Prieš kelerius metus dėl ilgalaikių liūčių Lietuvoje paskelbus ekstremaliąją situaciją Klaipėdos rajono savivaldybė pasinaudojo galimybe gauti Europos Sąjungos paramą ir Sendvario bei Priekulės seniūnijose jau įgyvendina projektus, padėsiančius apsisaugoti nuo potvynių ir leisiančius žemes naudoti efektyviau.

Projektą „Purmalių kaime esančio apsauginio pylimo ir Jokšų polderio kolektoriaus, esančio Pjaulių kaime, rekonstrukcija“ sudaro 2 atskiri projektai. Pirmasis – Sendvario seniūnijos Purmalių ir Glaudėnų kaimuose esančių pylimų rekonstravimas. Sausį Purmaliuose jau buvo pradėti darbai – aukštinamas bei platinamas pylimas, kuris saugo nuo Akmenos-Dangės upės potvynių. Taip pat bus pakeista blogos būklės pralaida, nuvedanti vandenį nuo saugomos teritorijos. Projekto vertė – daugiau nei 225 tūkst. eurų.

Kitu projektu Priekulės seniūnijos Pjaulių kaime numatoma rekonstruoti Jokšų polderio drenažo kolektoriaus trasą ir dalį griovio. Tai padarius, pagerės melioracijos naudotojų savininkų žemės sklypuose esančio drenažo sistemų veikimas, pievas ir žemes bus galima naudoti efektyviau. Statybos darbus planuojama baigti iki balandžio 1 d. Projekto vertė – daugiau nei 304 tūkst. eurų.

Visais klausimais dėl projekto galima kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių, tel. 8 (46) 45 22 62, el. p. edita.zaveckiene@klaipedos-r.lt.

Klaipėdos rajono savivaldybės informacija