Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu savivaldybėšvietimo įstaigų 20212022m. šildymo sezono pradžia – 2021 m. rugsėjo 27 diena.