Klaipėdos rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo programa skirta finansiškai remti naujai besisteigiančioms arba savo veiklą plečiančioms (naujas darbo vietas kuriančioms) Klaipėdos rajono savivaldybėje registruotoms įmonėms, verslininkams, atitinkantiems šioje Programoje nustatytus reikalavimus. 

Programos finansavimas teikiamas kompensavimo principu – kompensuojama dalis SV subjekto patirtų (ne anksčiau kaip prieš 18 mėnesių, skaičiuojant iki paraiškos pateikimo finansinei paramai gauti dienos) išlaidų.

Paraiškos priimamos iki birželio 1 dienos.

Daugiau informacijos apie programą čia https://bit.ly/2QUs3FF

Užpildytas paraiškas pateikti Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyriaus vyriausiajam specialistui Mantui Virbauskui, iš anksto susisiekus telefonu +370 604 61 392.

Elektroniniu parašu pasirašytas paraiškas siųsti el. paštu mantas.virbauskas@klaipedos-r.lt.

Jei kyla klausimų dėl paraiškos pateikimo, prašome skambinti telefonu +370 604 61 392.