KLAIPĖDOS RAJONO
SAVIVALDYBĖ
2014-12-08Naujo klebono paskyrimo proga Slengiams padovanotas ir naujas kryžius

Praėjusį ketvirtadienį šalia Slengių senųjų kapinių bei planuojamos statyti bažnytėlės pastatytas naujas kryžius, kuris simbolizuoja naują pradžią, siekius ir bendrą tikslą – pastatyti bažnyčią.

Šios gražios idėjos sumanytojas – kunigas Viktoras Daujotis, o kryžių (kurio autorius Joakimas Gilvonauskas) Slengiams padovanojo Gargždų parapijos klebonas kanauninkas Jonas Paulauskas. Kryžiaus autorius šiais metais sumeistravo net penkis kryžius ir džiaugėsi, kad pastarasis iškilo matomiausioje ir garbingiausioje vietoje, kurioje ateityje bus bažnyčia. Kryžiaus pastatymo procesą stebėjo ir džiaugėsi Gindulių maldos grupelės lyderė Emilija Alminienė, Gargždų Šv. arkangelo Mykolo parapijos ateitininkų globėja Kazimiera Sipienė.

2010 m. visuomenininkas Aivaras Vasylius savo rankomis pagamino ir pastatė pirmąjį kryžių būsimos bažnyčios vietoje, tačiau veikiamas sezoniškumo, temperatūrų kaitos bei drėgmės šis kryžius per laiką nusidėvėjo, todėl jį reikėjo restauruoti. Tai pastebėjo ir Slengius praėjusią savaitę aplankęs Telšių vyskupas Jonas Boruta, tad klebonas kanauninkas Jonas Paulauskas pasiūlė naujo klebono paskyrimo proga Slengiams padovanoti ir naują kryžių.

Norime padėkoti Gargždų parapijos klebonui už šią dovaną, o kunigui Viktorui Daujočiui už sumanymą. Nuoširdžiai dėkojame gargždiškiams Joakimui Gilvonauskui, Benediktui Jurijonui, Vaclovui Rudgalviui, Jonui Bučinskui ir Stanislovui Pareigiui, kurie nepaisydami gruodžio žvarbos iš peties darbavosi statydami kryžių.

Parapijiečiai niekada nepamirš čia dirbusių kunigų, kurie paliko gėrio sklidiną pėdsaką tikinčiųjų gyvenime: kun. Dariaus Trijonio, kuris buvo pradžių pradžia, evangeliją skelbusio kun. Antano Mačiaus, kuris Dievo žodžius paaiškindavo paprastais kiekvienam suprantamais žodžiais. O iš naujojo jauno energija trykštančio kun. Viktoro Daujočio, kuris iškart ėmėsi bažnyčios statybos iniciatyvos bei nuoširdžiai ir paprastai bendrauja su parapijiečiais Slengių (Gindulių) parapijos, tikimąsi, kad kunigas pagyvins parapijos veiklą, įkvėps tikėjimui ir maldai tiek mažuosius parapijiečius, tiek ir suaugusius.

Sendvario seniūnijos seniūnė Loreta KUPRIENĖ