. veiklos ataskaita

 

 


Nerijus GALVANAUSKAS

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Tel. nr. 8 600 07084
El. p. nerijus.galvanauskas@gmail.com 


Liberalų sąjūdžio frakcija
Frakcijos pirmininkas

Narystė
Ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkas
Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas

Strateginio planavimo komisijos narys
Akcijų privatizavimo komisijos pirmininkas
Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos lėšų skirstymo komisijos narys
Sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos paraiškų vertinimo komisijos pirmininko pavaduotojas
Bendradarbiavimo tarybos narys

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2020 m. veiklos ataskaita


 


Aušra GUDAUSKIENĖ

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Tel. nr. 8 640 11841
El. p. ausra.stalau@gmail.com

 
 Liberalų sąjūdžio frakcija

Narystė
Švietimo kultūros ir sporto komiteto narė
Antikorupcijos komisijos narė
Peticijų komisijos narė
Etikos komisijos narė
Nusikalstamumo prevencijos komisijos pirmininkė
Kandidatų į Gargždų miesto piliečio vardą atrankos komisijos narė
Jaunimo reikalų tarybos narė
Gargždų miesto vietos veiklos grupės valdybos narė

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2020 m. veiklos ataskaita


 

 


Sigitas KARBAUSKAS

Visuomeninis rinkimų komitetas „Kuriam kartu"
Tel. nr. 8 699 98771
El. p. skarbauskas@gmail.com
         sigitas.karbauskas@klaipedos-r.lt

 
Frakcija ,,Kuriam kartu,,
Frakcijos seniūnas

Narystė
Ekonomikos ir biudžeto komiteto narys
Kontrolės komiteto narys

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2020 m. veiklos ataskaita


 


Arvydas KATKUS

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Tel. nr. 8 614 83637
El. p. arvydas.arnimoja@gmail.com


Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija 
Frakcijos pirmininko pavaduotojas

Narystė
Ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininko pavaduotojas
Kontrolės komiteto narys

Etikos komisijos narys
Akcijų privatizavimo komisijos narys
Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos lėšų skirstymo komisijos pirmininkas
Sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos paraiškų vertinimo komisijos narys

Smulkiojo verslo plėtros programos vertinimo komisijos narys

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2020 m. veiklos ataskaita

 

 


Viktoras KURA

Visuomeninis rinkimų komitetas „Kuriam kartu"
Tel. nr. 8 698 30711
El. p. kultvikto@gmail.com
         viktoras.kura@klaipedos-r.lt


Frakcija ,,Kuriam kartu,,

Narystė
Švietimo kultūros ir sporto komiteto narys
Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos lėšų skirstymo komisijos narys
Bendruomenės sveikatos tarybos narys

Turizmo tarybos narys

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2020 m. veiklos ataskaita

 

 


Rasa LINKIENĖ

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Tel. nr. 8 655 77001 
El. p. rasa.linkiene@gmail.com

 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija

Narystė
Švietimo kultūros ir sporto komiteto pirmininko pavaduotoja
Antikorupcijos komisijos narė
Klaipėdos rajono savivaldybės veiklos reglamento keitimo komisijos narė
Biudžetinių įstaigų vadovų darbo užmokesčio nustatymo komisijos narė
Nusikalstamumo prevencijos komisijos narė

Socialinės paramos teikimo komisijos narė
Gargždų miesto vietos veiklos grupės valdybos narė

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2020 m. veiklos ataskaita

 

 


Ligita LIUTIKIENĖ

Lietuvos socialdemokratų partija
Tel. nr. 8 656 48060
El. p. ligita.liuti@gmail.comLietuvos socialdemokratų partijos frakcija
 
Frakcijos pirmininkė

Narystė
Švietimo kultūros ir sporto komiteto narė
Kontrolės komiteto narė

Socialinės paramos teikimo komisijos narė
Strateginio planavimo komisijos narė
Smulkiojo verslo plėtros programos vertinimo komisijos narė
Bendradarbiavimo tarybos narė
Turizmo tarybos narė

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2020 m. veiklos ataskaita


 


Vaclovas MACIJAUSKAS

Visuomeninis rinkimų komitetas „Bendrai geriau"
Tel. nr. 8 698 26379
El. p. vaclovas@idmava.lt
         vaclovas.macijauskas@klaipedos-r.lt


Frakcija ,,Bendra,,
Frakcijos pirmininkas

Narystė
Švietimo kultūros ir sporto komiteto pirmininkas
Kontrolės komiteto narys

Verslo įmonių apdovanojimų komisijos narys
Biudžetinių įstaigų vadovų darbo užmokesčio nustatymo komisijos narys
Strateginio planavimo komisijos narys

Kandidatų į Gargždų miesto piliečio vardą atrankos komisijos narė
Smulkiojo verslo plėtros programos vertinimo komisijos pirmininko pavaduotojas
Bendradarbiavimo tarybos narys
Turizmo tarybos narys

Gargždų miesto vietos veiklos grupės valdybos narys

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2020 m. veiklos ataskaita

 

 

 
Bronius MARKAUSKAS
Meras

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Tel. nr. 8 686 02358
El. p. meras@klaipedos-r.lt

 

                                         

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija 

Narystė
Klaipėdos rajono savivaldybės veiklos reglamento keitimo komisijos pirmininkas
Verslo įmonių apdovanojimų komisijos pirmininkas
Strateginio planavimo komisijos pirmininkas
Kandidatų į Gargždų miesto piliečio vardą atrankos komisijos pirmininkas
Bendradarbiavimo tarybos pirmininkas
Išorinio Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtros projekto įgyvendinimo komisijos narys
Tikrasis Europos regionų komiteto narys

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2019 m. Mero veiklos ataskaita


 

 

 
Virgilijus SKUODAS

Tėvynės sąjunga–Lietuvos krikščionys demokratai

Tel. nr. 8 698 07123
El.p. sveriga@gmail.com
        virgilijus.skuodas@klaipedos-r.lt


 Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija

Narystė
Vietos ūkio ir kaimo reikalų komiteto narys
Kontrolės komiteto narys

Etikos komisijos narys
Lankytinų vietų pavadinimo tvirtinimo komisijos pirmininkas
Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2020 m. veiklos ataskaita


 


Loreta PIAULOKAITĖ-MOTUZIENĖ

Visuomeninis rinkimų komitetas „Bendrai geriau"
Tel. nr. 8 604 17778
El. p. loreta.motuza@gmail.com


Frakcija ,,Bendra,,

Narystė
Vietos ūkio ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja
Antikorupcijos komisijos pirmininkė
Etikos komisijos narė
Klaipėdos rajono savivaldybės veiklos reglamento keitimo komisijos narė
Narkotikų kontrolės komisijos narė
Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos lėšų skirstymo komisijos narė
Žemės ūkio ir kaimo plėtros rėmimo programos vertinimo komisijos pirmininkė

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2020 m. veiklos ataskaita


 


Martynas POCIUS

Visuomeninis rinkimų komitetas „Kuriam kartu"
Tel. nr. 8 699 65537
El. p. martynas@terabaitas.lt

 

 
Frakcija ,,Kuriam kartu,,

Narystė
Vietos ūkio ir kaimo reikalų komiteto narys
Verslo įmonių apdovanojimų komisijos narys
Smulkiojo verslo plėtros programos vertinimo komisijos narys
Jaunimo reikalų tarybos narys

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2020 m. veiklos ataskaita


 


Violeta RIAUKIENĖ
Mero pavaduotoja

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Tel. nr. 8 652 00776
El. p. vltriaukiene63@gmail.com
         violeta.riaukiene@klaipedos-r.lt


Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija
Frakcijos pirmininkė

Narystė
Švietimo kultūros ir sporto komiteto narė
Klaipėdos rajono savivaldybės veiklos reglamento keitimo komisijos narė
Verslo įmonių apdovanojimų komisijos narė
Biudžetinių įstaigų vadovų darbo užmokesčio nustatymo komisijos pirmininkė
Nusikalstamumo prevencijos komisijos narė
Socialinės paramos teikimo komisijos pirmininkė
Strateginio planavimo komisijos narė
Lankytinų vietų pavadinimo tvirtinimo komisijos narė
Bendradarbiavimo tarybos pirmininko pavaduotoja
Bendruomenės sveikatos tarybos narė
Turizmo tarybos pirmininko pavaduotoja
Kultūros tarybos narė
Ekstremalių situacijų komisijos narė
Klaipėdos teritorinės ligonių kasos Taikinimo komisijos narė
Darbo grupės dėl sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairių įgyvendinimo priemonių 2020–2022 metų plano įgyvendinimo narė

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2020 m. veiklos ataskaita


 

 


Albert ALBERTJAN

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Tel. nr. 8 672 58008
El. p. albert.albertjan@gmail.com

 
Liberalų sąjūdžio frakcija

Narystė
Sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos komiteto pirmininko pavaduotojas
Bendruomenės sveikatos tarybos pirmininkas
Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybos narys

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2020 m. veiklos ataskaita


 


Raimondas SIMONAVIČIUS

Visuomeninis rinkimų komitetas „Klaipėdos rajono žemaičiai"
Tel. nr.  8 615 39002
El. p.raimondas.simonavicius@gmail.com

 


Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija

Narystė
Švietimo kultūros ir sporto komiteto narys
Kontrolės komiteto pirmininkas
Strateginio planavimo komisijos narys


Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2020 m. veiklos ataskaita

 
   
Alfredas ŠIAULYS

Tėvynės sąjunga–Lietuvos krikščionys demokratai

Tel. nr. 8 698 78341
El. p. arsiaulys@gmail.com
         alfredas.siaulys@klaipedos-r.lt

      

 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija
Frakcijos seniūnas

Narystė
Ekonomikos ir biudžeto komiteto narys
Klaipėdos rajono savivaldybės veiklos reglamento keitimo komisijos narys
Strateginio planavimo komisijos narys
Akcijų privatizavimo komisijos narys
Sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos paraiškų vertinimo komisijos pirmininkas
Turizmo tarybos narys

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2020 m. veiklos ataskaita

 

 

 


Vida RONKAITYTĖ

Tėvynės sąjunga–Lietuvos krikščionys demokratai
Tel. nr. 8 650 92823
El. p. vidaronkaityte@inbox.lt

 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija

Narystė
Sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos komiteto narė
Etikos komisijos narė

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2020 m. veiklos ataskaita

 
Andrius VAINIUS

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Tel. nr. 8 61038913
El. p. andrius.vainius@gmail.com  

 
Frakcija ,,Bendra,,

Narystė
Vietos ūkio ir kaimo reikalų komiteto narys
Peticijų komisijos pirmininkas
Etikos komisijos narys
Žemės ūkio ir kaimo plėtros rėmimo programos vertinimo komisijos narys

Privačių interesų deklaracija
Turto deklaracija
2020 m. veiklos ataskaita


 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-02 08:15:58
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304